Glucozo flashcards

     

C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + H2O được thpt Sóc Trăng soạn gửi tới bạn đọc là phương trình phản nghịch ứng giữa glucozo cùng Cu(OH)2, sau làm phản ứng nhận được dung dịch blue color lam. Mời chúng ta tham khảo nội dung cụ thể dưới đây.

Bạn đang xem: Glucozo flashcards


2. Điều khiếu nại Glucozo tác dụng với Cu(OH)2

Nhiệt độ thường

Chú ý: trong mồi trường kiềm, Cu(OH)2 thoái hóa glucozo tạo thành muối natri gluconat, đồng (I) oxit và H2O.

Bạn đã xem: C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + H2O


HOCH24CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH

*
HOCH24COONa + Cu2O + 3H2O

3. Bài xích tập vận dụng liên quan

Câu 1: bội nghịch ứng tráng bạc đãi được sử dụng trong công nghiệp cung cấp gương, ruột phích. Hóa chất được dùng để thực hiện tại phản ứng này là:

A. Saccarozơ

B. Anđehit axetic

C. Glucozơ

D. Anđehit fomic


Câu 2. tuyên bố nào tiếp sau đây không đúng ?

A. Glucozơ tính năng được cùng với nước brom.

B. Khi glucozơ công dụng với CH3COOH (dư) đến este 5 chức.

C. Glucozơ tồn tại nghỉ ngơi dạng mạch hở cùng dạng mạch vòng.

D. Ở dạng mạch hở, glucozơ bao gồm 5 đội OH kề nhau.


Câu 3. Khí CO2 chiếm phần 0,03 % thể tích không khí. Thể tích không khí (ở đktc) cần cung ứng cho cây cỏ quang thích hợp để tạo thành 162 gam tinh bột là

A. 448000 lít

B. 6720 lít

C. 672000 lít

D. 4480 lít


Đáp án C

Phương trình hóa học:

6nCO2 + 5nH2O → (C6H10O5)n + 6nO2↑

ntinh bột = 162: 162 = 1(mol)

=> nCO2 = 6 (mol) => VCO2 (đktc) = 134,4 (lít)

=> Vkk = VCO2: 0,03% = 448000 (lít)


Câu 4. Để minh chứng trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta mang đến dung dịch glucozơ phản ứng với

A. Sắt kẽm kim loại Na

B. Cu(OH)2 ở ánh sáng thường

C. AgNO3 (hoặc Ag2O) trong hỗn hợp NH3, đun nóng

D. Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng


Đáp án B: Để minh chứng trong phân tử của glucozơ có không ít nhóm hiđroxyl, người ta đến dung dịch glucozơ bội phản ứng cùng với Cu(OH)2 ở ánh sáng thường.

Xem thêm: Tìm Nguyên Hàm Của 1/X^3 - Bảng Nguyên Hàm Các Hàm Số Thường Gặp (Đầy Đủ)


Câu 5. phản ứng nào sau đây không tạo thành glucozơ:

A. Lục phù hợp HCHO xúc tác Ca(OH)2

B. Tam vừa lòng CH3CHO

C. Thủy phân mantozơ

D. Thủy phân saccarozơ


Câu 6. Đun lạnh 54 gam glucozơ cùng với AgNO3/NH3 dư. Lọc rước Ag rồi cho vô dung dịch HNO3 sệt nóng, dư thì sau phản ứng chiếm được khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất) và trọng lượng dung dịch axit tăng a gam. Mang sử những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Quý hiếm của a là

A. 18,6.

B. 32,4.

C. 16,2.

D. 37,2 .


Đáp án D

mglucozo = 54/180 = 0,3 mol

nAg = 2.nGlucozo =0,6 mol

Bảo toàn electron có:

nNO2 = nAg = 0,6 mol

mdd tăng = a = mAg – mNO2 = 0,6.108 – 0,6.46 = 37,2 gam


………………..

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan: 

Trên đây trung học phổ thông Sóc Trăng đang gửi tới bạn đọc C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + H2O. Các bạn có thể các em cùng bài viết liên quan một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài xích tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài xích tập đồ gia dụng Lí 12 ,….

Xem thêm: Bờ Biển Và Đường Bờ Biển Việt Nam Dài Bao Nhiêu Km ? 【Giải Đáp】Bờ Biển Nước Ta Dài Bao Nhiêu Km*
*

*

Tưởng tượng gặp 1 nhân thiết bị trong thành phầm văn học tập Ngữ văn 9 (18 Mẫu)


Viết chương trình tính chu vi diện tích hình trụ bằng Pascal


*

Kể lại một câu chuyện đáng lưu giữ của phiên bản thân lớp 9 ngắn gọn, hay tuyệt nhất (18 Mẫu)


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường đề xuất được ghi lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

lưu giữ tên của tôi, email, và trang web trong trình chăm chút này mang đến lần comment kế tiếp của tôi.