BẢN DRAFT LÀ GÌ

     
draft tức thị gì, định nghĩa, các sử dụng với ví dụ trong tiếng Anh. Bí quyết phát âm draft giọng bản ngữ. Từ bỏ đồng nghĩa, trái nghĩa của draft.

Bạn đang xem: Bản draft là gì


Từ điển Anh Việt

draft

/dræf /

* danh từ

cặn

nước vo gạo, nước rửa chén bát (để nấu đến lợn...)

bã lúa mạch (sau khi ủ bia)

* danh từ

bản phác hoạ thảo, bản phác hoạ, đồ án, sơ thứ thiết kế; bạn dạng dự thảo một đạo luật...)

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) chính sách quân dịch

(thương nghiệp) sự mang ra, sự rút (tiền...) ra (bằng ngân phiếu...)

to make a draft on...: mang ra, rút ra (tiền...); (nghĩa bóng) nhờ vào vào, cậy vào, lôi kéo (tình bạn, lòng đại lượng của ai...)

(thương nghiệp) hối hận phiếu

(quân sự) phân đội, biệt phái, phân team tăng cường

(kỹ thuật) gió lò

sự kéo

beasts of draft: súc đồ dùng kéo (xe...)

(kiến trúc) sự vun cỡ; độ lớn vạch (dọc theo bờ đá nhằm xây gờ...)

* ngoại cồn từ

phác thảo, phác hoạ; dự thảo (một đạo luật...)

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) bắt quân dịch, thực hiện cơ chế quân dịch đối với

(quân sự) rước ra, đúc rút (một phân đội... để làm công tác biệt phái...)

(kiến trúc) vạch kích thước (bờ đá, để xây gờ...)

draft

(Tech) phiên bản sơ thảo, thiết bị án; chế đồ; thông gió; khí lưu

draft

đồ án, kế hoạch, bạn dạng vẽ || phác thảo


Từ điển Anh Việt - chuyên ngành

draft

* ghê tế

bản dự thảo

bản nháp (hợp đồng, ngân sách, thư từ)

bản phác họa

bản thảo

dự thảo

lệnh rút tiền

sự rút (tiền...) ra

* kỹ thuật

bản phác thảo

bản sơ họa

bản thảo

bản thiết kế

bản vẽ

đồ án

độ côn

độ vát

dòng khí

góc trống của khuôn

hối phiếu

hút

kéo

lực hút

lực kéo

luồng gió

phác họa

sự căng

sự hút

sự hút gió

sự kéo

sự thông gió

sức kéo

vẽ

vùng tháo nước

điện lạnh:

bản dự thảo

luồng gió lùa

xây dựng:

bản nháp

gờ viền

toán & tin:

bản phác họa

hóa học và vật liệu:

hút (nước, khí)

giao thông & vận tải:

mớn nước (tàu)


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học từ vựng tiếng Anh
9,0 MB
Học từ new mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hòa hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh cùng Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.

Xem thêm: Thiết Bị Vào Là Các Thiết Bị Vào Và Ra Của Máy Tính, Kể Tên Một Số Thiết Bị Vào Và Ra Của Máy Tính


*

Từ liên quan
Hướng dẫn biện pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để lấy con trỏ vào ô tìm kiếm kiếm với để tránh khỏi.Nhập từ bắt buộc tìm vào ô kiếm tìm kiếm với xem những từ được gợi nhắc hiện ra mặt dưới.Khi nhỏ trỏ đang phía bên trong ô tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để di chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó dấn (một lần nữa) để xem cụ thể từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp loài chuột ô search kiếm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ nên tìm vào ô kiếm tìm kiếm cùng xem những từ được gợi nhắc hiện ra bên dưới.Nhấp loài chuột vào từ mong mỏi xem.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Sample Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích


Lưu ý
Nếu nhập từ bỏ khóa thừa ngắn bạn sẽ không thấy được từ bạn muốn tìm trong danh sách gợi ý,khi đó các bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo để chỉ ra từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*