Community là gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Community là gì

*
*
*

community
*

community /kə"mju:niti/ danh từ dân, dân chúng, quần chúng (cùng tại một địa phương, quận, huyện, khu phố, tỉnh...)we must work for the welfare of the community: chúng ta phải làm việc vì phúc lợi của nhân dân phường, hội, phái, nhóm người (cùng tôn giáo, thuộc quốc tịch...)a religious community: giáo pháithe foreign community in Paris: nhóm người ngoại quốc ở Pa-ri download cộng đồng, tải chungcommunity of religion: cộng đồng tôn giáocommunity of interest: xã hội quyền lợi (the community) công chúng, thôn hộicommunity centre câu lạc cỗ khu vựccommunity singing đồng ca, sự hát tập thể
nhóm ngườiLĩnh vực: điện tử và viễn thôngsự chungtập thểcommunity aerial: ăng ten tập thểcommunity antenna: ăng ten tập thểcommunity installations: sự thiết bị tập thểTV community antenna television system (CATV)hệ truyền ảnh ăng ten chungcommunity aerialăng ten chungcommunity antennaăng ten cùng đồngcommunity antenna televisiontruyền hình anten chungcommunity broadcastingsự vạc hình (anten) chungcommunity care buildingtrung trọng tâm cải huấn thanh-thiếu niêncommunity centernhà văn hóa giáo dụccommunity centertrung vai trung phong cộng đồngcommunity centretrung trung tâm cộng đồngcommunity dentistrynha khoa cùng đồngcommunity dial office (CDO)đài điện thoại thông minh chungcommunity dwellingnhà ở cùng đồngcommunity health councilhội đồng sức mạnh cộng đồngcommunity landsđất thực hiện chungcommunity mediciney tế cộng đồngcommunity physicianbác sĩ cộng đồngcommunity receivermáy thu cộng đồngcommunity receptionthu cùng đồng


Xem thêm: Hướng Dẫn Kết Nối Tivi Lg Với Loa Bluetooth, Kết Nối Bluetooth Với Tivi Lg Có Lợi Ích Gì

*

*

*Xem thêm: 3 Some Là Gì, Foursome Là Gì? Bệnh Hoạn Hay Đẳng Cấp Threesome Là Gì, Foursome Là Gì

community

Từ điển Collocation

community noun

ADJ. large, small | close, close-knit, tight-knit a close-knit fishing community | lively, thriving, vibrant | international, local | wider the concerns of the local and wider community | ethnic, immigrant, minority, religious | Asian, black, etc. the Asian community in Britain | Christian, Muslim, etc. | farming, mining, etc. | rural, village | academic, business, gay, scientific

COMMUNITY + NOUN care, centre, college, service, work | action, relations | group, leader | spirit

PREP. in/within a/the ~ divisions within the scientific community

PHRASES the community as a whole/at large a cultural programme that should benefit the community at large | a thành viên of the community, part of a community, a pillar of the community (= a strong supporter of the community), a sense of community There is a strong sense of community in this town.

Từ điển WordNet


n.

a group of people living in a particular local area

the team is drawn from all parts of the community

a group of people having ethnic or cultural or religious characteristics in common

the Christian community of the apostolic age