ESTABLISH LÀ GÌ

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Establish là gì

*
*
*

establish
*

establish /is"tæbliʃ/ ngoại rượu cồn từ lập, thành lập, thiết lập, con kiến lậpto establish a government: lập chính phủto establish diplomatic relations: kiến lập dục tình ngoại giao để (ai vào một trong những địa vị...) bệnh minh, xác minh (sự kiện...) lấy vào, chuyển vào (thói quen, tín ngưỡng...) thừa nhận hoá (nhà thờ) củng cố, có tác dụng vững chắcto establish one"s reputation: củng rứa thanh danhto establish one"s health: đem lại mức độ khoẻto establish oneself: sinh cơ lập nghiệp; ổn định cuộc sốngto establish oneself as a grocer: sinh cơ lập nghiệp bởi nghề chào bán tạp phẩm
thành lậpxây dựngLĩnh vực: xây dựngđặt ralậpestablish a company: thành lập một công tyestablish a company (to...): thành lập và hoạt động một công tyto establish oneself: sinh cơ lập nghiệpmở (thư tín dụng)sáng lập (xí nghiệp)thành lậpestablish a company: thành lập một công tyestablish a company (to...): thành lập và hoạt động một công tythiết lậpxác lậpxây dựngestablish the good reputation: xây cất uy tínestablish a corner in (the market)đầu cơ tích trữestablish a corner in (the market)lũng đoạn (thị trường)establish oneself in businessđứng chân trong thương trườngestablish oneself in business (to...)đứng chân vào thương trườngestablish sales territoriesmở những khu phân phối hàngestablish sales territories (to...)mở những khu bán hàngto establish oneselfổn định cuộc sống thường ngày o thiết lập
*

*Xem thêm: Mạt Thế Cầu Sinh Trương Thúc Thúc, Convert » Mỹ Thực Chi Tận Thế Cầu Sinh

*

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

establish

Từ điển Collocation

establish verb

1 start/create sth

VERB + ESTABLISH attempt to, seek to, try to trying to lớn establish links with local schools | help (to), help sb (to) | agree lớn The two countries agreed khổng lồ establish full diplomatic relations. | be able to lớn | be important lớn

PHRASES an attempt/effort to establish sth, newly/recently established He was appointed khổng lồ the newly established Department of the Environment.

2 make sth known and accepted

ADV. firmly, securely His position in the organization is now firmly established.

VERB + ESTABLISH attempt to, seek to, try to lớn | help (to), help sb (to) The exhibition helped her establish herself as an artist.

PREP. as He has now established his reputation as a popular musician.

PHRASES become/get established The festival has become established as one of the town"s annual events.

3 make certain of sth

ADV. conclusively, definitely | empirically

VERB + ESTABLISH attempt to, seek to, try to Police are still trying khổng lồ establish the identity of the dead man. | help (to) | be able to | be possible to | be difficult lớn | be important khổng lồ

PHRASES an attempt/effort to lớn establish sth

Từ điển WordNet


v.
Xem thêm: Cách Trị Mồ Hôi Tay Chân Tại Nhà Bằng Muối Dứt Điểm, Cách Trị Mồ Hôi Tay Chân Bằng Muối Siêu Hiệu Quả

English Synonym and Antonym Dictionary

establishes|established|establishingsyn.: demonstrate fix found organize prove mix settle showant.: demolish destroy ruin