General Meeting Of Shareholders Là Gì

     

Có thể chúng ta đã nghe nói không ít về đại hội đồng cổ đông nhưng chưa nắm rõ về thuật ngữ này cùng nghĩa giờ đồng hồ Anh của tự này như vậy nào. Hãy cùng Blog luật pháp Việt mày mò Đại hội đồng người đóng cổ phần tiếng Anh là gì?

Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh là gì?

Đại hội đồng cổ đông” được dịch sang trọng Tiếng Anh có nghĩa là “General Meeting of Shareholders“. Đây là buổi họp giữa các cổ đông trong doanh nghiệp cổ phần nhằm mục tiêu tổng kết các hoạt động kinh doanh, biểu quyết, bàn về kế hoạch chuyển động trong tương lai, giải quyết các vấn đề liên quan mang đến đường lối phát triển, thai lại chủ tịch hội đồng quản lí trị bắt đầu khi người cũ hết nhiệm kỳ. Buổi họp này ra mắt trong 1 năm 1 lần hoặc bất thường.

Bạn đang xem: General meeting of shareholders là gì

Đang xem: General meeting of shareholders là gì

Đây là cơ quan tất cả thẩm quyền cao nhất, ra quyết định đến sự tồn tại cùng phát triển của người sử dụng cổ phần và các cổ đông có quyền biểu quyết. Cổ đông hoàn toàn có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bởi văn bạn dạng cho người khác tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông bao hàm Đại hội đồng người đóng cổ phần thành lập, Đại hội đồng người đóng cổ phần thường niên cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường. Đại hội đồng cổ đông có quyền xem xét và biểu quyết trải qua các sự việc quan trọng của người sử dụng cổ phần.

Xem thêm: Cách Làm Tử Cung Co Lại Sau Sinh Cần Làm Gì Để Tử Cung Co Hồi Về Kích Cỡ Ban Đầu

*

Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông được điều khoản quy định về những quyền và nhiệm vụ theo Điều 135 của nguyên lý Doanh nghiệp 2014:

Thông qua kim chỉ nan phát triển của công ty;Quyết định loại cổ phần và tổng số cp của từng loại được quyền kính chào bán; ra quyết định mức cổ tức mỗi năm của từng loại cổ phần;Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm member Hội đồng quản trị, kiểm soát điều hành viên;Quyết định đầu tư hoặc chào bán số tài sản có giá bán trị bằng hoặc to hơn 35% tổng giá chỉ trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của bạn nếu Điều lệ công ty không chính sách một tỉ lệ thành phần hoặc một quý giá khác;Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã buôn bán của từng loại;Xem xét và xử lí những vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và điều hành gây thiệt sợ cho doanh nghiệp và cổ đông công ty;Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty;Quyền và nhiệm vụ khác theo cơ chế của vẻ ngoài Doanh nghiệp cùng Điều lệ công ty.

Xem thêm: Rượu Vang Port Wine Là Gì ? Những Điều Cần Biết Về Vang Port

Vừa rồi Blog công cụ Việt mày mò về Đại hội đồng người đóng cổ phần tiếng Anh là gì? hi vọng phần lý giải trên giúp đỡ bạn hiểu rõ hơn về khái niệm này.