Nhận biết naoh , h2so4 ,nacl, h2o

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt rượu cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt hễ trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Nhận biết naoh , h2so4 ,nacl, h2o

*

*

…AlCl3+...H2O+…MgO+...HI+=>…MgI2+...H2O+...H2SO4+...C+=>…CO2+...SO2+...H2O+...Fe+...AgNO3+=>…Fe(NO3)3+...Ag+...Na2SO4+...BaCl2+=>…NaCl+…BaSO4+…Mg+...N2+=>…Mg3N2+…C+…H2+=>…CH4...">
...Al2O3+...HCl =>…AlCl3+...H2O…MgO+...HI =>…MgI2+...H2O...H2SO4+...C =>…CO2+...SO2+...H2O...Fe+...AgNO3 =>…Fe(NO3)3+...Ag...Na2SO4+...BaCl2 =>…NaCl+…BaSO4…Mg+...N2 =>…Mg3N2…C+…H2 =>…CH4…Al+...O2 => ...Al2O3...NH3+...O2 => ...NO+...H2O...Al+...H2SO4 =>...Al2(SO4)3+...H2...Fe+...HCl =>...FeCl2+...H2...Na+...H2O =>...NaOH+...H2...Cu+...H2SO4 =>...CuSO4+...H2O+...SO2...Fe3O4+...CO =>…Fe+...CO2...Fe3O4+...CO =>…Fe+…CO2

...Al2O3+...HCl =>…AlCl3+...H2O

…MgO+...HI =>…MgI2+...H2O

...H2SO4+...C =>…CO2+...SO2+...H2O

...Fe+...AgNO3 =>…Fe(NO3)3+...Ag

...Na2SO4+...BaCl2 =>…NaCl+…BaSO4

…Mg+...N2 =>…Mg3N2

…C+…H2 =>…CH4

…Al+...O2 => ...Al2O3

...NH3+...O2 => ...NO+...H2O

...Al+...H2SO4 =>...Al2(SO4)3+...H2

...Fe+...HCl =>...FeCl2+...H2

...Na+...H2O =>...NaOH+...H2

...Cu+...H2SO4 =>...CuSO4+...H2O+...SO2

...Fe3O4+...CO =>…Fe+...CO2

...Fe3O4+...CO =>…Fe+…CO2


*Xem thêm: Phương Trình Mặt Phẳng Trung Trực, Viết Của Đoạn Thẳng Ab Với A(2 3 7), B(4 1 3)

Cân bằng các sơ thiết bị phản ứng sau bằng phương pháp đại số

ạ, Cu+H2SO4-------CuSO4+SO2+H2O

b, Mg+HNO3------Mg(NO3)2+N2+H2O

c, Al+HNO3------Al(NO3)3+N2O+H2O

d,Bà+H2SO4----BaSO4+H2S+H2O


*

hoàn thành sơ đồ vật phương trình phản bội ứng sau

a. Zn+HCl----> ZnCl2+H2

b. FeCl3+NaOH------>Fe(OH)3+NaCl

c.P2O5+H2O----->H3PO4

d.K+H2O------>KOH+H2


AL2O3++?+b)+Fe++?+---------->+Fe(NO3)2+Ag+c)+?+NaOH++?+--------->+Fe(OH)3++?+NaCl+d).+?+++H2O+---------->+KOH+++H2+Giúp+mik+vs+T.T">

1 Hãy điền thuyết các phản ứng saua) ? Al(OH)3 --to--->AL2O3+ ?b) Fe+ ? ----------> Fe(NO3)2+Agc) ? NaOH+ ? ---------> Fe(OH)3+ ? NaCld). ? + H2O ----------> KOH + H2Giúp mik vs T.T
Xem thêm: Câu Phân Loại Câu Theo Mục Đích Nói Và Nếu Ví Dụ Minh Họa, Câu Phân Loại Theo Mục Đích Nói

Nhận biết các chất theo những yêu mong sau đây:

1.bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các chất rắn sau:

a, CaO,Na2O. B,SiO2,P2O5

2.chỉ sử dụng thẻ con quay tím , hãy phân biệt các dung dịch sau:

a, H2SO4,HCm,BaCl2.

b, Ba(OH)2,NaOH,H2SO4

3.bằng phương pháp hóa học, hãy nhận ra các hỗn hợp sau:

a, CuSO4,NaCl. B, NaNO,NaCl


Cho 19,5g Zn tính năng hết cùng với dung dịch tất cả chứa 98g H2SO4. Dẫn toàn bộ khí bay ra qua 36g(I) đồng(II) oxit CuO nung nóng. Tính cân nặng các hóa học thu được sau phản ứng. Biết khí H2 tác dụng cùng với bột đồng(II) oxit CuO theo PTHH: