Cho 2 24G Bột Sắt Vào 200Ml

     
*

cho 2,24g bột sắt vào 200ml dd có AgNO3 0,1M với Cu(NO3)2 0,5M . Khuấy hồ hết để pư xra hoàn toàn thu đc chất rắn A và dd B . Tính cân nặng chất rắn A với nồng độ mol của dd B


*

Ta có; (left{eginmatrixn_Fe=0,04left(mol ight)\n_AgNO_3=0,02left(mol ight)\n_Culeft(NO_3 ight)_2=0,1left(mol ight)endmatrix ight.)

(Feleft(0,01 ight)+2AgNO_3left(0,02 ight) ightarrow Feleft(NO_3 ight)_2left(0,01 ight)+2Agleft(0,02 ight))

(Feleft(0,03 ight)+Culeft(NO_3 ight)_2left(0,03 ight) ightarrow Feleft(NO_3 ight)_2left(0,03 ight)+Culeft(0,03 ight))

Dung dịch B sau phản ứng: (left{eginmatrixFeleft(NO_3 ight)_2:0,01+0,03=0,04left(mol ight)\Culeft(NO_3 ight)_2left(dư ight)=0,1-0,03=0,07left(mol ight)endmatrix ight.)

(V_ddsau=200left(ml ight)=0,2left(l ight))

Suy ra độ đậm đặc mol

Chất rắn A: (left{eginmatrixAg:0,02left(mol ight)\Cu:0,03left(mol ight)endmatrix ight.)

(Rightarrow m_A=0,02.108+0,03.64=4,08left(g ight))


Đúng 0
Bình luận (0)
*

Câu này chúng ta tính không còn số mol ra, viết pt, rồi tính theo việc dư không còn -> đẩy số mol của chất hết sang. Giờ đang bận đề xuất nói gọn gàng vậy nha


Đúng 0
Bình luận (0)

nFe= 0,04 mol

nAgNO3=0,02 mol

nCuNO3= 0,1 mol

Fe (0,01)+ 2AgNO3(0,02) -> Fe(NO3)2(0,01)+ 2Ag ( 0,02)

Fe(0,04)+Cu(NO3)2(0,04) -> Fe(NO3)2(0,04)+ Cu(0,04)

CMddFe(NO3)2=(dfrac0,01+0,040.2) = 0,25 M

mA= mAg +mCu= ( 0,02.108)+(0,04.64)=4,72 (g)


Đúng 1
Bình luận (0)

Cho 200ml dung dịch tất cả hổn hợp AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M. Thêm 2,24 gam gam bột Fe sắt kẽm kim loại vào dung dịch đó khuấy hầu như tới lúc phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn A và dung dịch B.

Bạn đang xem: Cho 2 24g bột sắt vào 200ml

a,Tính số gam chất rắn A

b, Tính độ đậm đặc mol những muối vào dd B

c,Hòa tan chất rắn A bởi HNO3 đặc thì có bao nhiêu lít khí màu nâu thoát ra(đktc)?


Xem đưa ra tiết
Lớp 9Hóa họcChương I. Các loại hợp chất vô cơ
1
0
GửiHủy

 a) m rắn=4,08 gam

b) cm Cu(NO3)2 dư=0,35M; centimet Fe(NO3)2=0,2M

c) V NO2=1,792 lít

Giải thích quá trình giải:

Ta có: nAgNO3=0,2.0,1=0,02 mol; nCu(NO3)2=0,5.0,2=0,1 mol; nFe=2,24/56=0,04 mol

Fe + 2AgNO3 -> Fe(NO3)2 + 2Ag

Vì nAgNO3=0,02 mol; nFe =0,04 -> fe dư -> tạo nên 0,02 mol Ag cùng Fe phản bội ứng 0,01 mol -> dư 0,03 mol

Fe + Cu(NO3)2 -> Fe(NO3)2 + Cu

Vì Cu(NO3)2=0,1 mol; nFe =0,03 mol -> Cu(NO3)2 dư =0,07 mol ; nCu=0,03 mol

Rắn thu được gồm Ag 0,02 mol với Cu 0,03 mol -> m rắn=4,08 gam

Dung dịch sau phản ứng cất Cu(NO3)2 dư 0,07 mol với Fe(NO3)2 0,04 mol (Bảo toàn Fe)

-> cm Cu(NO3)2=0,07/0,2=0,35M; cm Fe(NO3)2=0,04/0,2=0,2M

Hòa rã rắn bởi HNO3 đặc

Ag + 2HNO3 -> AgNO3 + NO2 + H2O

Cu + 4HNO3 -> Cu(NO3)2 +2NO2 + 2H2O

-> nNO2=nAg + 2nCu=0,02+0,03.2=0,08 mol -> V NO2=0,08.22,4=1,792 lít


Đúng 4

Bình luận (0)
Cho 2,24 gam bột fe vào 200ml dung dịch hỗn hợp hỗn hợp gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M. Khuấy đông đảo đến làm phản ứng hoàn toàn, thu được chất rắn A cùng dung dịch B. Khối lượng chất rắn A là: A. 4,08g B. 2,08g C. 1,80g. D. 4,12g.
Đọc tiếp

Cho 2,24 gam bột sắt vào 200ml dung dịch hỗn hợp hỗn hợp bao gồm AgNO3 0,1M cùng Cu(NO3)2 0,5M. Khuấy gần như đến bội phản ứng trả toàn, thu được chất rắn A và dung dịch B. Trọng lượng chất rắn A là:

A. 4,08g

B. 2,08g

C. 1,80g.

D. 4,12g.


Xem chi tiết
Lớp 12Hóa học
1
0
GửiHủy

Đáp án A

nFe = 0,04. Vật dụng tự những phản ứng xảy ra:

*


Đúng 0

Bình luận (0)

cho 200ml dd hh AgNO3 0,1M với Cu(NO3)2 0,5M. Thêm 2,24g bột kim loại Fe vào dd đó khuấy đều tới khi Pư hoàn toàn thu được hóa học rắn A cùng dd B.

Xem thêm: Thế Nào Là 2 Góc Bù Nhau Là Gì, Thế Nào Là 2 Góc Phụ Nhau Và 2 Góc Bù Nhau

a) tính số gam chất rắn A.

b) tính CM của các muối trong dd B( biết V dd không nắm đổi)


Xem chi tiết
Lớp 9Hóa họcĐề cương ôn tập HKI
0
0
GửiHủy

Cho 13 g bột Zn vào dung dịch cất 0,15 mol Fe(NO3)2 và 0,1 mol Cu(NO3)2, khuấy đều cho đến khi sau bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu đc dd X với m gam hóa học rắn. Cho X công dụng với lượng dư dd NaOH, test được a gam kết tủa. Tính m, a


Xem chi tiết
Lớp 9Hóa học
0
0
GửiHủy

Cho 13 g bột Zn vào dung dịch cất 0,15 mol Fe(NO3)2 với 0,1 mol Cu(NO3)2, khuấy đều cho tới khi sau phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được dd X với m gam chất rắn. Cho X tác dụng với lượng dư dd NaOH, thử được a gam kết tủa. Tính m, a


Xem bỏ ra tiết
Lớp 9Hóa học
0
0
GửiHủy

Cho 13 g bột Zn vào dung dịch chứa 0,15 mol Fe(NO3)2 với 0,1 mol Cu(NO3)2, khuấy đều cho đến khi sau phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn thu đc dd X và m gam chất rắn. Mang lại X công dụng với lượng dư dd NaOH, thử được a gam kết tủa. Tính m, a


Xem đưa ra tiết
Lớp 9Hóa học
0
0
GửiHủy
Cho 2,24g bột fe vào 200ml dd gồm AgNO3 0,1M cùng Cu(NO3)2 0,5M . Khuấy số đông để pư xảy trọn vẹn thu được chất rắn A cùng dd B .a) Tính tỷ lệ theo khôi lượng các chất trong A với nồng độ mol các chất tất cả trong dung dịch Vb) Lấy toàn cục dung dịch đem cô cạn, lượng hóa học rắn khan thu được đem nung lạnh trong môi trường không tồn tại õi cho tới khi trọng lượng chất rắn không nạm đổi,được m gam hóa học rắn C cùng thoát ra V lít (ở đktc) khí. Tính m gam và V lít ?
Đọc tiếp

Cho 2,24g bột sắt vào 200ml dd có AgNO3 0,1M cùng Cu(NO3)2 0,5M . Khuấy đông đảo để pư xảy hoàn toàn thu được hóa học rắn A với dd B .

a) Tính tỷ lệ theo khôi lượng các chất trong A và nồng độ mol những chất có trong dung dịch V

b) Lấy tổng thể dung dịch đem cô cạn, lượng chất rắn khan thu được rước nung nóng trong môi trường không tồn tại õi cho đến khi khối lượng chất rắn không cụ đổi,được m gam chất rắn C với thoát ra V lít (ở đktc) khí. Tính m gam cùng V lít ?


Xem chi tiết
Lớp 9Hóa họcChương I. Những loại hợp hóa học vô cơ
1
0
GửiHủy

a,

Fe phản ứng cùng với AgNO3 trước Cu(NO3)2

nFe= 0,04 mol

nAgNO3= 0,02 mol

nCu(NO3)2= 0,1 mol

Fe+ 2AgNO3 ( ightarrow)Fe(NO3)2+ 2Ag

Spu, AgNO3 hết, dư 0,03 mol Fe, tạo thành 0,01 mol Fe(NO3)2, 0,02 mol Ag

Fe+ Cu(NO3)2 ( ightarrow) Fe(NO3)2+ Cu

Spu, sắt hết. Dư 0,07 mol Cu(NO3)2, tạo nên 0,03 mol Fe(NO3)2, 0,03 mol Cu

Vậy:

A chứa 0,02.108= 2,16g Ag; 0,03.64= 1,92g Cu

(\%_Ag=frac2,16.1002,16+1,92=52,94\%)

%Cu= 47,06%

B cất 0,01+0,03=0,04mol Fe(NO3)2, 0,07 mol Cu(NO3)2

CM Fe(NO3)2= (frac0,040,2)= 0,2M

CM Cu(NO3)2= (frac0,070,2)= 0,35M

b,

2Fe(NO3)2 (underrightarrow^to) 2FeO+ 4NO2+ O2

( ightarrow) Nung 0,04 mol Fe(NO3)2 tạo 0,04 mol FeO; 0,08 mol NO2; 0,02 mol O2

2Cu(NO3)2(underrightarrow^to) 2CuO+ 4NO2+ O2

( ightarrow) Nung 0,07 mol Cu(NO3)2 tạo nên 0,07 mol CuO; 0,14 mol NO2; 0,035 mol O2

m= 0,04.72+ 0,07.80= 8,48g

V= 22,4.(0,08+0,02+0,14+0,035)= 6,16l


Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa
Cho 1 đinh fe vào 1 lit dd cất Cu(NO3)2 0,2M cùng AgNO3 0,12M. Sau thời điểm pư kết thúc thu đc dd A với màu xanh lá cây đã nhạt một phần và 1 chất rắn B có cân nặng lớn hơn khối lượng của đinh Fe lúc đầu là 10,4g. Tính trọng lượng của đinh sắt ban đầu. A. 11,2g B. 5,6g C. 16,8g D. 8,96g
Đọc tiếp

Cho 1 đinh sắt vào 1 lit dd cất Cu(NO3)2 0,2M cùng AgNO3 0,12M. Sau khoản thời gian pư dứt thu đc dd A với màu xanh đã nhạt 1 phần và 1 chất rắn B có trọng lượng lớn hơn khối lượng của đinh Fe ban đầu là 10,4g. Tính trọng lượng của đinh fe ban đầu.

A. 11,2g

B. 5,6g

C. 16,8g

D. 8,96g


Xem chi tiết
Lớp 12Hóa học
1
0
GửiHủy

Đáp án D.

*

Sau lúc pư ngừng thu được dd A với màu xanh lá cây đã nhạt một phần à Fe đã phản ứng hết với AgNO3 với phản ứng với một trong những phần Cu(NO3)2.

Gọi số mol Cu(NO3)2 phản ứng là x mol.

Xem thêm: Câu Trần Thuật Đơn Có Từ Là, Phân Loại, Đặc Điểm, Chức Năng

Fe + 2AgNO3 à Fe(NO3)2 + 2Ag

0,06ß 0,12 à 0,12

Fe + Cu(NO3)2 à Fe(NO3)2 + Cu

x ß x à x

Vậy mtăng = 0,12.108 + x.64 – 0,06.56 – x.56 = 10,4 ó x = 0,1 mol

Vậy khối lượng đinh sắt thuở đầu là: mFe = 0,1.56 + 0,06.56 = 8,96 gam.


Đúng 0

Bình luận (0)

Hòa tan trọn vẹn 4,55g sắt kẽm kim loại Zn vào 200 mL dd HCl (khối lượng riêng rẽ là 0,8 g/ml), sau PƯ thu đc V lít khí (đktc) với dd X a) Tính độ đậm đặc mol dd HCl tham gia PƯ b) Tính cực hiếm V c) Cô cạn dd X trả toàn, tính khối lượng chất rắn còn lại d) đến dd X PƯ đủ với 200g dd AgNO3, thu đc ddY. Tính mật độ % dd Y (Cho Zn=65, Cl=35.5, H=1)


Xem chi tiết
Lớp 9Hóa học
1
0
GửiHủy

(n_Zn=dfrac4,5565=0,07(mol)\ Zn+2HCl o ZnCl_2+H_2\ a,n_HCl=0,14(mol)\ Rightarrow C_M_HCl=dfrac0,140,2=0,7M\ b,n_H_2=0,07(mol)\ Rightarrow V_H_2=0,07.22,4=1,568(l)\ c,n_ZnCl_2=0,07(mol)\ Rightarrow m_ZnCl_2=0,07.136=9,52(g)\ c,ZnCl_2+2AgNO_3 o 2AgCldownarrow+Zn(NO_3)_2)

(m_dd_ZnCl_2=200.0,8+4,55-0,07.2=164,41(g)\ n_AgCl=0,14(mol);n_Zn(NO_3)_2=0,07(mol)\ Rightarrow C\%_Zn(NO_3)_2=dfrac0,07.189164,41+200-0,14.143,5.100\%=3,84%)


Đúng 3

Bình luận (0)