GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI LỚP 6

     

Khoảng biện pháp từ điểm a đến điểm 0 bên trên trục số là cực hiếm tuyệt đối với số nguyên a.

Bạn đang xem: Giá trị tuyệt đối lớp 6

Kí hiệu: |a| đọc là giá bán trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của a

thừa nhận xét:

-Giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của số 0 là 0.

Xem thêm: Giải Bài 4 Trang 42 Sgk Toán 6 Cánh Diều Tập 1, Ước Nguyên Tố Của 49

-Giá trị tuyệt đối hoàn hảo của số nguyên dương là bao gồm nó.

Xem thêm: Quan Sát Những Quả Và Hạt Có Những Cách Phát Tán Nào, Giải Bài Tập Sinh Học 6

-Giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của số nguyên âm là số đối của nó.

-Hai số đối nhau có giá trị tuyệt đối bằng nhau

-Trong nhị số nguyên âm số nào có giá trị hay đối nhỏ hơn là số phệ hơn

Ta tất cả định nghĩa:

|a| =

*

Ví dụ 1: Tính giá bán trị các biểu thức sau:

a. |-8| - |-4|

b. |-7| . |-3|

c. |18| : |-6|

d. |153| + |-47|

Hướng dẫn giải:

a. |-8| - |-4| = 8 - 4 = 4

b. |-7| . |-3| = 7 . 3 = 21

c. |18| : |-6| = 18 : 6 = 3

d. |153| + |-47| = 153 + 47 = 200

Ví dụ 2: kiếm tìm x biết:

a.|x| = 12

b.|-x| = 5

Hướng dẫn giải:

a.|x| = 12

Ta tất cả x = 12 hoặc x = -12

b.|-x| = 5

hay |x| = 5

Ta gồm x = 5 hoặc x = -5

Ví dụ 3: Tìm những giá trị của số nguyên a biết:

a.|a|

|a| =

*

Câu 2: |-3| = ?

A. -3

B. 2

C. 3

D. 0

Hiển thị đáp án

Ta có vì -3

Chọn câu C


Giá trị tuyệt đối của số 6 là: 6

Ta có vì 6 > 0 bắt buộc |6| = 6

Chọn câu A


Câu 4: Tìm giá chỉ trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của từng số sau: 1; -1; -5; -3; 2000

A.1; -1; 5; 3; 2000

B.1; 1; 5; 3; 2000

C.1; 1; -5; 3; -2000

D.-1; 1; 5; 3; -2000

Hiển thị đáp án

Giá trị tuyệt vời của 1; -1; -5; -3; 2000 thứu tự là 1; 1; 5; 3; 2000

Chọn câu B


Câu 5: mang lại A = 1; -3; 3; 2; -7; 5; -5

Tìm vào tập hợp A những số nguyên gồm cùng quý hiếm tuyệt đối

A.-3 với 3

B.5 với -5

C.-3 cùng 3 ; 5 với -5

D.1 cùng 2

Hiển thị đáp án

Các số nguyên tất cả cùng giá bán trị tuyệt đối là -3 với 3 ; 5 với -5

Chọn câu C


Câu 6: kết quả của phép tính |-25| -|-20| +|-15|

A.-30

B.25

C.0

D.20

Hiển thị đáp án

Kết quả của phép tính |-25| -|-20| +|-15| = 25 -20+ 15 = 20

Chọn câu D


Câu 7: cho x với y là hai số nguyên dương,biết |x| + |y| = 20 tính x + y = ?A.x + y = 10

B.x + y = 20

C.x + y = 0

D.x + y = -20

Hiển thị đáp án

Câu 8: tìm kiếm số đối của những số sau: -4; 6; | -5|; | 3|; |-2020|

A.4; 6; 5; -3; 2020

B.4; -6; -5; -3; -2020

C.-4; -6; -5; -3; 2020

D.4; -6; 5; -3; -2020

Hiển thị đáp án

Số đối của các số sau: -4;6; | -5| ; | 3| ; |-2020| lần lượt là 4; -6; -5; -3; -2020

Chọn câu B


Câu 9: chọn câu sai

A.|a| = a trường hợp a 0

B.Giá trị tuyệt vời nhất của số nguyên âm là số nguyên âm

C.|0| = 0

D.|a| = -a giả dụ a Hiển thị đáp án

Chọn câu sai

A.|a| = a ví như a 0 đúng

B.Giá trị tuyệt vời nhất của số nguyên âm là số nguyên âm. Sai vị giá trị tuyệt đối hoàn hảo của số nguyên âm là số đối của nó