Aim to là gì

     
You are viewing the article: Aims là gì? (to) aim to do something là gì? at Hệ thống links cụm từ giờ Anh
the aim of something: mục đích của cái gì đówith the aim of doing something: với mục đích làm điều gì đóto state the aim: đề ra mục tiêu
*

(to) aim to do something


Những cuốn sách này nhằm mục tiêu mục đích phía dẫn các ứng viên về một quãng thời hạn học tập vào 2 năm.

Bạn đang xem: Aim to là gì


Tất cả những hành vi của anh ấy chỉ nhằm mục đích mục đích giúp sức và đảm bảo an toàn gia đình và anh em của anh ấy.

Aims là gì?

aim /eim/

* danh từ– sự nhắm, sự nhắm=to take aim+ nhắm, nhắm, nhắm bắn– đích (để nhắm bắn)– mục đích, mục tiêu, ý định=to miss one’s aim+ phun trật đích; không đạt mục đích=to attain one’s aim+ đạt mục đích

* ngoại hễ từ– nhắm, nhắm, chĩa=to aim one’s gun at the enemy+ chĩa súng vào quân thù, nhắm phun quân thù=this measure was aimed at him+ phương án đó là nhằm nhắm chống lại hắn, giải pháp đó kháng vào hắn– giáng, nện, ném=to aim a stone at somebody+ ném một tảng đá vào ai=to aim a blow at somebody+ giáng đến ai một trái đấm– phía vào, tập trung vào, xoáy vào=to aim one’s efforts at something+ hướng mọi nỗ lực vào bài toán gì

* nội động từ– nhắm, nhắm=to aim at somebody+ nhắm vào ai; nhắm bắn ai– nhắm mục đích, gồm ý định, ngấp nghé, mong muốn mỏi=to aim higher+ nhắm một cái gì cao hơn, mong mỏi mỏi cái gì cao hơn– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) định, nuốm gắng

aim– mục đích

1. Các từ Aim At có nghĩa là gì?

Aim At là 1 trong những cụm từ khá thông dụng và thịnh hành trong giờ Anh. Aim At là 1 trong những cụm trường đoản cú được hiểu theo tức thị Nhắm, tập trung, hướng đến hay nhằm mục đích mục đích nào đó hoặc lên kế hoạch, dự định nhằm được đạt phương châm nào đó. Chúng ta cũng có thể sử dụng các từ Aim At này trong không ít câu giao tiếp trong giờ đồng hồ Anh. Vậy nên việc thông thạo các từ Aim At là 1 trong những việc đề nghị thiết.

Aim AtCách phạt âm: UK / eɪm æt/US / eɪm æt/Loại từ: cồn từNghĩa giờ việt: lên kế hoạch, dự định nhằm mục đích được đạt phương châm nào đó.

The talks are aimed at finding a mutually agreeable solution.

Dịch nghĩa: các cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm phương án đồng thuận

The negotiations are aimed at achieving a lasting peace between the two sides.

Dịch nghĩa: mọi trao đổi nhằm đạt được sự hòa bình lâu nhiều năm giữa nhị bên

His water balloon is aimed at you! Run!

Dịch nghãi: trái bóng nước của anh ấy ấy là nhắm vào chúng ta đó! Chạy đi!

The new computer classes are aimed at teaching how computers work.

Dịch nghĩa: hầu hết lớp học máy tính xách tay mới nhằm mục tiêu mục đích dạy về cách buổi giao lưu của máy tính

This new program aims at raising awareness about privacy issues.

Dịch nghĩa: Chương trình new này nhằm cải thiện nhận thức về vấn đề riêng tư

2.Cấu trúc của nhiều từ Aim At và một trong những từ tương quan đến cụm từ Aim At trong tiếng Anh mà bạn phải biết.

Như vẫn đề cập ngơi nghỉ trên, aim to tức là hướng đến, nhắm vào mục tiêu rõ ràng nào đó với thường được theo sau bởi một động từ nguyên mẫu. Lân cận đó, aim khổng lồ không được áp dụng ở dạng bị động.

Xem thêm: Celebration Là Gì ? Ý Nghĩa Và Cách Dùng Chi Tiết Ý Nghĩa Và Cách Dùng Chi Tiết

Ví dụ:A spokesman for the company says they are aiming to increase sales by 25% next year.(Phát ngôn viên của công ty cho biết họ đã đặt phương châm tăng lợi nhuận lên 25% vào khoảng thời gian tới.)

Lưu ý:

– Ta còn cấu trúc aim for cũng đồng nghĩa tương quan với aim to, mà lại theo sau nó là một trong những danh trường đoản cú hoặc nhiều danh trường đoản cú chứ chưa hẳn một gerund.

Ví dụ:The former Senator now aims for a political appointment in Washington.(Cựu Thượng nghị viên đang hướng đến một cuộc hẹn chính trị sinh hoạt Washington.)

– Aim for còn được dùng để chỉ kim chỉ nam là địa điểm nào đó.

Ví dụ:Let’s aim for Coventry first, and then we’ll have a look at the map.(Hãy cho Coventry trước, rồi sau đó chúng ta sẽ xem bản đồ.)

2.1. Cấu tạo của nhiều từ Aim At trong câu tiếng anh

to aim at + sb/sthto aim sth at sb/sthVí dụ:

The advertising chiến dịch is aimed primarily at young people.

Dịch nghĩa: Chiến dịch quảng cáo nhằm nhắm hầu hết vào giới trẻ

This book is aimed at very young children.

Dịch nghĩa: cuốn sách này chủ yếu dành riêng cho trẻ em

The new scheme is aimed at reducing unemployment.

Dịch nghĩa: mục tiêu của planer mới nhằm mục đích làm bớt nạn thất nghiệp

The new laws are aimed at reducing traffic jams in cities.

Xem thêm: Cách Tra Cứu Mã Ngành Nghề Kinh Doanh 2021, Tra Cứu Mã Ngành Nghề Kinh Doanh Năm 2022

Dịch nghĩa: Những pháp luật lệ mới nhằm mục đích làm giảm sự ùn tắc giao thông trong thành phố

2.2. Một số từ liên quan đến cụm từ Aim At trong câu giờ đồng hồ anh

Sau đấy là một số từ liên quan đến nhiều từ Aim At trong câu tiếng anh sẽ tổng phù hợp được. Các bạn có thể tham khảo nhé

Từ/cụm từ

Nghĩa của từ/cụm từ

goal

các trạng thái của những vấn đề nhưng một chiến lược được dự tính để có được và đó (khi đạt được) kết thúc hành vi nhằm mục đích để đã có được nó

target, direct

có dự định (cái gì đó) để dịch chuyển về phía một số mục tiêu

Aim at giống tuyệt khác với aim to?

Aim at cũng đều có nghĩa tương tự với aim to, dẫu vậy được theo sau vày một gerund. Ko kể ra, aim at còn có nghĩa là nhắm mục tiêu vào ai kia hay cái gì đó ở cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Ví dụ:The new budget aims at providing extra support for the unemployed.(Ngân sách mới nhằm hỗ trợ thêm cho người bị thất nghiệp.)