Hàm and trong excel là gì

     
Excel mang đến giaynamdavinci.com 365 Excel cho giaynamdavinci.com 365 dành mang đến máy Mac Excel đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel Web ứng dụng Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel 2007 Developer Excel 2010 Developer Excel 2013 Developer Excel for Windows Phone 10 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Hàm IF có thể chấp nhận được bạn tạo ra một đối chiếu lô-gic giữa một quý hiếm và một quý giá dự kiến bằng cách kiểm tra một điều kiện và trả về tác dụng rằng đk đó là True (đúng) hay False (sai).

Bạn đang xem: Hàm and trong excel là gì

=IF(Điều nào đấy là True, thì làm gì, nếu như không thì làm gì khác)

Nhưng nếu khách hàng cần bình chọn nhiều điều kiện, trong đó giả sử tất cả điều kiện đều đề xuất là True hoặc False (AND) hoặc chỉ việc một điều kiện là True hoặc False (OR) hoặc nếu bạn muốn kiểm tra xem một điều kiện có không (NOT) đáp ứng nhu cầu tiêu chí của chúng ta hay ko thì sao? Cả 3 hàm đều có thể sử dụng riêng mà lại trường hợp sử dụng cặp cùng với hàm IF phổ biến hơn.


Chi huyết Kỹ thuật

Sử dụng hàm IF cùng rất AND, OR với NOT để thực hiện nhiều review xem những điều kiện là True tốt False.

Cú pháp

IF(AND()) - IF(AND(logical1, , ...), value_if_true, ))

IF(OR()) - IF(OR(logical1, , ...), value_if_true, ))

IF(NOT()) - IF(NOT(logical1), value_if_true, ))

Tên đối số

Mô tả

logical_test (bắt buộc)

Điều khiếu nại bạn muốn kiểm tra.

value_if_true (bắt buộc)

Giá trị bạn có nhu cầu trả về nếu tác dụng của logical_test là TRUE.

value_if_false (tùy chọn)

Giá trị bạn có nhu cầu trả về nếu tác dụng của logical_test là FALSE.


Dưới đây là tổng quan lại về cách kết cấu từng hàm AND, OR và NOT. Khi bạn phối hợp từng hàm đó với một câu lệnh IF thì văn bản hàm đã như sau:

AND – =IF(AND(Điều nào đấy là True, Điều gì đó khác là True), cực hiếm nếu True, cực hiếm nếu False)

OR – =IF(OR(Điều nào đấy là True, Điều nào đấy khác là True), quý hiếm nếu True, quý giá nếu False)

NOT – = IF (NOT(Điều gì đấy là True), cực hiếm nếu True, giá trị nếu False)

Ví dụ

Sau đây là ví dụ về một số câu lệnh lồng IF(AND()), IF(OR()) với IF(NOT()) phổ biến. Các hàm and và OR hoàn toàn có thể hỗ trợ về tối đa 255 đk riêng lẻ tuy nhiên dùng không ít hàm không phải cách làm xuất sắc vì vấn đề xây dựng, soát sổ và duy trì các phương pháp lồng ghép, phức tạp rất có thể sẽ trở phải khó khăn. Hàm NOT chỉ đựng một điều kiện.

*

Dưới đó là cách diễn giải các công thức theo lô-gic:

Công thức

Mô tả

=IF(AND(A2>0,B20,B450),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A6 (25) ko (NOT) to hơn 50 thì trả về TRUE, còn nếu không thì trả về FALSE. Vào trường đúng theo này, 25 không lớn hơn 50, do vậy bí quyết trả về TRUE.

=IF(NOT(A7="Red"),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A7 (“Blue”) không (NOT) là “Red” thì trả về TRUE, còn nếu không thì trả về FALSE.

Lưu ý rằng trong tất cả ví dụ, sau mỗi đk tương ứng được nhập đều phải có dấu đóng ngoặc đơn. Những tham đối True/False còn lại tiếp đến được giữ lại làm một phần của câu lệnh IF mặt ngoài. Chúng ta cũng có thể thay thế những giá trị Văn phiên bản hoặc Số vào những giá trị TRUE/FALSE được trả về trong số ví dụ.

Xem thêm: Nơi Bán Smart Tivi Samsung 70Tu7000, Tivi Samsung Smart 4K 70 Inch Ua70Tu7000

Sau đấy là một số lấy ví dụ về việc sử dụng AND, OR với NOT để reviews các ngày.

*

Dưới đấy là cách diễn giải những công thức theo lô-gic:

Công thức

Mô tả

=IF(A2>B2,TRUE,FALSE)

=IF(AND(A3>B2,A3B2,A4B2),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A5 không (NOT) to hơn B2 thì trả về TRUE, còn nếu không thì trả về FALSE. Vào trường hợp này, A5 lớn hơn B2, do thế công thức trả về FALSE.

*

Sử dụng AND, OR và NOT thuộc Định dạng bao gồm điều kiện

Bạn cũng rất có thể dùng AND, OR với NOT để cấu hình thiết lập tiêu chí Định dạng Có đk với tùy lựa chọn công thức. Khi thực hiện việc này, chúng ta có thể bỏ hàm IF và áp dụng riêng AND, OR với NOT.

Từ tab Trang đầu, click chuột Định dạng Có điều kiện > nguyên tắc Mới. Tiếp theo, chọn tùy chọn “Sử dụng phương pháp để khẳng định ô đề nghị định dạng”, nhập công thức, rồi vận dụng định dạng mà chúng ta lựa chọn.

*
sửa đổi Quy tắc hiển thị phương pháp Công thức" loading="lazy">

Sử dụng ví dụ như Ngày lúc nãy, sau đấy là những công thức đề nghị dùng.

*

Công thức

Mô tả

=A2>B2

Nếu A2 lớn hơn B2 thì định hình ô đó, còn nếu như không thì không làm cái gi cả.

=AND(A3>B2,A3B2,A4B2)

Nếu A5 ko (NOT) to hơn B2 thì format ô đó, còn nếu như không thì không làm gì cả. Trong trường vừa lòng này, A5 lớn hơn B2, bởi vì vậy kết quả trả về FALSE. Giả dụ bạn đổi khác công thức thành =NOT(B2>A5) thì bí quyết sẽ trả về TRUE với ô sẽ được định dạng.


Lưu ý: Một lỗi thông dụng là nhập cách làm vào Định dạng Có điều kiện mà không có dấu bởi (=). Nếu làm vậy, các bạn sẽ thấy vỏ hộp thoại Định dạng Có đk sẽ thêm dấu bằng và dấu ngoặc kép vào cách làm - ="OR(A4>B2,A4, do vậy các bạn sẽ cần xóa những dấu ngoặc kép để công thức hoàn toàn có thể phản hồi đúng.

Xem thêm: Lệnh Ato, Phiên Ato Là Gì ? Phương Pháp Sử Dụng Lệnh Ato, Atc Hiệu Quả


Đầu Trang

Bạn bắt buộc thêm trợ giúp?

Bạn luôn rất có thể hỏi một chuyên viên trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc nhấn sự cung cấp trongCộng đồng trả lời.