Công Ty Tư Nhân Tiếng Anh Là Gì

     

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp khá phổ cập trên nhân loại hiện nay. Trong bài viết này, bọn họ sẽ học về tiếng Anh doanh nghiệp tư nhân thông qua định nghĩa, điểm sáng và các chức danh trường tồn trong doanh nghiệp tứ nhân.

Bạn đang xem: Công ty tư nhân tiếng anh là gì

Bạn đang xem: doanh nghiệp tư nhân tiếng anh là gì

Tiếng Anh doanh nghiệp bốn nhân là gì?

Private enterprise: Doanh nghiệp bốn nhân.

Definition of private enterprise: Định nghĩa về doanh nghiệp bốn nhân:

A private enterprise is an enterprise owned by an individual who is liable for all of its operations with his/her entire property. (Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm công ty và tự chịu trách nhiệm bằng tổng thể tài sản của mình về mọi hoạt động vui chơi của doanh nghiệp.)

Features of private enterprise: một số đặc điểm của bạn tư nhân

The liability of owner is unlimited. It means that if a enterprise faces loss under any circumstances then its owner are liable to lớn sell their own assets for payment. (Trách nhiệm pháp lý: trách nhiệm pháp luật của chủ sở hữu là là vô hạn. Điều đó tức là nếu một doanh nghiệp bị lose lỗ trong ngẫu nhiên trường đúng theo nào thì chủ sở hữu của doanh nghiệp có trách nhiệm bán tài sản của bản thân mình để thanh toán)

The investment capital of the owner of a private enterprise shall be registered bythe owner himself/ herself. All capital & assets including borrowed capital và leased property, once used forbusiness operations of the enterprise. (Vốn chi tiêu của công ty doanh nghiệp tư nhân vì chủ công ty tự đăng ký. Trong quá trình hoạt động, nhà doanh nghiệp tƣ nhân tất cả quyền tăng hoặc sút vốn đầu tư chi tiêu của mình vào chuyển động kinh doanh của doanh nghiệp.)

Private enterprises shall not be allowed to issue any type of securities and each individual may only establish one private enterprise. (Doanh nghiệp bốn nhân không được vạc hành bất kỳ loại chứng khoán nào cùng mỗi cá thể chỉ được quyền thành lập và hoạt động một doanh nghiệp tư nhân.)

Private enterprise doesn’t have separate legal status. (Doanh nghiệp bốn nhân không có tư cách pháp nhân).

The owner of a private enterprise has the full decision-making power on anybusiness operation of the enterprise. (Chủ doanh nghiệp tứ nhân có toàn quyền quyết định so với tất cả vận động kinh doanh của doanh nghiệp).

The owner of a private enterprise may directly manage and run business operations of the enterprise or employ another person to vị so. (Chủ doanh nghiệp bốn nhân hoàn toàn có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản ngại lý, điều hành vận động kinh doanh)

The owner of a private enterprise may lease his/ her entire enterprise, provided he/ sheshall report in writing thereon to the business registration office and the tax agency & such report shall be enclosed with a notarized copy of the leasing contract. Duringthe lease term, the owner of such private enterprise shall remain liable before law inthe capacity as its owner. Rights và responsibilities of the owner and the lessee withrespect lớn business operations of the enterprise shall be defined in the leasing contract.

(Chủ doanh nghiệp bốn nhân có quyền đến thuê toàn thể doanh nghiệp của bản thân nhưng phải report bằng văn phiên bản kèm theo phiên bản sao đúng theo đồng thuê mướn có công hội chứng đến cơ quan đăng ký kinh doanh, ban ngành thuế. Trong thời hạn đến thuê, chủ doanh nghiệp bốn nhân vẫn phải phụ trách trước luật pháp với tư phương pháp là chủ sở hữu doanh nghiệp. Quyền và nhiệm vụ của chủ cài và người thuê đối với vận động kinh doanh của chúng ta được nguyên tắc trong thích hợp đồng cho thuê).

Xem thêm: Tape Là Gì Trong Tiếng Việt? Tape Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

Positions in private enterprise: những vị trí trong công ty tư nhân.

Owner: fan sở hữu.

Director: giám đốc.

Secretary: thư ký.

Staff: nhân viên.

Xem thêm: Bí Kíp Quay Tay Là Gì ? Lợi Ích & Tác Hại Của Quay Tay Quay Tay Là Gì


*

khóa đào tạo tiếng Anh giành cho nhà cai quản – VIP 1:1

giaynamdavinci.com là tổ chức triển khai chuyên sâu huấn luyện và đào tạo tiếng Anh cho những người đi làm cho duy...