Migrate là gì

     
Migration là một trong công cụ rất lôi cuốn của Laravel, có thể chấp nhận được tạo các bảng, những cột cơ sở tài liệu (Database) bằng các dòng lệnh PHP, hình như có thể dễ dàng dàng cập nhật nội dung các bảng, các cột vẫn tồn tại.Migration hỗ trợ cho việc đồng nhất Database giữa các môi trường khá thuận lợi, cố vì mong mỏi thêm một bảng hay một cột trong số môi trường, thì ta đề nghị làm bằng tay từng môi trường, thì với Migration bạn chỉ việc thực hiện bởi dòng lệnh đối chọi giản.Điểm giỏi của Migration là làm việc được với nhiều cơ sở tài liệu như: MySQL, SQL Server, PostgresSQL, ...

Bạn đã xem: Migrate data là gì
Bạn đang xem: Migrate là gì

*

Sau khi thực thi lệnh, bọn họ sẽ dìm được thông báo file Migration sẽ được tạo thành "Created Migration: 2019_03_01_031800_create_news_table".File Migration vừa tạo sẽ tiến hành lưu tại thư mục /database/migrations/, tất cả nội dung như sau:

increments("id"); $table->timestamps(); }); } /** * Reverse the migrations. * * use IlluminateSupportFacadesSchema; use IlluminateDatabaseSchemaBlueprint; use IlluminateDatabaseMigrationsMigration; là các khai báo thực hiện cần cho làm việc Migration.Chúng ta cần thân thiết là 2 function up() với down():

public function up() dùng làm thêm, bớt, rứa đổi, ... Nội dung bảng cơ sở tài liệu - để tiến hành ta cần áp dụng lệnh php artisan migratepublic function down() dùng hồi phục hay xóa bảng, ... - để tiến hành ta cần sử dụng lệnh php artisan migrate:rollback

Với ngôn từ trên, ta đã có thể tạo bảng news với một cột là id, để hoàn toàn có thể nhiều cột hơn ta thêm thẳng vào phía bên trong function up():

Nếu bình chọn trong phpMyAdmin ngay từ bây giờ thì các bạn sẽ thấy chưa tồn tại table làm sao được tạo.Để cập nhật thông tin vào Database thì ta cần thực hiện lệnh php artisan migrateKhi chạy lệnh trên, nếu kết quả xuất hiện thông báo sau là thành công:
*Xem thêm: Vai Trò Anthocyanin Là Gì ? 6 Công Dụng Của Chất Anthocyanin

migrations: chứa tài liệu của Migration, lưu trữ thông tin các bảng dữ liệu được chế tạo ra trong Migration.news: đấy là bảng bọn họ đã tạo.password_resets: bảng reset password bao gồm sẵn trong thư mục /database/migrations/, đấy là table tồn tại sẵn của Laravelusers: bảng user gồm sẵn trong thư mục /database/migrations/, đó là table sống thọ sẵn của LaravelTable news lúc này sẽ sở hữu được cột với dữ liệu rỗng như sau:


*Xem thêm: Mẫu Hợp Đồng Cá Nhân Với Công Ty Khã´Ng? Hợp Đồng Dịch Vụ Cá Nhân Vs

Xử lý lỗi lúc chạy lệnh Migration

Nếu gặp mặt lỗi sau thời điểm chạy lệnh php artisan migrate thì nguyên nhân hoàn toàn có thể là phiên phiên bản MySQL của công ty thấp rộng yêu cầu, nhằm chỉnh lỗi, các bạn mở file /app/Providers/AppServiceProvider.php thêm các lệnh như bên dưới:

Đồng thời vô phpMyAdmin xóa (Drop) đầy đủ bảng vừa chế tạo để tránh chạm mặt lỗi thông tin "bảng vẫn tồn tại"Sau kia chạy lại lệnh Migration: