Chính phủ tiếng anh là gì

     
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.giaynamdavinci.comENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang đãng Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) chính phủ
*
noun
*
Government, cabinet lập cơ quan chính phủ to khung a government thủ tướng chính phủ the Prime Minister cabinet; administration; government Một chính phủ ổn định A stable government chế độ của chính phủ nước nhà Government policy chính phủ nước nhà Anh British Government; Whitehall chính phủ Pháp là cơ quan chỉ đạo của chính phủ nước ngoài đầu tiên gửi hàng cứu vãn trợ nạn nhân anh em lụt The French Government is the first foreign government to lớn send relief khổng lồ the flood victims Lập chính phủ To size a government ủng hộ cơ quan chính phủ đang gắng quyền to back/support the government in power nguồn Lật đổ một chính phủ nước nhà thối nát lớn topple/overturn/overthrow a rotten government Một đề án do cơ quan chỉ đạo của chính phủ tài trợ A government-funded project; A government-financed project một đội nhóm chức do chính phủ lập ra A governmental organization

*