LIKELY LÀ GÌ

     

Cấu trúc likely trong giờ đồng hồ anh được sử dụng như thế nào? gồm mấy bí quyết dùng?? Những xem xét khi sử dụng cấu tạo likely. Thuộc 4Life English Center (giaynamdavinci.com) tìm phát âm qua nội dung bài viết sau.

Bạn đang xem: Likely là gì

*
Cách dùng cấu trúc Likely để chỉ năng lực trong giờ đồng hồ Anh

1. Cách dùng cấu trúc Likely nhằm chỉ khả năng trong giờ Anh

Likely được dùng trong 2 cấu trúc:

Be likely + to VerbIt’s likely that + mệnh đề

Hai cấu trúc này gần như chỉ điều gì đó có công dụng xảy ra.

1.1. Be likely to

Cấu trúc: Be likely khổng lồ + động từ nguyên mẫu tất cả to.

Ví dụ: Are parents who have a lot of money likely to spoil their children?

Be likely to thường được dùng để tạo ra sự đối chiếu với các từ như: as … as, more, (the) most, less và (the) least.

Ví dụ:

Kevin is (the) least likely lớn want khổng lồ get married of all his friends.I think men are more likely lớn spend a lot of money on food than women are.A: I liked Budapest as well.B: Yeah. I’m probably less likely khổng lồ go back there than lớn Prague.Steve is as likely lớn get the job as Dora. They’re both very well qualified.

1.2. It’s likely that

Cấu trúc: It’s likely that + mệnh đề.

Động từ vào mệnh đề thường phân tách ở thì tương lai 1-1 để chỉ kỹ năng xảy ra của việc nào đó.

Ví dụ:

It’s likely that sales will rise.It’s likely that more states will soon follow California’s lead.

Với nghĩa nhường nhịn như, dường như như, cấu tạo It’s likely that + mệnh đề thường được dùng làm viết lại câu bao gồm các cấu tạo tương đương, như: It seems that… = It appears that… = It looks as if… = It is likely that…

Ví dụ:

It appears that they’ve sent us the wrong information. (Có vẻ như họ sẽ gửi nhầm thông tin cho chúng ta).

= It seems that they’ve sent us the wrong information.

= It is likely that they’ve sent us the wrong information.

= It looks as if they’ve sent us the wrong information.

It seems that she was very depressed about failing the test. (Có vẻ như cô ấy rất buồn vì trượt kỳ thi).

= It appears that she was very depressed about failing the test.

= It is likely that she was very depressed about failing the test.

Xem thêm: Cấu Trúc Nào Dưới Đây Không Thuộc Ống Tiêu Hóa ? Cấu Trúc Nào Dưới Đây Không Thuộc Ống Tiêu Hóa

= It looks as if she was very depressed about failing the test.

It is likely that she’s very surprised at his amazing performance. (Có vẻ như cô ấy rất ngạc nhiên trước màn biểu diễn tuyệt vời của anh ta)

= It seems that she’s very surprised at his amazing performance.

= It appears that she’s very surprised at his amazing performance.

= It looks as if she’s very surprised at his amazing performance.

It looks as if it’s going khổng lồ rain again. (Nhìn có vẻ như như trời lại sắp tới mưa).

= It seems that it’s going lớn rain again.

= It appears that it’s going khổng lồ rain again.

= It is likely that it’s going to rain again.

2. Những để ý khi dùng cấu tạo Likely

*
Những để ý khi dùng cấu trúc Likely

Thể phủ định của kết cấu be likely to Verb với It’s likely that là thêm not vào trước likely hoặc cần sử dụng unlikely. Unlikely sở hữu tính trọng thể hơn so với not likely.

Ví dụ:

The company is not likely to make a profit in the second half of the year.People are unlikely to listen to him now because they know he lied.

Có thể cần sử dụng trạng từ cường độ như very, quite, highly với extremely trước likely với unlikely để nhấn mạnh nghĩa.

Ví dụ:

The government is very likely to propose changes to lớn the income tax system soon.I think it’s highly unlikely that she’ll get into university with the test scores she has.

It is likely to (có thể, gồm khả năng) không tương đồng về nghĩa đối với It is easy khổng lồ (dễ dàng có tác dụng gì).

Xem thêm: Review Temporary File Là Gì ? Cách Xóa File Temporary Trên Máy Tính Đơn Giản

Ví dụ:

It’s easy to forget lớn save your work on the computer.Not: It’s likely lớn forget …It’s easy to confuse mushrooms you can eat with poisonous ones.Not: It’s likely to confuse …

Trên đấy là ngữ pháp và bài tập của cấu trúc likely. 4Life English Center (giaynamdavinci.com) mong muốn đã cung ứng thêm kỹ năng và kiến thức hữu ích cho chính mình về cấu tạo này.