Board Of Directors Là Gì

     
Hội đồng quản ngại trị (Board of Directors, viết tắt: BOD) là 1 nhóm các cá nhân được bầu đại diện cho các cổ đông, họp liên tục để tùy chỉnh các cơ chế quản lí và đo lường và tính toán doanh nghiệp.

Hội đồng quản ngại trị

Khái niệm

Hội đồng quản ngại trị tiếng Anh là Board of Directors, viết tắt là BOD.

Bạn đang xem: Board of directors là gì

Hội đồng quản trị (BOD) là một nhóm các cá thể được bầu thay mặt đại diện cho các cổ đông. Hội đồng quản lí trị là một bộ phận quản lí, tổ chức các cuộc họp liên tiếp để tùy chỉnh các chính sách quản lí doanh nghiệp lớn và giám sát.

Mỗi doanh nghiệp niêm yết đại chúng đều phải sở hữu một hội đồng quản lí trị. Một vài tổ chức tư nhân và phi lợi nhuận cũng có thể có hội đồng quản lí trị.

Đặc điểm của Hội đồng quản lí trị

Nhìn chung, hội đồng cai quản trị đưa ra ra quyết định với tư giải pháp là người ủy thác thay mặt cho các cổ đông. Những vấn đề mà hội đồng quản lí trị nên cân nhắc bao gồm tuyển dụng và đào thải các giám đốc điều hành cấp cao, chế độ cổ tức, cơ chế quyền lựa chọn và chính sách lương của cấp cho điều hành.

Ngoài những trọng trách đó, hội đồng cai quản trị có nhiệm vụ giúp một tập đoàn đưa ra các mục tiêu rộng lớn, hỗ trợ các nhiệm vụ điều hành và bảo vệ công ty có những nguồn lực được cai quản lí tốt.

Cấu trúc và quyền lợi của hội đồng quản lí trị được xác minh bởi chính sách của tổ chức, ví dụ như qui định về con số thành viên hội đồng quản lí trị, phương pháp bầu ra hội đồng quản trị (ví dụ: bằng cách bỏ phiếu cổ đông tại cuộc họp thường niên) và gia tốc hội đồng quản trị họp.

Xem thêm: Cách Kết Nối Điện Thoại Với Tivi Sony Qua Bluetooth Có Cần Thiết Không

Mặc dù không tồn tại số lượng thành viên cụ thể qui định cho một hội đồng quản ngại trị, nhưng số lượng thành viên hầu như từ 3 cho 31 thành viên. Một trong những nhà phân tích mang đến rằng số lượng thành viên lí tưởng là 7.

Hội đồng quản ngại trị buộc phải đại diện cho cả lợi ích của tất cả cấp cai quản lí với cổ đông, và bao hàm cả những thành viên hội đồng quản ngại trị nội cỗ và member hội đồng cai quản trị độc lập.

Thành viên hội đồng quản trị nội bộ là thành viên quan tâm đến các người đóng cổ phần lớn, cán bộ và nhân viên, và có kinh nghiệm tay nghề trong công ty. Member hội đồng quản lí trị nội bộ thường không được trả lương khi chuyển động trong hội đồng quản lí trị, bởi vì họ thường là 1 trong những giám đốc điều hành quản lý cấp cao, cổ đông béo hoặc những bên liên quan khác, ví dụ như như thay mặt công đoàn.

Thành viên hội đồng quản ngại trị hòa bình không thâm nhập vào các chuyển động nội bộ từng ngày của công ty. Những thành viên hội đồng này hay được trả thêm thù lao khi tham dự các cuộc họp. Member hội đồng quản ngại trị tự do mang đến một chiếc nhìn khách hàng quan, độc lập để đưa ra mục tiêu và xử lý bất kì tranh chấp làm sao của công ty. Họ nhập vai trò rất quan trọng đặc biệt trong việc đã đạt được sự cân bằng giữa các thành viên nội bộ và thành viên chủ quyền trong hội đồng cai quản trị.

Xem thêm: Các Loại Lệnh Ato Là Gì ? So Sánh Lệnh Ato Và Atc So Sánh Lệnh Ato Và Atc

Cấu trúc hội đồng quản trị hoàn toàn có thể khác nhau phụ thuộc vào vị trí địa lí. Ở một số tổ quốc châu Âu cùng châu Á, cai quản trị doanh nghiệp lớn được chia thành 2 tầng: ban quản lý điều hành và ban giám sát.

Ban điều hành bao hàm những thành viên được bầu bởi các nhân viên và người đóng cổ phần và được chỉ huy bởiCEOhoặc cấp cho quản lí. Ban quản lý điều hành phụ trách các chuyển động kinh doanh mặt hàng ngày. Hội đồng giám sát được lãnh đạo vì một fan khác không phải là giám đốc điều hành và quản lý và giải quyết các vấn đề tương tự như hội đồng quản lí trị.