CÓ BAO NHIÊU SỐ CÓ 3 CHỮ SỐ MÀ TỔNG CÁC CHỮ SỐ CỦA NÓ BẰNG 6

     

Ở số trước, bọn họ đã biết đến một số bài IQ kiểm tra toán súc tích về số tự nhiên. Số này, chúng ta sẽ liên tiếp làm thân quen với một vài bài toán của dạng này. Câu 1. Xét hầu hết số tự nhiên có nhị chữ số mà lại tích nhị chữ số của nó bởi 8. Trong các số đó, tổng nhị chữ số của nó phệ nhất, bé dại nhất bởi bao nhiêu?Đáp số: 9; 6.Nhận xét: Ta tất cả 8 = 1 x 8 = 2 x 4; 1 + 8 = 9, 2 + 4 = 6; 9 > 6. Gồm 4 số tự nhiên thỏa mãn nhu cầu đề bài bác là 18, 81, 24, 42. Vào đó, tổng nhị chữ số lớn nhất bằng 9, nhỏ tuổi nhất bằng 6.Câu 2. Xét hầu hết số thoải mái và tự nhiên có cha chữ số nhưng tích tía chữ số của nó bởi 6. Tra cứu số béo nhất thỏa mãn nhu cầu tổng bố chữ số của nó khủng nhất.Đáp số: 611.Nhận xét: Ta tất cả 6 = 6 x 1 x 1 = 3 x 2 x 1; 6 + 1 + 1 = 8, 3 + 2 + 1 = 6; 8 > 6. Từ kia có bố số có tổng những chữ số của nó lớn nhất là 116, 161, 611. Trong bố số này thì số 611 phệ nhất.Câu 3. Xét hầu hết số tự nhiên và thoải mái có cha chữ số mà lại tích cha chữ số của nó bởi 12. Tra cứu số nhỏ nhất thỏa mãn nhu cầu tổng bố chữ số của nó bé dại nhất.Đáp số: 223.Nhận xét: Ta gồm 12 = 6 x 2 x 1 = 4 x 3 x 1 = 3 x 2 x 2; 6 + 2 + 1 = 9, 4 + 3 + 1 = 8, 3 + 2 + 2 = 7; 9 > 7, 8 > 7. Từ đó có cha số bao gồm tổng những chữ số của nó nhỏ dại nhất là 223, 232, 322. Trong cha số này thì số 223 nhỏ tuổi nhất.Câu 4. Tra cứu số tự nhiên nhỏ tuổi nhất có tổng những chữ số bởi 11.Đáp số: 29.Nhận xét: vày 11 > 9 bắt buộc số đề nghị tìm không thể có một chữ số. Số này sẽ bé dại nhất khi là số có hai chữ số với chữ số mặt hàng chục nhỏ tuổi nhất. Ta có 11 = 9 + 2 = 8 + 3 = 7 + 4 = 6 + 5. Từ đó số bé dại nhất là 29.Câu 5.


Bạn đang xem: Có bao nhiêu số có 3 chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 6


Xem thêm: It'S My Opinion That You Should Take More Exercises, Why Exercise Is Wise (For Teens)


Xem thêm: Advantages And Disadvantages Of City Life, Advantages And Disadvantages Of Urban Living


Search số tự nhiên nhỏ dại nhất bao gồm tổng những chữ số bằng 30.Đáp số: 3999.Nhận xét: bởi vì 30 > 27 yêu cầu số nên tìm ko thể bao gồm một, nhị hay bố chữ số. Số này sẽ nhỏ nhất là số có bốn chữ số cùng chữ số hàng nghìn nhỏ nhất. Lúc đó những chữ số mặt hàng trăm, hàng trăm và hàng đơn vị đều lớn số 1 là 9. Từ kia số nhỏ tuổi nhất là 3999.Câu 6. Tồn tại hay không số tự nhiên và thoải mái lớn nhất tất cả tổng các chữ số của nó bởi 2?Đáp số: ko tồn tại.Nhận xét: bài này rất dễ bị nhầm là chỉ có những số 20, 11 cùng 2 là gồm tổng những chữ số bằng 2. Ta có những số gồm dạng 200... Với 1100... (có từng nào số 0 cũng được) cũng có thể có tổng những chữ số của nó bởi 2. Mọi số này có thể lớn tùy ý nên không tồn tại số bự nhất. Câu 7. Bao gồm bao nhiêu số tự nhiên có bố chữ số cơ mà tổng các chữ số của nó bằng 9 và các chữ số của nó tăng đột biến tính từ bên trái? Đáp số: 3.Nhận xét: vì chữ số hàng nghìn không thể bởi 0 nên những chữ số hầu hết khác 0. Ta gồm 9 = 1 + 2 + 6 = 1 + 3 + 5 = 2 + 3 + 4. Tự đó có 3 số thỏa mãn nhu cầu là 126, 135, 234.Câu 8. Gồm bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có ba chữ số nhưng tổng những chữ số của nó bằng 6 và các chữ số của nó giảm dần tính từ bên trái? Đáp số: 3.Nhận xét: Ta bao gồm 6 = 0 + 1 + 5 = 0 + 2 + 4 = 1 + 2 + 3. Tự đó bao gồm 3 số vừa lòng là 510, 420, 321.Kết quả kỳ trước. Ta tất cả 8 = 0 + 1 + 7 = 0 + 2 + 6 = 0 + 3 + 5 = 1 + 2 + 5 = 1 + 3 + 4. Từ đó có 20 số thoải mái và tự nhiên có cha chữ số không giống nhau mà tổng các chữ số bởi 8.Kỳ này. Kiếm tìm số từ bỏ nhiên bé dại nhất tất cả tổng những chữ số bằng 40. Câu vấn đáp gửi về phân mục "Toán học, học cơ mà chơi", Tòa soạn Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, hoàn Kiếm, Hà Nội.