Có 8 Bi Đỏ 6 Bi Xanh 9 Bi Vàng

     
*

có 8 bi đỏ 6 bi xanh với 9 bi vàng không quan sát vào hộp mang ra ít nhất từng nào viên để chắc chắn rằng có 4 bi đỏ 3 bi xanh 2 bi vàng


*

Có 8 bi đỏ , 6 bi xanh , 9 bi kim cương trong một hộp kín . Không nhìn vào vỏ hộp , phải lôi ra ít nhất từng nào viên bi thì chắc chắn có được 4 bi đỏ , 3 bi xanh , 2 bi rubi ? nguyên nhân ?


*

Để chắc chắn rằng có 4 bi đỏ thì cần lấy:

9+6+4 = 19(viên bi)

Để chắc chắn rằng có 3 bi xanh thì nên lấy:

8+9+3 = 20(viên bi)

Để chắc chắn có 2 bi vàng thì nên cần lấy

8+6+2=16(viên bi)

Từ 3 công dụng trên ta phải lôi ra 20 viên bi để chắc hẳn rằng có được 4 bi đỏ,3 bi xanh,2 bi quà .

Bạn đang xem: Có 8 bi đỏ 6 bi xanh 9 bi vàng


Có 8 bi đỏ, 6 bi xanh, 9 bi vàng. Không chú ý vào hộp, kéo ra ít nhất bao nhiêu viên bi thì chắc chắn là có 4 bi đỏ, 3 bi xanh, 2 bi vàng?

(Giải cả phương pháp làm hen :^)


Trong hộp có 10 bi xanh, 8 bi trắng, 9 bi vàng và 5 bi đỏ. Không nhìn vào hộp phải kéo ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn rằng trong số bi lôi ra có đủ 4 color bi xanh, đỏ, trắng, vàng?


một hộp có 8 viên bi màu sắc đỏ,6 viên bi màu sắc xanh, 9 viên bi color vàng. Không quan sát vào hộp, hỏi phải kéo ra ít nhất từng nào viên bi để số bi đem ra chắc chắn có ba màu đỏ,xanh,vàng ?


Trường hợp số bi lôi ra nhiều nhất vẫn không đủ 3 màu là 8 viên đỏ cùng 9 viên vàng có nghĩa là 17 viên

Lấy thêm 1 viên nữa là chắc chắn có đủ 3 màu cần phải lôi ra ít độc nhất vô nhị 18 viên để số bi mang ra có đầy đủ 3 màu


Bài 2: vào hộp gồm 8 viên bi đỏ, 10 viên bi xanh và 16 viên bi vàng. Không nhìn vào vỏ hộp hỏi phải kéo ra ít nhất từng nào viên bi để chắc chắn rằng có cả bi xanh, bi đỏ, bi vàng?


bài giải :

a mang tổng tất cả bi những màu trừ bi màu ít nhất, kế tiếp cộng thêm một viên (là viên bi gồm số màu không nhiều nhất)

Đây là trường hòa hợp xấu nhất hoàn toàn có thể xảy ra. Cho nên để chắc hẳn rằng có đủ các màu đề xuất làm như vậy.

Xem thêm: 3 Bài Văn Mẫu Phân Tích Bài Thơ Tỏ Lòng, Just A Moment

Bài 1: bốn nhóm màu được thu xếp từ cao đến thấp ta đem tổng 3 nhóm đầu cộng thêm 1:

503; 502; 502; 502. => (503 + 502 + 502) +1 = 1508

Bài 2: tía nhóm màu được thu xếp từ cao mang lại thấp ta rước tổng 2 đội đầu thêm vào đó 1:

16; 10; 8. => (16 + 10) + 1 = 27


Trong hộp có 10 viên bi xanh, 8 bi trắng, 9 bi vàng và 5 bi đỏ. Không nhìn vào hộp, phải kéo ra ít nhất từng nào viên bi để chắc chắn rằng trong số viên bi lấy ra có đầy đủ 4 color bi xanh, đỏ, trắng, vàng.

Xem thêm: Trình Bày Suy Nghĩ Của Em Về Đức Hi Sinh Trong Cuộc Sống, Nghị Luận Về Đức Hi Sinh Trong Cuộc Sống

ghi rõ giải thuật ra nhé


Số viên bi lấy ra ít độc nhất vô nhị để chắc chắn rằng trong số bi lấy ra có đủ màu bi xanh, trắng, vàng, đỏ là:

10 + 8 + 9 + 1 = 28 (viên bi)

ĐS: 28 viên bi


một hộp gồm 5 viên bi color đỏ,6 viên bi màu xanh, 9 viên bi màu vàng. Không nhìn vào hộp, hỏi phải mang ra ít nhất bao nhiêu viên bi để số bi rước ra chắc chắn có tía màu đỏ,xanh,vàng ?


một hộp có 5 viên bi màu sắc đỏ,6 viên bi màu xanh, 9 viên bi màu sắc vàng. Không nhìn vào hộp, hỏi phải lôi ra ít nhất bao nhiêu viên bi nhằm số bi lấy ra chắc chắn rằng có tía màu đỏ,xanh,vàng ?


trong hộp tất cả 5 viên bi màu đỏ , 6 viên bi màu sắc xanh, 9 viên bi màu sắc vàng. Không chú ý vào hộp hội phải kéo ra ít nhất bao nhiêu viên bi nhằm số bi mang ra chắc hẳn rằng có cả cha màu đỏ, xanh,vàng


Tình huống xấu độc nhất vô nhị kh ta lôi ra 15 viên có 9 viên vàng, 6 viên xanh.

Chắc chắn có bi cả 3 màu, ta kéo ra 16 viên