FES2 + H2SO4 ĐẶC NÓNG

     

FeS2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O là phản bội ứng oxi hóa khử. Bài viết này cung ứng đầy đủ tin tức về phương trình hóa học đã được cân bằng, điều kiện những chất thâm nhập phản ứng, hiện tượng kỳ lạ (nếu có), ... Mời các bạn đón xem:


Phản ứng FeS2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + H2O

1. Phương trình làm phản ứng FeS2tác dụng cùng với H2SO4đặc nóng


2. Điều khiếu nại phản ứng FeS2+ H2SO4đặc nóng

Nhiệt độ thường

3. Cân bằng phương trình bội nghịch ứng FeS2+ H2SO4→ Fe2(SO4)3+ SO2+ H2O

Xác định số oxi hóa của các nguyên tố dể tìm hóa học oxi hóa và hóa học khử

Fe+2S-12 + H2S+6O4→ Fe+32(SO4)3+ S+4O2+ H2O

Viết quá trình oxi hóa và quy trình khử, cân bằng mỗi quá trình

2x

15x

FeS2→ Fe3++ 2S+6+ 15e

S+6+ 2e → S+4

Đặt hệ số của các chất thoái hóa và hóa học khử vào sơ đồ dùng phản ứng

Vậy phương trình chất hóa học được bội nghịch ứng

2FeS2+ 14H2SO4→ Fe2(SO4)3+ 15SO2↑+ 14H2O

4. Hiện tượng kỳ lạ phản ứng FeS2tác dụng H2SO4đặc nóng

Cho FeS2 tính năng với hỗn hợp axit sunfuric, gồm khí bay ra ko màu mùi hương sốc thoát ra

5. Bài xích tập áp dụng liên quan

Câu 1.

Bạn đang xem: Fes2 + h2so4 đặc nóng

Cho làm phản ứng: FeS2+ H2SO4đặc nóng → Fe2(SO4)3+ SO2+ H2O. Tỉ lệ số phân tử bị khử với phân tử bị oxi hóa là

A. 15:1

B. 15:2

C. 1:15

D. 14:1

Lời giải:


Đáp án: B

Phương trình chất hóa học được làm phản ứng

2FeS2+ 14H2SO4→ Fe2(SO4)3+ 15SO2↑+ 14H2O


Câu 2.Hiện tượng gì xẩy ra khi nhỏ một ít hỗn hợp KMnO4vào dung dịch tất cả chứa FeSO4và H2SO4?

A. Mở ra màu tím hồng của dung dịch KMnO4

B. Mất color tím hồng của hỗn hợp KMnO4và xuất hiện thêm màu vàng

C. Mất màu xoàn và xuất hiện thêm màu tím hồng

D. Sau phản nghịch ứng mất màu dung dịch

Lời giải:


Đáp án: B

Mất color tím của hỗn hợp KMnO4và xuất hiện màu vàng

10FeSO4+ 2KMnO4+ 8H2SO4→ 5Fe2(SO4)3+ K2SO4+ MnSO4+ 8H2O


Câu 3.Phản ứng nào sau đây xảy ra mở ra khí diêm sinh đioxit

A. FeSO4+ KMnO4+ H2SO4→

B. H2S + O2thiếu →

C. FeS2+ H2SO4 quánh nóng →

D. Na2SO3+ Ca(OH)2→

Lời giải:


Đáp án: C

10FeSO4+ 2KMnO4+ 8H2SO4→ 5Fe2(SO4)3+ K2SO4+ MnSO4+ 8H2O

2H2S + O2→ 2S + 2H2O

2FeS2+ 14H2SO4→ Fe2(SO4)3+ 15SO2+ 14H2O

Ca(OH)2+ Na2SO3→ CaSO3+ 2NaOH


Câu 4.Phản ứng hoá học tập nào sau đây tạo ra oxit bazơ?

A. Mang lại dung dịch Ba(OH)2dư bội phản ứng cùng với SO2

B. đến dung dịch KOH làm phản ứng với dung dịch H2SO4

C. Mang đến Fe(OH)3phản ứng cùng với HCl

D. Nung rét Fe(OH)3

Lời giải:


Đáp án: D

Ba(OH)2+ SO2→ H2O + BaSO3↓

2KOH + H2SO4→ K2SO4+ 2H2O

Fe(OH)3+ 3HCl → FeCl3+ 3H2O

2Fe(OH)3→ Fe2O3+ 3H2O


Câu 5.Nhận định nào sau đây không đúng?

A. Quặng nhiều Fe độc nhất vô nhị trong tự nhiên là quặng pirit FeS2

B. Vào công nghiệp cung cấp gang, sử dụng chất khử co để khử oxit fe ở nhiệt độ cao

C. Oxi hóa những tạp chất trong gang (Si, Mn, S, P...) thành oxit để giảm hàm lượng của họ thu được thép

D. Phèn chua gồm công thức hóa học là K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O để gia công trong nước đục

Lời giải:


Đáp án: A

Câu 6.Khẳng định làm sao sau đây là đúng khi nói đến tính hóa chất của hiđro sunfua.

A. Tính axit mạnh bạo và tính khử yếu.

B. Tính bazơ yếu cùng tính lão hóa mạnh.

C. Tính bazơ yếu cùng tính oxi hóa yếu.

D. Tính axit yếu và tính khử mạnh.

Lời giải:


Đáp án: C

Tính hóa chất của hiđro sunfua: Tính axit yếu với tính khử mạnh.


Câu 7.Axit sunfuhiđric chức năng với dung dịch bazơ NaOH sinh sản 2 muối bột nào?

A. Na2S2và NaHS

B. Na2S2và Na2S

C. Na2S với NaHS

D. NaS cùng NaHS

Lời giải:


Đáp án: C

Axit sunfuhiđric chức năng với dung dịch kiềm, tùy theo tỉ lệ hình thành muối th-nc hay muối hạt axit

H2S + NaOH → NaHS + H2O

H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O


Câu 8.Tính hóa học hóa học đặc trưng của dung dịch H2S là

A. Tính axit yếu, tính khử mạnh

B. Tính axit yếu, tính oxi hóa mạnh

C. Tính axit mạnh, tính khử yếu

D. Tính axit mạnh, tính oxi hóa yếu

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 10.Hấp thụ hoàn toàn V lít khí H2S (đktc) vào 200 ml dung dịch NaOH 1,25M thu được dung dịch X gồm chứa 12,3 gam các thành phần hỗn hợp muối. Giá trị của V là

A. 4,48 lít.

Xem thêm: Tính Diện Tích Một Hình Tròn Biết Nếu Giảm Đường Kính Hình Tròn Đó Đi 20 Thì Diện Tích Giảm Đi?

B. 5,60 lít.

C. 3,36 lít.

D. 4,032 lít.

Lời giải:


Đáp án: A

nNaOH= 0,2.1,25 = 0,25 mol

+) Thu được hỗn hợp muối có NaHS (x mol) với Na2S (y mol)

=> mmuối= 56x + 78y = 12,3 (1)

+) Bảo toàn yếu tố Na:

nNaOH= nNaHS+ 2.nNa2S=> x + 2y = 0,25 (2)

Từ (1) cùng (2) => x = 0,15 mol; y = 0,05 mol

+) Bảo toàn thành phần S:

nH2S= nNaHS+ nNa2S= 0,15 + 0,05 = 0,2 mol

=> V = 4,48 lít


Câu 11.Cho những phát biểu sau:

(1) Trong đk thường, hỗn hợp H2S xúc tiếp với O2 trở nên vẩn đục màu sắc vàng.

(2) Khí H2S công dụng với FeCl3 chế tạo ra bột color vàng

(3) người ta tiếp tế khí H2S trong công nghiệp, bằng phương pháp cho axit HCl tác dụng với FeS.

(4) Khí sunfuro là chất khí ko màu, ko mùi, nặng hơn không khí.

(5) lưu hoàng đioxit là khí độc, tan nhiều trong nước.

(6) Dẫn khí SO2 vào hỗn hợp H2S có hiện tượng kỳ lạ vẩn đục màu sắc xanh.

(7) Khí H2S chức năng với FeCl3 chế tạo ra bột màu sắc vàng

Số phát biểu đúng là

A. 3.

B. 7.

C. 6.

D. 4.

Lời giải:


Đáp án: D

Câu 12.

Xem thêm: Nguyên Nhân Bùng Nổ Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2, Just A Moment

Cho bội phản ứng: H2S + 4Cl2+ 4H2O → H2SO4+ 8HCl.

Phát biểu như thế nào là đúng trong số phát biểu sau?

A. H2O là hóa học oxi hoá, H2S là chất khử

B. H2S là hóa học oxi hoá, Cl2là chất khử

C. H2O là hóa học khử, Cl2 là hóa học oxi hoá

D. H2S là chất khử, Cl2là chất oxi hoá

Lời giải:


Đáp án: D

FeS + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

FeS + H2SO4 → FeSO4 + H2S

FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2O


Tham khảo những loạt bài bác Hóa học tập 12 khác:


Bài viết cùng lớp bắt đầu nhất

1 381 lượt xem
mua về
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

*

giới thiệu
liên kết
chính sách
liên kết
bài viết mới tốt nhất
tuyển chọn sinh
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
câu hỏi mới tốt nhất
Thi demo THPT đất nước
Đánh giá năng lượng
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1