Liquidation Là Gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

liquidation
*

Liquidation (Econ) vạc mại.

Bạn đang xem: Liquidation là gì

+ Đây là thừa trình kết thúc sự trường tồn của một công ty, gia tài của nó được phát mại với phân chia cho những chủ nợ của chính nó và trong trường vừa lòng còn dư vượt thì được chia cho các thành viên vào công ty.
liquidation /,likwi"deiʃn/ danh từ
sự thanh toán giao dịch (nợ...) sự ngừng hoạt động (công ty), sự thanh toán mọi khoản nhằm thôi gớm doanhto go into liquidation: giao dịch thanh toán mọi khoản nhằm thôi khiếp doanh; tan vỡ nợ, phá sản (công ty) sự cung cấp chạy, sự buôn bán tống (hàng hoá còn tồn lại) (nghĩa bóng) sự trừ khử, sự đái trừ, sự thủ tiêuLĩnh vực: giao thông & vận tảiviệc thanh lýliquidation of fixed capital stocksư thanh lý vốn nuốm địnhliquidation of partythanh lý một bênsự đổi (tài sản) thành tiền mặtsự hiện kim hóa (bất động sản)sự thanh lý (Công ty)sự trảthanh lýclean risk at liquidation: khủng hoảng rủi ro trơn khi thanh lýclean risk at liquidation: rủi ro khi thanh lýcompany in liquidation: doanh nghiệp đang thanh lýcompulsory liquidation: thanh lý bắt buộcconditional liquidation: thanh lý bao gồm điều kiệncreditors" voluntary liquidation: thanh lý từ bỏ nguyện của những trái chủlegal liquidation: chào bán thanh lýlegal liquidation: việc bán thanh lý pháp địnhliquidation committee: ủy ban thanh lýliquidation of assets: sự thanh lý tài sảnliquidation on inventories: sự bán thanh lý sản phẩm tồn trữliquidation price: giá chỉ thanh lýliquidation profit và loss: lãi lờ thanh lýliquidation sale: sự buôn bán thanh lýliquidation sale: bán đấu giá thanh lýliquidation value: quý giá thanh lýlong liquidation: thanh lý dàimembers voluntary liquidation: sự thanh lý từ bỏ nguyện của các thành viênprofit from liquidation: chi phí lời thanh lýrealization & liquidation: sự cung cấp và thanh lý tài sảnstatement of liquidation: bạn dạng thanh lý tài sảnvoluntary liquidation: thanh lý từ động, thanh toán tự nguyệnvoluntary liquidation: thanh lý tự độngvoluntary liquidation: trường đoản cú ý thanh lýthanh toánenforced liquidation: sự thanh toán giao dịch có tính bắt buộcliquidation by compromise: sự giao dịch thanh toán bằng hòa giảiliquidation statement: bảng thanh toánvoluntary liquidation: thanh lý từ động, giao dịch tự nguyệnvoluntary liquidation: giao dịch thanh toán tự nguyện (để ngừng hoạt động hàng)thanh toán (nợ)legal liquidationthanh mại pháp địnhliquidation balance sheetbảng tổng kết gia sản giải thểliquidation salebán tốngliquidation salethanh mại
*

*

*

liquidation

Từ điển Collocation

liquidation noun

ADJ. compulsory, voluntary

VERB + LIQUIDATION be forced into, be placed in, be put into, go into The firm may be forced into liquidation.

PREP. in ~ a company in liquidation

Từ điển WordNet


Bloomberg Financial Glossary

清盘|清偿〔债务〕|变现〔资产〕清盘;清偿〔债务〕;变现〔资产〕Occurs when a firm"s business is terminated. Assets are sold, proceeds are used to lớn pay creditors, và any leftovers are distributed to lớn shareholders. Any transaction that offsets or closes out a long or short position. Related: Buy in, evening up, offset liquidity.

Xem thêm: Cefr Level Là Gì - Tại Sao Cần Thi Chứng Chỉ Tiếng Anh Cefr

Investopedia Financial Terms


1. When a business or firm is terminated or bankrupt, its assets are sold and the proceeds pay creditors. Any leftovers are distributed lớn shareholders. 2. Any transaction that offsets or closes out a long or short position.

Xem thêm: Hướng Dẫn Dùng Hàm Round Up Là Gì, Roundup (Hàm Roundup)


Creditors liquidate assets khổng lồ try & get as much of the money owed to lớn them as possible. They have first priority khổng lồ whatever is sold off. After creditors are paid, the shareholders get whatever is left with preferred shareholders having preference over common shareholders.
Absolute PriorityBankruptcyCreditorDistressed SecuritiesGoing-Concern ValueLiquidating DividendLongPreferred StockSenior SecurityWrit of Seizure and Sale