Mend là gì

     
mend nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng cùng ví dụ trong giờ đồng hồ Anh. Cách phát âm mend giọng bạn dạng ngữ. Tự đồng nghĩa, trái nghĩa của mend.

Bạn đang xem: Mend là gì


Từ điển Anh Việt

mend

/mend/

* danh từ

chỗ vá, chỗ mạng

sự phục hồi, sự cải thiện

to be on the mend: đang phục hồi sức khoẻ, sắp đến khoẻ lại

* ngoại rượu cồn từ

vá, chữa, sửa chữa, sửa sang, tu bổ, tu sửa

to mend socks: vá che tất

to mend a broken chair: chữa một cái ghế gãy

sửa, sửa đổi, sửa lại, chỉnh đốn

to mend one"s way: sửa thay đổi tính nết; sửa lại; chỉnh đốn

to mend one"s ways: sửa thay đổi tính nết, sửa mình, sửa đổi bí quyết sống, tu tỉnh, cải tà quy chính

cải thiện, làm cho cho giỏi hơn, tạo nên khá hơn

that will not mend the matter: cái đó cũng không tạo cho vấn đề khá hơn

* nội rượu cồn từ

sửa tính nết, sửa mình, tu tính

phục hồi (sức khoẻ)

the patient is mending nicely: fan bệnh đang nhanh chóng phục hồi lại

least said soonest mended

(xem) least

to menh a fire

cho thêm củi (than) vào đống lửa (lò)

to mend one"s pace

rảo bước, cách gấp lên, cách nhanh lên


Từ điển Anh Việt - chăm ngành

mend

* kỹ thuật

cải thiện

chỉnh lý

mạng

sửa

sửa chữa

sửa đổi

tu sửa

hóa học & vật liệu:

chữa

dệt may:

vá


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học từ vựng giờ Anh
9,0 MB
Học từ bắt đầu mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hòa hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng số 590.000 từ.

Xem thêm: ' Straw Là Gì ? (Từ Điển Anh Nghĩa Của Từ Straw, Từ Straw Là Gì


*

Từ liên quan
Hướng dẫn bí quyết tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tìm kiếm cùng để tránh khỏi.Nhập từ bắt buộc tìm vào ô search kiếm và xem các từ được lưu ý hiện ra bên dưới.Khi con trỏ đang phía trong ô search kiếm,sử dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để di chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó nhận (một lần nữa) nhằm xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp loài chuột ô kiếm tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ đề xuất tìm vào ô tra cứu kiếm với xem những từ được gợi ý hiện ra mặt dưới.Nhấp loài chuột vào từ ý muốn xem.

Xem thêm: Yours Truly Là Gì, Nghĩa Của Từ Yours Truly, Yours Truly, Có Nghĩa Là Gì


Lưu ý
Nếu nhập từ bỏ khóa thừa ngắn các bạn sẽ không nhận thấy từ bạn có nhu cầu tìm trong list gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp sau để hiển thị từ thiết yếu xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*