Hỗn hợp bột a gồm 3 kim loại mg zn al

     

Hòa rã hết các thành phần hỗn hợp E đựng 10,56 gam gồm Mg; Al2O3 cùng 0,02 mol MgCO3 vào dung dịch đựng 0,05 mol HNO3­ với 0,71 mol HCl, dứt phản ứng thu được dung dịch X chứa các muối trung hòa và 2,016 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí Y bao gồm CO2, NO, H2. Phần trăm cân nặng của Mg trong E gần nhất với?
Bạn đang xem: Hỗn hợp bột a gồm 3 kim loại mg zn al

Cho m gam bột fe vào dung dịch chứa Cu(NO3)2 và NaHSO4, dứt phản ứng, thấy thoát ra hỗn hợp khí có NO và 0,02 mol H2; mặt khác thu được dung dịch X chỉ chứa các muối sunfat có trọng lượng 64,68 gam với 0,75m gam các thành phần hỗn hợp rắn ko tan. Biết rằng khí NO là thành phầm khử duy nhất của N+5. Quý hiếm của m là.


Hòa tan hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp X cất Fe, Mg, Fe2O3 và Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,01 mol HNO3 và 0,51 mol HCl thu được hỗn hợp Y chỉ đựng (m + 14,845) gam các thành phần hỗn hợp muối cùng 1,12 lít các thành phần hỗn hợp khí Z (đktc) bao gồm hai solo chất khí với tổng trọng lượng là 0,62 gam. đến NaOH dư vào Y thu được 17,06 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của Fe2O3 có trong X là:


Hòa tan không còn 34,14 gam tất cả hổn hợp X có Al, Fe(NO3)2, Fe2O3 vào dung dịch chứa 1,62 mol KHSO4. Sau làm phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Y chỉ chứa muối sunfat trung hòa (không có ion Fe3+) cùng 4,48 lít hỗn hợp khí Z gồm 2 khí ko màu, ko hóa nâu trong không khí có tỉ lệ mol là 2 : 3 (khí đo nghỉ ngơi đktc). Tỉ khối Z so với H2 bằng 9,4. Tổng cộng mol của Fe(NO3)2 và Fe2O3 có trong lượng X trên là?


Cho 11,28 gam tất cả hổn hợp rắn X bao gồm Mg, Fe3O4 cùng Cu(NO3)2 vào dung dịch đựng 0,47 mol HCl cùng 0,01 mol HNO3, làm cho nóng sau khi chấm dứt phản ứng phản nghịch ứng thu được 0,07 mol các thành phần hỗn hợp khí tất cả NO và H2 (tỷ lệ mol tương ứng 4:3) cùng dung dịch Y chỉ cất muối. Cho HNO3 vào Y ko thấy có hiện tượng lạ gì xảy ra. Phần trăm trọng lượng của Mg vào X sớm nhất với?


Hòa tan hoàn toàn 25,6 g các thành phần hỗn hợp A gồm Mg với Fe trong 2,5 lit hỗn hợp HNO3 1M (dư) thu được hỗn hợp B với V lít các thành phần hỗn hợp khí D (đktc) tất cả NO, N2O có tỉ khối đối với H2 là 16,4. Cho dung dịch B tác dụng với 1,2 lit dung dịch NaOH 2M. Lọc mang kết tủa rửa sạch cùng đem nung ở ánh sáng cao cho phản ứng hoàn toàn thu được 40 g chất rắn X. đem phần dung dịch sau thời điểm lọc quăng quật kết tủa mang cô cạn được chất rắn Y. Nung Y đến khối lượng không thay đổi thu được 156,9 g chất rắn G. Số mol HNO3 bị khử là:


Hòa tan trọn vẹn hỗn thích hợp E cất m gam tất cả Fe, Al và Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 1,06 mol HCl, thu được hỗn hợp X chỉ cất 53,09 gam muối cùng 2,912 lít hỗn hợp khí H2, NO (đktc) có tổng cân nặng 3,06 gam. đến NaOH dư vào X thấy tất cả 1,24 mol NaOH gia nhập phản ứng. Phần trăm khối lượng của đối kháng chất Fe bao gồm trong E là?


Hòa tung hết các thành phần hỗn hợp chứa 25,12 gam tất cả Al; Fe và FeCO3 (trong đó trọng lượng của FeCO3 là 17,4 gam) trong dung dịch đựng 0,13 mol KNO3­ với 1,12 mol HCl, chấm dứt phản ứng thu được dung dịch X đựng m gam các muối th-nc và 7,84 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí Y bao gồm CO2, NO, H2. Quý giá của m là:
Xem thêm: Nhiệt Độ Sôi Là Gì - Phân Biệt Sự Sôi Và Sự Bay Hơi Như Thế Nào

Hòa tan hoàn toàn 19,62 gam hỗn hợp E cất Fe, Al2O3 với Al vào dung dịch chứa 0,3 mol HNO3 và 1,04 mol HCl, thu được hỗn hợp X chỉ đựng 65,04 gam muối và 0,896 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí Y gồm NO với N2 có cân nặng 1,18 gam. Nếu cho NaOH vào X thì số mol NaOH phản nghịch ứng buổi tối đa là 1,54 mol. Phần trăm cân nặng Al vào E gần nhất với?


Hỗn hòa hợp X có Mg, Al, Al2O3 với MgCO3 (trong đó oxi chiếm phần 27,907% về khối lượng). Kết hợp hết 10,32 gam X vào dung dịch chứa 0,74 mol KHSO4 và x mol HNO3, xong phản ứng thu được hỗn hợp Y chỉ chứa những muối th-nc có cân nặng 107,46 gam và các thành phần hỗn hợp khí Z tất cả CO2, NO, H2. Tỉ khối của Z so với H2 bởi 139/13. đến dung dịch NaOH dư vào Y, thu được 6,96 gam kết tủa. Hiệu số mol (nNO-nH2) trong Z là ?


Hòa rã hết tất cả hổn hợp chứa 8,52 gam tất cả Mg; Al2O3 và 0,02 mol MgCO3 vào dung dịch chứa 0,08 mol KNO3­ và 0,66 mol HCl, hoàn thành phản ứng thu được hỗn hợp X chứa m gam những muối trung hòa - nhân chính và 2,464 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí Y có CO2, NO, H2. Cực hiếm của m là:


Hòa tan trọn vẹn 7,54 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Fe, FeCO3, MgCO3 trong dung dịch đựng x mol HNO3 cùng 0,31 mol KHSO4 nhận được 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí Y có CO2, H2, NO với tổng trọng lượng 2,86 gam và dung dịch Z chỉ chứa 46,57 gam các thành phần hỗn hợp muối trung hòa. Quý giá của x là:


Hỗn vừa lòng X có Ca, Mg, MgCO3, MgO, CaO. đến 23,84 gam tất cả hổn hợp X tính năng với dung dịch HCl đầy đủ thu được dung dịch đựng 48,48 gam chất tan; 7,616 lít các thành phần hỗn hợp khí Y(đktc) có tỉ khối khối đối với hiđro là 143/17. Cho 23,84 gam tất cả hổn hợp X tính năng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được các thành phần hỗn hợp khí Z có NO và CO2 có tỉ khối so với hiđro là a và dung dịch T. Cô cạn dung dịch T nhận được 74,72 gam chất rắn khan. Cực hiếm của a là


Hòa tan hết m gam láo lếu hợp có Al, Mg, MgO trong dung dịch các thành phần hỗn hợp chứa 0,34 mol HNO3 và KHSO4. Sau phản nghịch ứng nhận được 8,064 lít các thành phần hỗn hợp khí X sống đktc gồm NO, H2 với NO2 với xác suất mol tương ứng là 10 : 5 : 3 với dung dịch Y chỉ cất muối. Cho NaOH dư vào Y thì thấy bao gồm 2,28 mol NaOH thâm nhập phản ứng, đồng thời có 17,4 gam kết tủa xuất hiện. Phần trăm khối lượng của MgO trong lếu láo hợp thuở đầu là:


Hòa chảy hết các thành phần hỗn hợp E cất 11,22 gam tất cả Mg; Al2O3 với 0,04 mol MgCO3 vào dung dịch cất 0,08 mol KNO3­ và 0,76 mol HCl, hoàn thành phản ứng thu được dung dịch X chứa những muối trung hòa và 2,912 lít (đktc) hỗn hợp khí Y có CO2, NO, H2. Phần trăm khối lượng của Al2O3 vào E gần nhất với?
Xem thêm: Kể Lại Buổi Gặp Gỡ Người Lính Lái Xe Trong Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam