GIUN DẸP THƯỜNG KÍ SINH Ở BỘ PHẬN NÀO

     

*

Giun dẹp thường xuyên kí sinh ở ruột, gan tuyệt máu người, động vật vì đây là nơi giàu chất dinh dưỡng.

Bạn đang xem: Giun dẹp thường kí sinh ở bộ phận nào

→ Đáp án DVì sao trong khung hình người và động vật hoang dã giun dẹp thường kí sinh ngơi nghỉ máu, ruột, gan, cơ

A. Kín đáo khó phát hiện

B. Có đầy đủ điều kiện dễ dãi để phát triển

C. Có nhiều chất dinh dưỡng

D. Cả A, B, C


Câu 1: Giun kim ký sinh sống đâu?

A. Tá tràng ở tín đồ C. Ruột già sống người, độc nhất là trẻ em em

B. Rễ lúa tạo thối D. Ruột non sinh hoạt người

Câu 2: sán xơ mít kí sinh sống dâu?

A. Ruột lợn C. Máu người

B. Gan trâu, bò D. Ruột non người, cơ bắp trâu bò


 Giun móc câu thường xuyên kí sinh ngơi nghỉ đâu? A. Ruột non người.B. Tiết người. C. Ruột già người.D. Tá tràng người.

 

Giun móc câu thường kí sinh ở đâu?

 

 

A. Ruột non người.

B. Ngày tiết người.

 

 

C. đại tràng người.

Xem thêm: How To Introduce And Describe Your Favorite Teacher 2020, Who Is Your Favourite Teacher And Why

D. Tá tràng người.


Giun đũa kí sinh ở chỗ nào trong khung người người:(Chỉ được lựa chọn 1 đáp án)A.Túi mậtB.Hậu mônC.Tá tràngD.. Ruột non


:  Loài giun dẹp nào dưới đây sống kí sinh vào máu người ?

A. Sán buồn chán trầu. B. Sán lá gan. C. Sán dây. D. Sán lá máu.


Câu 1: sán dây kí sinh sống dâu?A. Ruột lợnB. Gan trâu, bòC. Máu ngườiD. Ruột non người, cơ bắp trâu bòCâu 2: Giun kim cam kết sinh sinh hoạt đâu?A. Tá tràng nghỉ ngơi ngườiB. Rễ lúa gây thốiC. Tuột già sống người, duy nhất là trẻ em emD. Ruột non nghỉ ngơi người Câu 1: Nêu những biện pháp phòng kị giun sán. Giun sán có hiểm họa như gắng nào? Câu 2: Nhờ đặc điểm nào nhưng mà giun đũa hoàn toàn có thể chui rúc vào được ống mật, cùng hậu quả sẽ như vậy nào?Câu 3: Trình bày kết cấu ngoài với trong của giun đất say đắm nghi với cuộc sống trong đất.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Cảm Nhận 6 Câu Đầu Kiều Ở Lầu Ngưng Bích


Câu 1: sán xơ mít kí sinh nghỉ ngơi dâu?

A. Ruột lợn

B. Gan trâu, bò

C. Máu người

D. Ruột non người, cơ bắp trâu bò

Câu 2: Giun kim ký kết sinh sống đâu?

A. Tá tràng nghỉ ngơi người

B. Rễ lúa gây thối

C. Tuột già sinh sống người, độc nhất là trẻ em em

D. Ruột non sinh sống người

 

Câu 1: Nêu các biện pháp phòng kiêng giun sán. Giun sán có mối đe dọa như ráng nào? 

Câu 2: Nhờ đặc điểm nào mà giun đũa rất có thể chui rúc vào được ống mật, và hậu trái sẽ như thế nào?

Câu 3: Trình bày kết cấu ngoài với trong của giun đất yêu thích nghi với đời sống trong đất.