Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Tiếng Anh Là Gì

     

Chủ tịch Hội đồng quản trị giờ đồng hồ anh là trong những chức danh nghề nghiệp cần phải biết trước khi công tác làm việc tại các công ty nước ngoài. Trong nội dung bài viết dưới đây công ty chúng tôi sẽ giúp cho bạn biết tên tiếng anh của chức vụ “Chủ tịch Hội đồng cai quản trị” và hiểu rõ bản chất của chức danh này.

Bạn đang xem: Chủ tịch hội đồng quản trị tiếng anh là gì

*

I. Quản trị hội đồng cai quản trị là gì?

Chủ tịch hội đồng cai quản trị là người nắm giữ nhiều quyền lực và quyền hạn nhất vào ban giám đốc, mặt khác là tín đồ lãnh đạo các giám đốc điều hành và cán bộ của công ty.

Hay chủ tịch hội đồng quản lí trị là một trong những chủ thể quản lí trị doanh nghiệp của bạn cổ phần. Quản trị hội đồng quản ngại trị sẽ ảnh hưởng bãi nhiệm ví như có đưa ra quyết định của hội đồng quản ngại trị.

Chủ tịch hội đồng quản lí trị đóng vai trò links giữa hội đồng cai quản trị và ban quản lý cấp bên trên nhằm đảm bảo an toàn nhiệm vụ của công ty đối với những cổ đông sẽ được thực hiện.

Hội đồng quản ngại trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị quản lý tịch.

Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm tgđ hay Giám đốc doanh nghiệp ngoại trừ ngôi trường hợp doanh nghiệp cổ phần vì chưng Nhà nước nắm giữ hơn ½ tổng số phiếu biểu quyết thì quản trị Hội đồng quản ngại trị không được kiêm tổng giám đốc hoặc Giám đốc.

Và một số trong những trường hợp khác được vẻ ngoài theo Điều lệ công ty, điều khoản về chứng khoán.

II. Chủ tịch hội đồng quản ngại trị giờ Anh là gì?

Chủ tịch hội đồng quản lí trị tiếng Anh là Chairman of the board hay chairman of directors.

Trong giờ đồng hồ Anh quản trị hội đồng cai quản trị được tư tưởng như sau: The chairman of directors is one of the entities managing the business – of a joint stock company. In particular, the chairman of the Board of Directors will be dismissed if there is a decision of the Board of Directors.

III. Quyền và nghĩa vụ của chủ tịch hội đồng quản ngại trị:

Chủ tịch hội đồng quản ngại trị có các quyền và nhiệm vụ dưới đây:

Lập chương trình, giới thiệu kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản lí trị.

Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu ship hàng cho cuộc họp

Tâp họp và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản ngại trị.

Tổ chức việc thông qua nghị quyết Hội đồng quản lí trị.

Giám ngay cạnh và theo dõi quá trình tổ chức triển khai các nghị quyết của Hội đồng cai quản trị.

Tiến hành vấn đề tổ chức nhằm mục tiêu mục đích trải qua nghị quyết Hội đồng quản ngại trị.

Chủ tọa buổi họp của Đại hội đồng người đóng cổ phần và Hội đồng quản trị.

Nếu quan trọng có thể tuyển chọn thư ký kết với vai trò cung ứng Hội đồng quản trị hay chủ tịch hội đồng quản lí trị để tiến hành nghĩa vụ theo thẩm quyền.

Các quyển và nhiệm vụ khác theo công cụ của luật Doanh nghiệp cùng được kể trong Điều lệ công ty.

Nếu chủ tịch Hội đồng cai quản trị vắng tanh mặt hay là không thể tiến hành được nhiệm vụ của bản thân mình thì ủy quyền dạng văn bản cho thành viên khác để tiến hành quyền, nhiệm vụ của chủ tịch Hội đồng quản lí trị theo cơ chế quy định trên Điều lệ công ty.

Xem thêm: Chỉ Số Mch Trong Máu Là Gì ? Chỉ Số Mchc Bất Thường Báo Hiệu Điều Gì?

Nếu không tồn tại người được ủy quyền thì những thành viên còn lại cử một cá nhân trong số các thành viên tạm thời giữ chức quản trị Hội đồng quản ngại trị theo hiệ tượng đa số.

Trong ngôi trường hợp, nếu như xét thấy quan trọng Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn toàn có thể tuyển thư ký kết để cung ứng Hội đồng quản trị và quản trị Hội đồng quản lí trị tiến hành tiến hành các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền theo phương pháp của Điều lệ doanh nghiệp và pháp luật.

Dưới đó là các quyền và nghĩa vụ của thư ký doanh nghiệp (Dựa theo Điều 152, pháp luật Doanh nghiệp 2014)

Hỗ trợ triệu tập, tổ chức họp Đại hội đổng người đóng cổ phần và Hội đồng quản ngại trị. Biên chép biên bạn dạng họp.

Hỗ trợ Hội đồng cai quản trị trong việc tiến hành và áp dụng nguyên tắc cai quản trị công ty.

Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản lí trị trong câu hỏi tiến hành triển khai các quyền và nhiệm vụ được giao.

Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc bảo đảm quyền và ích lợi hợp pháp của cổ đông; sản xuất quan hệ cổ đông.

Hỗ trợ công ty trong việc tiến hành đúng các nghĩa vụ hỗ trợ thông tin, thủ tục hành chính và công khai minh bạch hóa thông tin.

IV. Một số ví dụ về nhiều từ sử dụng quản trị Hội đồng quản ngại trị giờ Anh:

Powers of the chairman of the board: quyền lợi của quản trị hội đồng cai quản trị.

What are the roles & powers of the Chairman of the Board of Directors?: vai trò và quyền lợi và nghĩa vụ của chủ tịch hội đồng quản trị là gì?

Chairman of the board: quản trị hội đồng quản ngại trị.

Chairman of the board of directors in a joint stock company: chủ tịch hội đồng quản ngại trị trong công ty cổ phần.

Compare the rights of the chairman of the board và the general director: so sánh quyền của chủ tịch hội đồng cai quản trị cùng tổng giám đốc.

What is the Chairman of the Board of Directors of a joint stock company: chủ tịch Hội đồng quản lí trị của người sử dụng cổ phần là gì?

Title of the chairman of the Language Management Council: chức vụ của chủ tịch Hội đồng quản trị.

Responsibility of the board chairman: trọng trách của chủ tịch hội đồng cai quản trị.

Conditions of being Chairman of the Board of Directors: Điều kiện quản lý tịch của Hội đồng quản trị.

The chairman of the board of directors must be a shareholder: chủ tịch hội đồng cai quản trị đề xuất là cổ đông.

Duties & powers of the Chairman of the Board of Directors in the Company: Nhiệm vụ nghĩa vụ và quyền lợi của quản trị Hội đồng quản lí trị trong doanh nghiệp cổ phần.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Mature Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt? (Từ Điển Anh


GLaw Vietnam

Chúng tôi cung cấp dịch vụ support luật, bốn vấn chi tiêu nước ngoài, tư vấn pháp lý cho bạn Việt Nam với doanh nghiệp bao gồm vốn nước ngoài tại Việt Nam.

- thành lập công ty bao gồm vốn đầu tư chi tiêu nước ngoài- thành lập công ty, ra đời doanh nghiệp Việt Nam- Làm giấy phép kinh doanh