Công An Tiếng Anh Là Gì

     

Bất cứ ngành nghề nào cũng nên biết giờ Anh để tiện lợi trao đổi với người nước ngoài. Công an cũng vậy, nhiều khi sẽ gặp gỡ các trường hợp xử phát người quốc tế không chấp hành luật. Giả dụ bạn để ý đến tiếng Anh chăm ngành công an thì hãy quan sát và theo dõi ngay bài viết này của 4Life English Center (giaynamdavinci.com) ngay nhé!

*
tiếng Anh chăm ngành Công an


Bạn đang xem: Công an tiếng anh là gì

1. Từ vựng tiếng Anh siêng ngành Công an

1.1. Các từ vựng về chăm ngành Công an thông dụng

Có một số trong những từ vựng giờ đồng hồ Anh chăm ngành công an các bạn sẽ thường phát hiện trong các tài liệu, báo cáo. Dưới đây là một số trường đoản cú cơ bản hay nhìn thấy nhất:

Investigate Police: công an điều traBureau Of Anti-smuggling Investigation: Cục điều tra chống buôn lậuCriminal Investigation: Điều tra hình sự, Điều tra tội phạmCensus Bureau: Cục khảo sát dân sốInvestigator, Coroner: Điều tra viênPolice Investigation Agency: Cơ quan công an điều traInvestigation Agency: cơ quan điều traSecurity Investigation Agency: Cơ quan bình an điều tra

1.2. Trường đoản cú vựng về tội phạm

Murder/ murderer/ to lớn murder: giết người dân có kế hoạchVandalism/ vandal/ vandalise: phá hoại gia tài công cộngHousebreaking/ housebreaker/ housebreak: trộm cắp ban ngàyAssisting sucide/ accomplice khổng lồ suicide/ khổng lồ assist suicide/ help someone kill themselves: giúp ai đó tự tửFraud/ fraudster/ khổng lồ defraud/ commit fraud/ lying people khổng lồ get money: lừa ai để đưa tiềnAssault/ assailant/ assult/ to lớn attack someone: tiến công ai đóBlackmail/ blackmailer/ khổng lồ blackmail/ threatening to bởi something unless a condition is met: đe dọa để lấy tiềnHijacking/ hijacker/ khổng lồ hijack/ taking a vehicle by force: ngăn xe cộ nhằm cướpStalking/ stalker/ lớn stalk: đi lén theo ai đó để theo dõiDrug dealing/ drug dealer/ to giảm giá khuyến mãi drug: buôn ma túyShoplifting/ shoplifter/ to lớn shoplift: trộm trang bị ở cửa hàngSpeeding/ speeder/ lớn speed: phóng cấp tốc quá tốc độBribery/ someone who brite/ bribe/ give someone money to vày something for you: mang lại ai đó tiền để bạn đó thao tác cho mìnhExtortion/ extortioner/ extort(from somebody): tống tiềnDrunk driving/ drunk driver/ khổng lồ drink & drive: uống rượu khi lái xeTreason/ traitor/ lớn commit treason: phản bộiSmuggling/ smuggler/ lớn smuggle: buôn lậuManslaughter/ killer/ lớn kill/ kill a person without planning it: giết mổ ai này mà ko tất cả kế hoạch.Bank robbery/ ngân hàng robber/ lớn rob a bank: chiếm nhà băngAbduction/ abductor/ to abduct/ kidnapping: bắt cócBurglary/ burglar/ burgle: ăn trộm đồ trong nhàMugging/ mugger/ khổng lồ mug: trấn lộtArson/ arsonist/ set fire to: đốt cháy nhà ai đó

1.3. Từ vựng về hình sự

*
Từ vựng về hình sựDecline to lớn state /dɪˈklaɪn tuː steɪt/: khước từ khai báoStatement /ˈsteɪtmənt/: lời tuyên bốDamages /ˈdæmɪʤɪz/: khoản đền rồng bù thiệt hạiCommit /kəˈmɪt/: phạm tộiCollegical court /Collegical kɔːt/: tòa cung cấp caoArraignment /əˈreɪnmənt/: sự luận tộiArgument against /ˈɑːgjʊmənt əˈgɛnst/: kháng đối >Criminal Law /ˈkrɪmɪnl lɔː/: mức sử dụng hình sựCourt of appeals /kɔːt ɒv əˈpiːlz/: tòa phúc thẩmBe convicted of /biː kənˈvɪktɪd ɒv/: bị kết tộiConduct a case /ˈkɒndʌkt ə keɪs/: triển khai xét xửAccredit /əˈkrɛdɪt/: ủy quyền,ủy thácActus reus: một cách khách quan của tội phạmAccountable /əˈkaʊntəbl/: có trách nhiệmBring into trương mục /brɪŋ ˈɪntuː əˈkaʊnt/: truy cứu giúp trách nhiệmArgument /ˈɑːgjʊmənt/: sự lập luận, lý lẽDeposition /ˌdɛpəˈzɪʃən:/: lời khaiDeal /diːl/: giải quyếtAffidavit /ˌæfɪˈdeɪvɪt/: bạn dạng khaiCrime /kraɪm/: tội phạmAct of god /ækt ɒv gɒd/: trường đúng theo bất khả khángCross- examination /krɒs– ɪgˌzæmɪˈneɪʃən/: đối chấtArrest /əˈrɛst/: bắt giữAcquit /əˈkwɪt/: xử white ánDispute /dɪsˈpjuːt/: tranh chấpImpeachment /ɪmˈpiːʧmənt/: luận tội

2. Các thuật ngữ chăm ngành Công an bởi tiếng Anh

detective /dɪˈtek.tɪv/ – thám tửsuspect /səˈspekt/ – nghi phạmholster /ˈhəʊl.stəʳ/ – bao súng ngắngun /gʌn/ – khẩu súngbadge /bædʒ/ – phù hiệu, quân hàmprosecuting attorney /ˈprɒs.ɪ.kjuːtɪŋ əˈtɜː.ni/ – ủy viên công tốgavel /ˈgæv.əl/ – cái búanightstick /ˈnaɪt.stɪk/ – gậy tuần đêmcourt reporter /kɔːt rɪpɔrtər / – thư kí tòa ánbench /bentʃ/ – ghế quan tòarobes /rəʊbs/ – áo choàng (của hiện tượng sư)defendant /dɪˈfen.dənt/ – bị cáofingerprint /ˈfɪŋ.gə.prɪnts/ – vết vân taywitness /ˈwɪt.nəs/ – tín đồ làm chứngwitness stand /ˈwɪt.nəs stænd/ – bục nhân chứnghandcuffs /ˈhænd.kʌfs/ – còng taydefense attorney /dɪˈfents əˈtɜː.ni/ – phương pháp sư bào chữajail /dʒeɪl/ phòng giamjury box /ˈdʒʊə.ri bɒks/ – số chỗ ngồi của ban bồi thẩmtranscript /ˈtræn.skrɪpt/ – bạn dạng ghi lạijury /ˈdʒʊə.ri/ – ban bồi thẩmcourt officer /kɔːt ˈɒf.ɪ.səʳ/ – nhân viên tòa ánjudge /dʒʌdʒ/ – thẩm phánpolice officer – /pəˈliːs ˈɒf.ɪ.səʳ/ – cảnh sát

3.

Xem thêm: " Corn Là Gì ? Corn Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt


Xem thêm: Ppap Là Gì - Quy Trình Phê Duyệt Sản Xuất Trong Doanh Nghiệp


Chia sẻ tiếng Anh về chuyên ngành Công an

*
Bài luận giờ đồng hồ Anh về chăm ngành Công an

Đề bài: Hãy nói sơ qua về ngành nghề công an bởi tiếng Anh:

The police practice the principles of state law. In addition, they are also the keepers of peace and order. They have a lot of authority in society. They are obliged khổng lồ practice the law và ensure safety for the people & the country. The police are the ones who keep order, prevent crime và maintain the law.

Dịch: công an thực hành các nguyên tắc của pháp luật nhà nước. Kế bên ra, bọn họ cũng là những người dân giữ gìn chủ quyền và trơ tráo tự. Họ có tương đối nhiều quyền hành trong xã hội. Họ có nhiệm vụ tuân thủ điều khoản và đảm bảo an toàn cho fan dân với đất nước. Cảnh sát là những người giữ đơn nhất tự, ngăn ngừa tội phạm và duy trì luật pháp.

Trên đấy là tổng hợp các từ vựng tiếng Anh chuyên ngành công an của 4Life English Center (giaynamdavinci.com). Hy vọng để giúp bạn tất cả thêm được nhiều kiến thức xuất xắc và té ích