IN WHAT ASPECTS IS ENGLISH MORE DIFFICULT TO LEARN THAN FRENCH?

     

Trong câu đối chiếu hơn/so sánh bằng, nếu đối tượng người tiêu dùng đầu nghỉ ngơi dạng “to V” thì đối tượng người dùng so sánh cũng đề xuất ở dạng “to V”; ví như là V-ing thì phải cùng là V-ing.

Bạn đang xem: In what aspects is english more difficult to learn than french?

Tạm dịch: Nói giờ Anh cạnh tranh hơn những so cùng với nói giờ đồng hồ Pháp.

= A. Nói tiếng Anh khó khăn hơn nói tiếng Pháp.

B, C không đúng vì chưa có sự tuy nhiên hành về khổng lồ V & V-ing ở 2 vế so sánh.

D. Nói giờ đồng hồ Pháp cực nhọc hơn nói tiếng Anh. => không đúng nghĩa


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


The school is half empty as a serious epidemic of COVID-19 has broken ______.
A. in
B. down
C. up
D. out

Câu 2:


Mark the letter A, B, C, or D on the answer sheet khổng lồ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Xem thêm: Thân Em Như Trái Bần Trôi - Câu Ca Dao Gió Dập Sóng Dồi Biết Tấp Vào Đâu

We almost gave up hope. At that time, the rescue tiệc ngọt arrived.


A. We were on the verge of giving up hope when the rescue party arrived.


B. Had the rescue các buổi tiệc nhỏ not arrived, we wouldn"t have given up hope.


C. Only after the rescue các buổi tiệc nhỏ arrived did we give up hope.


D. It was not until the rescue buổi tiệc nhỏ arrived that we gave up hope.

Câu 3:


If the work-force respected you, you wouldn"t need to lớn ______ your authority so often.
A. maintain
B. inflict
C. assert
D. affirm

Câu 4:


We live at ______ third house from the church.
A. the
B. an
C. no article
D. a

Câu 5:


COVID-19 is a ______ illness and is largely spread via droplet in the air.
A. respiratory
B. breath
C. respiration
D. breathing

Câu 6:


The expression "Curiously enough" is used because the author finds it strange that _____

A. Tennessee was the first state lớn use half dimes


B. Vermont & Kentucky joined the Union in 1794


C. silver coins with fifteen stars appeared before coins with thirteen


D. no silver coins were issued until 1794

Bình luận


phản hồi
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo tại giaynamdavinci.com


*

link
tin tức giaynamdavinci.com
Tải vận dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn đúng đắn nhé!


Đăng ký


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng cam kết

Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập


giaynamdavinci.com

Bằng biện pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản áp dụng và chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


giaynamdavinci.com

Bằng biện pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và chế độ Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Sơ Lược Về Thực Vật Bậc Cao Là Gì, Thực Vật Bao Tử


Quên mật khẩu


Nhập add email bạn đăng ký để đưa lại mật khẩu
mang lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


giaynamdavinci.com

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui miệng để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
giaynamdavinci.com