Hòa tan 13 68 gam muối mso4

     

Điện phân (điện rất trơ, năng suất điện phân 100%) dung dịch cất đồng thời 0,15 mol Cu(NO3)2 cùng 0,12 mol HCl trong thời hạn t tiếng với cường độ mẫu điện không thay đổi 2,68A thì ngơi nghỉ anot thoát ra 0,672 lít khí (đktc) cùng thu được dung dịch X. Dung dịch X hòa tan buổi tối đa m gam bột sắt (sản phẩm khử của NO

*
là khí NO duy nhất). Giá trị của t cùng m thứu tự là
Bạn đang xem: Hòa tan 13 68 gam muối mso4

Điện phân 200 ml hỗn hợp X đựng CuSO4 1M và NaCl 0,75M cùng với điện cực trơ, gồm màng ngăn. Sau 1 thời gian, thu được hỗn hợp Y bao gồm khối lượng nhỏ tuổi hơn dung dịch X là 16,125 gam. Dung dịch Y trên phản nghịch ứng vừa đủ với m gam Al. Quý hiếm m là


Điện phân cùng với điện cực trơ dung dịch chứa 0,2 mol Cu(NO3)2, cường độ chiếc điện 2,68A, trong thời hạn t (giờ), thu được dung dịch X. Mang đến 14,4 gam bột sắt vào X, thu được khí NO (sản phẩm khử độc nhất vô nhị của N+5) và 13,5 gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và công suất của quá trình điện phân là 100%. Quý hiếm của t là


Điện phân 225 ml hỗn hợp AgNO3 1M với điện rất trơ vào t giờ, cường độ loại điện không đổi 4,02A (hiệu suất quy trình điện phân là 100%), thu được chất rắn X, dung dịch Y cùng khí Z. đến 18,9 gam sắt vào Y, sau khi các bội nghịch ứng xong xuôi thu được 21,75 gam rắn T với khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Tuyên bố nào sau đây sai?


Điện phân cùng với điện cực trơ dung dịch cất 0,5 mol AgNO3 cùng với cường độ chiếc điện 3,86A, trong thời gian t giây, thu được dung dịch X (hiệu suất quá trình điện phân là 100%). Mang đến 22,4 gam bột fe vào X, thấy thoát ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất) với sau các phản ứng trọn vẹn thu được 42,2 gam hóa học rắn Y. Quý hiếm của t là


Điện phân điện cực trơ màng ngăn xốp, dung dịch X đựng a gam Cu(NO3)2 cùng b gam NaCl đến khi bao gồm khí bay ra ở cả hai điện rất thì ngừng lại, thu được hỗn hợp Y và 0,51 mol khí Z. Hỗn hợp Y hòa tan về tối đa 12,6 gam sắt giải phóng NO (sản phẩm khử duy nhất) với dung dịch T. Hỗn hợp T mang lại kết tủa với hỗn hợp AgNO3. Tổng giá trị của (a + b) là


Điện phân (với điện cực trơ, màng phòng xốp) hỗn hợp X chứa CuSO4 với NaCl (có tỉ lệ thành phần mol tương ứng 3:2) bởi dòng điện một chiều gồm cường độ 5A, sau thời gian t giờ đồng hồ thu được hỗn hợp Y cất hai hóa học tan với thấy trọng lượng dung dịch Y sút 33,1 gam so với cân nặng của hỗn hợp X. Dung dịch Y hòa tan tối đa 3,6 gam Al. Mang sử khí xuất hiện trong quy trình điện phân thoát hết ra khỏi dung dịch. Cực hiếm của t gần nhất với mức giá trị nào sau đây?


Điện phân (điện rất trơ, màng phòng xốp, cường độ dòng điện không đổi) dung dịch X chứa a mol MSO4 (M là kim loại) với 0,3 mol KCl trong thời gian t giây, nhận được 2,24 lít khí sống anot (đktc) với dung dịch Y có trọng lượng giảm m gam so với trọng lượng dung dịch X. Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì thu được hỗn hợp Z có cân nặng giảm 19,6 gam so với khối lượng dung dịch X. Biết công suất điện phân 100%, những khí xuất hiện không tan trong dung dịch. Phạt biểu như thế nào sau đó là đúng?


Điện phân dung dịch đựng AgNO3 điện rất trơ, với cường độ chiếc điện 2A, một thời hạn thu được hỗn hợp X. Cho m gam bột Mg vào hỗn hợp X, sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 1,58m gam hỗn hợp bột kim loại và 1,12 lít tất cả hổn hợp khí Z (đktc) bao gồm NO, N2O tất cả tỉ khối hơi so với H2 là 19,2 và dung dịch Y đựng 37,8 gam muối. Cho toàn bộ hỗn vừa lòng bột kim loại chức năng với dung dịch HCl dư thu được 5,6 lít H2 (đktc). Thời gian điện phân là
Xem thêm: Công Thức Tính Bán Kính Đường Tròn Ngoại Tiếp Tam Giác, Đường Tròn Ngoại Tiếp Tam Giác

Điện phân 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm CuSO4 0,3M với NaCl 1M (điện cực trơ màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ lỡ sự hòa tan của khí vào nước và sự cất cánh hơi của nước) với cường độ loại điện không thay đổi 0,5A trong thời gian t giây. Dung dịch sau năng lượng điện phân có trọng lượng giảm 9,56 gam so với hỗn hợp ban đầu. Giá trị của t là


Điện phân dung dịch chứa 0,2 mol NaCl và x mol Cu(NO3)2 với điện rất trơ, sau một thời gian thu được dung dịch X và khối lượng dung dịch giảm 21,5 gam. Cho thanh sắt vào dung dịch X đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thấy khối lượng thanh sắt giảm 1,8 gam với thấy bay ra khí NO duy nhất. Giá trị của x là


Tiến hành điện phân (với điện rất trơ, năng suất 100% chiếc điện có cường độ không đổi) hỗn hợp X tất cả 0,2 mol CuSO4 và 0,15 mol HCl, sau một thời gian điện phân thu được hỗn hợp Y có khối lượng giảm 14,125 gam so với cân nặng dung dịch X. Mang lại 15 gam bột fe vào Y cho khi chấm dứt các phản ứng nhận được m gam hóa học rắn. Biết những khi hiện ra hòa tung không đáng kể trong nước. Cực hiếm của m là


Cho 7,76 gam tất cả hổn hợp X tất cả Fe cùng Cu (nFe : nCu =7:6) chức năng với dung dịch cất 0,4 mol HNO3, thu được dung dịch Y với khí NO (sản phẩm khử nhất của N+5). Triển khai điện phân hỗn hợp Y với điện cực trơ, cường độ dòng điện không thay đổi I = 9,65A trong thời gian t giây, thấy trọng lượng catot tăng 4,96 gam (kim các loại sinh ra bám hết vào catot). Giá trị của t là


*

Trang web chia sẻ nội dung miễn giá thành dành cho người Việt.


khóa đào tạo và huấn luyện bài giảng

Hỏi đáp bài bác tập

Giải bài xích tập các môn

cỗ đề trắc nghiệm các lớp

Thư viện câu hỏi

tài liệu miễn chi phí

Thông tin pháp luật


Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, vn

vietjackteam


Xem thêm: Top 100+ Mẫu Trang Trí Báo Tường Trên Giấy A4 Đẹp, Đơn Giản Nhưng Sáng Tạo

gmail.com

*
*


- fan đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền