Hình bình hành là gì

     

Hình bình hành là một hình tứ giác được sinh sản thành khi nhị cặp con đường thẳng tuy nhiên song giảm nhau. Nó là một dạng quan trọng đặc biệt của hình thang.


Hình bình hành là gì? dấu hiệu nhận ra hình bình hành? Tính hóa học của hình bình hành? cách tính diện tích s hình bình hành? phương pháp tính chu vi hình bình hành? khi có các thắc mắc này, Quý fan hâm mộ đừng bỏ qua mất những chia sẻ của chúng tôi trong bài viết:

Khái niệm hình bình hành

Hình bình hành là 1 trong hình tứ giác được tạo thành thành khi nhị cặp con đường thẳng tuy nhiên song cắt nhau. Nó là một trong dạng quan trọng của hình thang.

Bạn đang xem: Hình bình hành là gì

Trong không khí 3 chiều, khối tương đương với hình bình hành là hình khối lục diện.

Tính hóa học của hình bình hành

Trong hình bình hành:

– những cạnh đối tuy nhiên song cùng nhau và bởi nhau.

– các góc đối bởi nhau.

– hai đường chéo cánh cắt nhau trên trung điểm của mỗi đường.

Dấu hiệu nhận biết hình bình hành

1/ Tứ giác có những cạnh đối song song là hình bình hành.

Tứ giác ABCD bao gồm AB//CD và AD//CB thì ABCD là hình bình hành.

2/ Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành.

Tứ giác ABCD bao gồm AB = CD, AD =BC thì ABCD là hình bình hành.

3/ Tứ giác có hai cạnh đối tuy nhiên song và đều nhau là hình bình hành.

Tứ giác ABCD có AB//CD cùng AB = CD hoặc AD//BC và AD = BC thì ABCD là hình bình hành.

Xem thêm: " Get On My Nerves Là Gì - Getting On My Nerves Có Nghĩa Là Gì

4/ Tứ giác có các góc đối đều bằng nhau là hình bình hành.

Tứ giác ABCD có thì ABCD là hình bình hành.

5/ Tứ giác gồm hai đường chéo cánh cắt nhau tại trung điểm của mỗi mặt đường là hình bình hành.

Tứ giác ABCD tất cả AC giảm BD tại O. Trường hợp OA = OC, OB = OD thì ABCD là hình bình hành.

Diện tích hình bình hành

Diện tích hình bình hành được đo bởi độ khủng của bề mặt hình, là phần khía cạnh phẳng ta có thể nhìn thấy của hình bình hành.

Diện tích hình bình hành được tính theo phương pháp bằng tích của cạnh lòng nhân với chiều cao.

SABCD = a.h

Trong đó:

+ S là diện tích hình bình hành

+ a là cạnh lòng của hình bình hành

+ h là độ cao nối tử đỉnh tới đáy của một hình bình hành.

Chu vi hình bình hành

Chu vi hình bình hành được tính bởi tổng độ dài những đường phủ bọc hình, cũng chính là đường phủ quanh toàn cỗ diện tích, bằng gấp đôi tổng một cặp cạnh kề nhau bất kỳ. Nói biện pháp khác, chu vi hình bình hành là tổng độ nhiều năm của 4 cạnh.

Công thức rõ ràng như sau:

C = 2 x (a+b)

Trong đó:

+ C là chu vi hình bình hành.

+ a và b là cặp cạnh kề nhau của hình bình hành.

Xem thêm: 100G Rong Nho Bao Nhiêu Calo? Ăn Rong Nho Có Giảm Cân Không ?

Bài tập về hình bình hành

Bài tập 1: trong các tứ giác sau, tứ giác nào là hình bình hành? vì chưng sao?

*

Hướng dẫn:

Xét tam giác ABC có:

E là trung điểm AB

F là trung điểm BC

Suy ra, EF là mặt đường trung bình của tam giác ABC

 => EF // AC, EF = ½ AC (1)

Xét tam giác ACD có:

H là trung điểm của AD

G là trung điểm củ CD

Suy ra, HG là con đường trung bình của tam giác ACD

HG // CD, HG = ½ CD (2)

Từ (1) với (2) suy ra, EF//HG cùng EF = HG

Xét tứ giác EFGH có: EF//HG với EF = HG

Suy ra, EFGH là hình bình hành.

Bài tập 3:

Cho hình bình hành bao gồm cạnh đáy bởi 12cm, sát bên bằng 7cm, độ cao bằng 5cm. Hãy tính chu vi và mặc tích của hình bình hành đó?