Dawn là gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Dawn là gì

*
*
*

dawn
*

dawn /dɔ:n/ danh từ bình minh, rạng đông, cơ hội sáng tinh mơfrom dawn till dark: từ thời điểm sáng tinh mơ cho đến lúc về tối trời (nghĩa bóng) buổi đầu; sự hé rạng; tia sáng đầu tiên (của hy vọng...)at the dawn of love: sống buổi ban đầu của tình yêuthe dawn of civilization: khởi đầu của thời đại văn minhthe dawn of brighter days: tia sáng trước tiên của cuộc sông giỏi đẹp hơn nội hễ từ ban đầu rạng, bắt đầu lộ ra, ban đầu nở ra, hé nởthe morning was just dawning: trời vừa tảng sánga smile dawning on her lips: thú vui hé mở trên môi cô ta bắt đầu hiện ra trong trí, loé ra vào tríit has just dawned on (upon) me: tôi bỗng nhận ra; một ý suy nghĩ loé ra trong trí thông minh tôi trở buộc phải rõ ràngthe truth at last dawned upon him: cuối cùng với sự thật đã trở nên cụ thể đối cùng với anh ta

*

*Xem thêm: Lý Thuyết Ankan Là Gì ? Cách Gọi Tên Và Phản Ứng Đặc Trưng Ankan Là Gì

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

dawn

Từ điển Collocation

dawn noun

1 early morning

ADJ. grey

VERB + DAWN greet (literary) He always got up to lớn greet the dawn.

DAWN + VERB break, come (up) Dawn was breaking over the valley.

DAWN + NOUN light, sky | chorus The dawn chorus (= birds singing) woke Robyn at five. | patrol, raid Ammunition was seized during a dawn raid on the flat.

PREP. at ~ That morning, she rose at dawn. | before ~, by ~, till/until ~, towards ~

PHRASES (at) the crack of dawn (= as soon as it begins to be light), from dawn to lớn dusk He works from dawn khổng lồ dusk, and often well into the night.

2 beginning

ADJ. false This sudden success may prove to be a false dawn (= not the beginning of continued success). | new

PREP. ~ of the dawn of civilization/history/a new era Let"s think back to lớn the dawn of time.

Từ điển WordNet


n.

an opening time period

it was the dawn of the Roman Empire

v.

appear or develop

The age of computers had dawned

become light

It started khổng lồ dawn, and we had to lớn get up
Xem thêm: Cấu Trúc Bring In Là Gì Và Cấu Trúc Cụm Từ Bring In Là Gì Trong Câu Tiếng Anh

File Extension Dictionary

Experimental tệp tin Format

English Synonym & Antonym Dictionary

dawns|dawned|dawningsyn.: beginning commencement daybreak outset start sunriseant.: dusk

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học từ | Tra câu