Hội đồng cổ đông tiếng anh là gì

     

Đại hội đồng người đóng cổ phần là cơ quan tối đa của công ty cổ phần, gồm quyền quyết định các vấn đề quan tiền trọng của người tiêu dùng như sự phạt triển, tổ chức quản lý, liên quan đến đầu tư chi tiêu và vốn, và sự lâu dài của công ty.Bạn sẽ xem: Hội đồng cổ đông tiếng anh là gì

Thuật ngữ giờ Anh trong doanh nghiệp lớn rất quan lại trọng, nó không những thể hiện nay sự chuyên nghiệp hóa mà còn trình bày độ chính xác liên quan đến các các bước hàng ngày.

Bạn đang xem: Hội đồng cổ đông tiếng anh là gì

Trong bài viết Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh là gì? sẽ tin báo về một thuật ngữ khôn cùng phổ biến hiện thời là đại hội đồng cổ đông.


*

Đại hội đồng cổ đông là gì?

Đại hội đồng người đóng cổ phần là cơ quan tối đa của công ty cổ phần, tất cả quyền quyết định những vấn đề quan liêu trọng của doanh nghiệp như sự phân phát triển, tổ chức triển khai quản lý, liên quan đến đầu tư và vốn, và sự lâu dài của công ty.

Những tính năng của Đại hội đồng người đóng cổ phần được cơ chế tại công cụ Doanh nghiệp năm trước và tại Điều lệ của công ty.

Thành viên trong đại hội đồng người đóng cổ phần phải thỏa mãn nhu cầu những đk nhất định được cơ chế trong điều khoản và Điều lệ của công ty. Ngoài những thành viên gồm quyền biểu quyết ra thì còn tồn tại những chức danh phải trải qua bầu, bửa nhiệm.

Đại hội đồng người đóng cổ phần tiếng Anh là gì?

Đại hội đồng người đóng cổ phần tiếng Anh là General Meeting of Shareholders

Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh rất có thể được có mang như sau:

General Meeting of Shareholders is the highest organ of a joint stock company. Having the right lớn decide on important matters of the company such as development, management organization, relataed khổng lồ investment & capital, và the existence of the company

The functions of the General Meeting of Shareholders are specified in the Enterprise Law 2014 and the company’s Charter

Member of the General Meeting of Shareholders must meet certain conditons specified in the law & the charter of the company. In addition to the members with voting rights, there are also titles that must be passed through election or apooitment.

Xem thêm: Ý Nào Sau Đây Đúng Khi Cung Lớn Hơn Cầu, Luyện Thi Đại Học Môn Địa Lý

General Meeting of Shareholders meets once a year for a period 04 months from the over of the fiscal years. In some cases, it is possible to lớn extend but not exceeding 06 months from the end of the financial year.

Bài viết Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh là gì?  sẽ đưa sang các cụm từ tương quan đến đại hội đồng cổ đông tiếng Anh.

Cụm từ tương ứng với Đại hội đồng cổ đông Tiếng Anh là gì?

Tiếng ViệtTiếng Anh
Cổ đông bao gồm quyền dự họp Đại hội đồng cổ đôngShareholders are entitled to attend the General Meeting of Shareholders
Tỷ lệ biểu quyết đại hội đồng cổ đôngThe rate of voting of the general meeting of General Meeting of Shareholders
Chức năng của đại hội đồng cổ đôngThe function of the General Meeting of Shareholders
Họp đại hội đồng cổ đông lần đầuFist genral meeting of shareholders

Truy thu thuế tiếng Anh là gì?

Công ty thương mại dịch vụ dịch vụ giờ Anh là gì?

Một số lấy một ví dụ đoạn văn có sử dụng từ Đại hội đồng người đóng cổ phần tiếng Anh viết như vậy nào

– The rate of approval of resolutions of the General Meeting of Shareholders is at lest 65% of the tatol votes of al shareholders drafting the approval meeting

Dịch nghĩa: trong một cuôc họp đại hội đồng cổ đông xác suất thông của của quyết nghị là tối thiểu 65% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự theo họp tán thành.

– General Meeting of Shareholders is considered khổng lồ be the highest decision – making authority in the company, so the General Assembly decides on the company’s development và survival issues

Dịch nghĩa: Đại hội đồng cổ đông có quyết định tối đa trong công ty, ra quyết định những vấn đề cách tân và phát triển và tồn tại

Đại hội đồng cổ đông của bạn có vai trò rất quan trọng đặc biệt từ đó chỉ dẫn những đưa ra quyết định mang tới tác động và buổi giao lưu của các doanh nghiệp, các doanh nghiệp trước lúc tiến hành ra đời công ty hoặc đã hoạt động nên khám phá một cách kỹ lưỡng những yếu tố pháp luật để doanh nghiệp vận động cách xuyên suốt tránh tình gặp mặt phải tình trạng tranh quyền lợi hoặc tương quan đến vướng mắc pháp luật không đáng có.

Xem thêm: Hướng Dẫn Crack Win 8.1 Pro 64Bit, Hướng Dẫn Crack Win 8

Hy vọng với chia sẻ trên giúp các bạn hiểu phần nào văn bản về đại hội đồng cổ đông, những share sẽ được lao lý Dân Việt thân tặng trong bài viết tiếp theo….