Giao Điểm Của 3 Đường Cao

     

Nếu (H) là giao điểm của hai đường cao kẻ từ (B) và (C) của (Delta ABC) thì (AH ot BC.)

Dạng 2: bài toán về mặt đường cao với tam giác, tam giác cân, tam giác đều

Phương pháp:
Bạn đang xem: Giao điểm của 3 đường cao

- Sử dụng đặc điểm vuông góc của con đường cao so với cạnh đối diện

- áp dụng định lý “Trong một tam giác cân, mặt đường cao ứng với cạnh đáy đồng thời là mặt đường phân giác, con đường trung tuyến, con đường trung trực của tam giác đó” để một trong các đường trung tuyến, phân giác, đường cao, con đường trung trực ứng cùng với cạnh lòng cũng là các đường còn lại.

- thực hiện nhận xét: vào một tam giác, nếu có hai trong tư loại con đường (đường trung tuyến, con đường phân giác, mặt đường trung trực, con đường cao) trùng nhau thì tam giác đó là tam giác cân.

Dạng 3: chứng tỏ ba con đường thẳng đồng quy

Phương pháp:

Nếu cha đường thẳng là tía đường cao của tam giác thì chúng cùng đi sang một điểm.


Mục lục - Toán 7
CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC
bài bác 1: Tập vừa lòng Q các số hữu tỉ
bài bác 2: Cộng, trừ những số hữu tỉ
bài bác 3: Nhân, chia các số hữu tỉ
bài 4: giá bán trị tuyệt vời của một số trong những hữu tỉ. Cộng-trừ-nhân-chia số thập phân
bài bác 5: Lũy vượt của một vài hữu tỉ
bài bác 6: tỉ trọng thức
bài xích 7: đặc thù cơ bạn dạng của hàng tỉ số đều nhau
bài bác 8: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần trả
bài 9: làm cho tròn số
bài bác 10: Số vô tỉ. định nghĩa về căn bậc nhì
bài bác 11: Số thực
bài 12: Số hữu tỉ. Số thực
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
bài bác 1: Đại lượng tỉ trọng thuận
bài bác 2: Đại lượng tỉ lệ nghịch
bài bác 3: Hàm số. Mặt phẳng tọa độ
bài 4: Đồ thị hàm số y=ax (a khác 0)
bài xích 5: Ôn tập chương 2: Hàm số và đồ thị
CHƯƠNG 3: THỐNG KÊ
bài 1: thu thập số liệu, thống kê, tần số
bài 2: Bảng tần số của tín hiệu
bài 3: Biểu đồ. Số trung bình cộng và mốt của tín hiệu
bài 4: Ôn tập chương 3: thống kê
CHƯƠNG 4: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
bài 1: quan niệm về biểu thức đại số
bài bác 2: giá trị của một biểu thức đại số
bài xích 3: Đơn thức
bài bác 4: Đơn thức đồng dạng
bài 5: Đa thức


Xem thêm: Cho Hình Chóp Đều S Abcd Có Cạnh Đáy Bằng A Cạnh Bên Bằng 2A

bài xích 6: cùng trừ đa thức
bài xích 7: Đa thức một vươn lên là
bài 8: cộng trừ đa thức một trở nên
bài bác 9: Nghiệm của nhiều thức một trở thành
bài xích 10: Ôn tập chương 4: Biểu thức đại số
CHƯƠNG 5: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC, ĐƯỜNG THẲNG tuy vậy SONG
bài bác 1: nhị góc đối đỉnh
bài 2: hai tuyến phố thẳng vuông góc
bài bác 3: các góc tạo vị một đường thẳng cắt hai đường thẳng
bài bác 4: hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song.Tiên đề Ơ-clit về hai tuyến đường thẳng tuy vậy song
bài 5: trường đoản cú vuông góc đến song song
bài 6: Định lý
CHƯƠNG 6: TAM GIÁC
bài 1: Tổng cha góc của một tam giác
bài 2: hai tam giác đều nhau
bài 3: trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh-cạnh-cạnh
bài bác 4: trường hợp cân nhau thứ hai của tam giác cạnh-góc-cạnh
bài xích 5: ngôi trường hợp bằng nhau thứ bố của tam giác góc-cạnh-góc
bài bác 6: Tam giác cân nặng
bài xích 7: Định lý Pytago
bài xích 8: những trường hợp đều bằng nhau của tam giác vuông
bài bác 9: Ôn tập chương 6: TAM GIÁC
CHƯƠNG 7: quan HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ vào TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY trong TAM GIÁC
bài xích 1: tình dục giữa góc cùng cạnh đối diện trong một tam giác
bài 2: tình dục giữa đường vuông góc và con đường xiên, đường xiên cùng hình chiếu
bài 3: quan hệ tình dục giữa cha cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác
bài 4: đặc điểm ba mặt đường trung đường của tam giác
bài bác 5: đặc thù ba mặt đường phân giác
bài xích 6: đặc điểm đường trung trực của đoạn thẳng, của tam giác
bài bác 7: đặc thù ba con đường cao của tam giác
bài 8: Ôn tập chương 7


Xem thêm: Tải Văn Mẫu Thuyết Minh Về Một Danh Lam Thắng Cảnh Ở Bình Định

*

*

học toán trực tuyến, tra cứu kiếm tài liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.