Cho 8.9 gam một hợp chất hữu cơ x

     

Cho 8,9 gam một hợp hóa học hữu cơ X gồm công thức phân tử C3H7O2N bội nghịch ứng với 100ml hỗn hợp NaOH 1,5M. Sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam hóa học rắn. Công thức kết cấu thu gọn gàng của X là A. HCOOH3NCH=CH2. B. H2NCH2CH2COOH. C. CH2=CHCOONH4. D. H2NCH2COOCH3.

Bạn đang xem: Cho 8.9 gam một hợp chất hữu cơ x


Cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X tất cả công thức phân tử C3H7O2N bội nghịch ứng với 100ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam chất rắn. Công thức cấu trúc thu gọn gàng của X là

A. HCOOH3NCH=CH2.

B. H2NCH2CH2COOH.

C. CH2=CHCOONH4.

D. H2NCH2COOCH3.


*

Đáp án D.

Chất cơ học X (C3H7O2N) tất cả k = 1

X rất có thể là amino axit H2NCH2CH2COOH hoặc este H2NCH2COOCH3

Ta tất cả : nX =  8,989 = 0,1 (mol) ;

nNaOH = 0,1 . 1,5 = 0,15 (mol)

0,1 mol X + 0,1 mol NaOH → 0,1 mol muối

Chất rắn tất cả muối và NaOH dư → mmuối = 11,7 – 40 . 0,05 = 9,7 (gam)

Mmuối =9,70,1 = 97 (g/mol) CTCT của muối bột là: H2NCH2COONa

Vậy công thức cấu tạo thu gọn gàng của X là: H2NCH2COO-CH3.Cho 8,9 gam một hợp hóa học hữu cơ X bao gồm công thức phân tử C3H7O2N phản bội ứng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau thời điểm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp thu được 11,7 gam chất rắn. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. H2NCH2CH2COOH B. H2NCH2COOCH3 C. HCOOH3NCH=CH2 D. CH2=CHCOONH4

Cho 8,9 gam một hợp hóa học hữu cơ X tất cả công thức phân tử C3H7O2N phản bội ứng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau khoản thời gian phản ứng xẩy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam chất rắn. Công thức cấu trúc thu gọn gàng của X là 

A. H2NCH2CH2COOH

B. H2NCH2COOCH3

C. HCOOH3NCH=CH2

D. CH2=CHCOONH4


Cho 8,9 gam một hợp hóa học hữu cơ X gồm công thức phân tử C3H7O2N phản bội ứng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam chất rắn. Công thức cấu tạo thu gọn gàng của X là A. HCOOH3NCH = CH2. B. H2NCH2CH2COOH. C. CH2 = CHCOONH4. D. H2NCH2COOCH3.

Cho 8,9 gam một hợp hóa học hữu cơ X có công thức phân tử C3H7O2N làm phản ứng cùng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp thu được 11,7 gam hóa học rắn. Công thức kết cấu thu gọn của X là

A. HCOOH3NCH = CH2.

B. H2NCH2CH2COOH.

Xem thêm: Cách Tính Sin Cos Tan, Cot Đầy Đủ, Các Công Thức Lượng Giác Toán 10 Đầy Đủ Nhất

C. CH2 = CHCOONH4.

D. H2NCH2COOCH3.


Cho 8,9 gam một hợp hóa học hữu cơ X bao gồm công thức phân tửC3H7O2N phản ứng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam hóa học rắn. Công thức kết cấu thu gọn gàng của X là A. HCOOH3NCH...

Cho 8,9 gam một hợp hóa học hữu cơ X có công thức phân tửC3H7O2N phản ứng với 100 ml hỗn hợp NaOH 1,5M. Sau khoản thời gian phản ứng xẩy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam hóa học rắn. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. HCOOH3NCH=CH2.

B.H2NCH2CH2COOH.

C. CH2=CHCOONH4.

D. H2NCH2COOCH3


k = π + v =2.3+2−7+12  = 1

nX = 8,989 = 0,1 mol; nNaOH = 1,5.0,1= 0,15 mol

nNaOH du = 0,15 − 0,1 = 0,05 mol

mmuối = 11,7 - 0,05.40 = 9,7 gam

nmuối = nX = 0,1 mol

Mmuối =9,7/0,1 = 97 → Muối là H2NCH2COONa

→ X là H2NCH2COOCH3

Đáp án buộc phải chọn là: D


Cho 6,23 gam một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H7O2N phản bội ứng với 210 ml dung dịch KOH 0,5M. Sau thời điểm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp thu được 9,87 gam hóa học rắn. Công thức kết cấu thu gọn gàng của X là A. H2NCH2CH2COOH B. H2NCH2COOCH3 C. HCOOH3NCH=CH2 D. CH2=CHCOONH4 

Cho 6,23 gam một hợp hóa học hữu cơ X có công thức phân tử C3H7O2N làm phản ứng với 210 ml dung dịch KOH 0,5M. Sau khoản thời gian phản ứng xẩy ra hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp thu được 9,87 gam hóa học rắn. Công thức cấu trúc thu gọn gàng của X là

A. H2NCH2CH2COOH 

B. H2NCH2COOCH3 

C. HCOOH3NCH=CH2 

D. CH2=CHCOONH4 


Cho 20,6 gam hợp hóa học hữu cơ X bao gồm công thức phân tử C4H9O2N tính năng với 100ml dung dịch NaOH 2,5M. Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp thu được 24,2 gam hóa học rắn. Công thức cấu tạo thu gọn gàng của X là A. HCOOH3NC3H5 B. CH3COOH3NC2H3 C. H2NCH2COOC2H5 D. H2NC2H4COOCH3

Cho 20,6 gam hợp hóa học hữu cơ X bao gồm công thức phân tử C4H9O2N tác dụng với 100ml hỗn hợp NaOH 2,5M. Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp thu được 24,2 gam chất rắn. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. HCOOH3NC3H5

B. CH3COOH3NC2H3

C. H2NCH2COOC2H5

D. H2NC2H4COOCH3


đáp án D

Có nX = 20,6 : 103 = 0,2 mol

Có nX = nNaOH pư = 0,2 mol → chất rắn tất cả 0,2 mol muối cùng NaOH dư :0,05 mol

→ Mmuối =24,2-0,05.400,2 = 111 ( H2NC2H4COONa)

Vậy kết cấu của X là H2NC2H4COOCH3.


Chất cơ học X là 1 trong muối axit tất cả CTPT làC4H11O3N có thể bội nghịch ứng với cả dung dịch axit và dung dịch kiềm. Khi đến X công dụng với hỗn hợp NaOH dư, đun nóng, cô cạn thì phần rắn nhận được chỉ toàn hóa học vô cơ. Số CTCT cân xứng là: A. 4 B. 8 C. 2 D. 3

Chất hữu cơ X là 1 trong muối axit có CTPT làC4H11O3N có thể phản ứng đối với tất cả dung dịch axit cùng dung dịch kiềm. Khi cho X công dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, cô cạn thì phần rắn nhận được chỉ toàn hóa học vô cơ. Số CTCT cân xứng là:

A. 4

B. 8

C. 2

D. 3


Vì X phản bội ứng được cả với hỗn hợp axit và dung dịch kiềm

=> X cần là muối của axitH2 CO3 và amin 

=> X hoàn toàn có thể là: 

CH3CH2CH2NH3HCO3CH32CHNH3HCO3CH3CH2NH2CH3HCO3CH33NHHCO3

Đáp án đề xuất chọn là: A


Một hóa học hữu cơ X tất cả CTPT làC4H11NO2. Mang đến X tính năng hoàn toàn với 100ml hỗn hợp NaOH 2M, sau bội nghịch ứng thu được hỗn hợp X và 2,24 lít khí Y (đktc). Trường hợp trộn lượng khí Y này cùng với 3,36 lítH2 (đktc) thì được hỗn hợp khí tất cả tỉ khối so với H2 là 9,6. Hỏi lúc cô cạn dung d...

Một chất hữu cơ X bao gồm CTPT làC4H11NO2. Cho X công dụng hoàn toàn với 100ml dung dịch NaOH 2M, sau phản nghịch ứng thu được hỗn hợp X và 2,24 lít khí Y (đktc). Nếu như trộn lượng khí Y này với 3,36 lítH2 (đktc) thì được các thành phần hỗn hợp khí gồm tỉ khối so với H2 là 9,6. Hỏi lúc cô cạn hỗn hợp X thì thu được bao nhiêu gam chất rắn khan? 

A. 8,62 gam 

B. 8,6 gam 

C. 12,2 gam 

D. 8,2 gam 


Một hóa học hữu cơ X có CTPT là C4H11NO2. Mang lại X tác dụng hoàn toàn cùng với 100ml hỗn hợp NaOH 2M, sau làm phản ứng thu được dung dịch X cùng 2,24 lít khí Y (đktc). Trường hợp trộn lượng khí Y này cùng với 3,36 lít H2 (đktc) thì được tất cả hổn hợp khí gồm tỉ khối đối với H2 là 9,6. Hỏi lúc cô cạn hỗn hợp X thì thu được từng nào gam chất rắn khan ? A. 12,3 gam B. 8,2 gam C. 12,2 gam D. 8,62 gam

Một hóa học hữu cơ X bao gồm CTPT là C4H11NO2. đến X chức năng hoàn toàn với 100ml hỗn hợp NaOH 2M, sau phản bội ứng thu được hỗn hợp X và 2,24 lít khí Y (đktc). Ví như trộn lượng khí Y này cùng với 3,36 lít H2 (đktc) thì được hỗn hợp khí bao gồm tỉ khối so với H2 là 9,6. Hỏi lúc cô cạn hỗn hợp X thì thu được bao nhiêu gam hóa học rắn khan ?

A. 12,3 gam

B. 8,2 gam

C. 12,2 gam

D. 8,62 gam


Cho 9,1 gam chất hữu cơ X bao gồm công thức phân tử C3H9O2N bội phản ứng cùng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 10,2 gam hóa học rắn khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. C2H5COONH4 B. CH3COONH3CH3 C. CH3CH(NH2)COOH D. HCOONH3C2H5

Cho 9,1 gam hóa học hữu cơ X có công thức phân tử C3H9O2N bội nghịch ứng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp thu được 10,2 gam hóa học rắn khan. Công thức kết cấu thu gọn gàng của X là

A. C2H5COONH4

B. CH3COONH3CH3

C.

Xem thêm: Top 10 Bài Nghị Luận Về Vượt Qua Khó Khăn Thử Thách Trong Cuộc Sống

 CH3CH(NH2)COOH

D. HCOONH3C2H5