Negotiate Là Gì

     
"Negotiate" comes from the Latin negotiatus, which means lớn carry on business. This original meaning is critical khổng lồ understand because the goal of negotiating is to lớn continue doing business by conferring with another khổng lồ arrive at an agreement.

Bạn đang xem: Negotiate là gì


*

Từ "negotiate" có xuất phát là tự negotiatus trong giờ Latin, vốn tức là tiếp tục công việc kinh doanh. Ta rất bắt buộc hiểu dòng nghĩa gốc này vì mục tiêu của những cuộc đàm phán thương mại dịch vụ đều là nhằm tiếp tục công việc kinh doanh qua việc bàn bạc với bạn khác để dành được một thoả thuận như thế nào đó.

Xem thêm: “ Ham Học Tiếng Anh Là Gì ? Các Câu Ví Dụ Ham Học Hỏi Tiếng Anh Là Gì


The first and biggest error is a misunderstanding of the word. When I ask some people what the word "negotiating" means, I get answers like, "how good a deal can I get" and "how cheap can I buy."
Sai lầm đầu tiên và lớn nhất là gọi sai nghĩa của tự này. Khi hỏi một vài người từ "negotiating" tức là gì, thì họ trả lời, đại loại như: "tôi rất có thể đạt được một thích hợp đồng tốt như thay nào" với "tôi rất có thể mua được mặt hàng với giá thấp như rứa nào".

Xem thêm: Định Nghĩa Interim Report Là Gì ? Nghĩa Của Từ Interim Report


Scrap the notion that negotiating means lowering the price khổng lồ reach an agreement. A lower price does not make for a better deal; it only makes for less margin for you và your company. The solution your hàng hóa or service offers is the focal point of negotiations, not the price. You must initiate the process because whoever controls the start of the negotiations tends lớn control where they end. If you let the other tiệc nhỏ start negotiations, you will be constantly giving up control, often without even realizing it. I had a client who wanted to offer his terms upfront. I politely said, "Excuse me, I appreciate your willingness lớn tell me what you can do and would lượt thích just a moment to share with you what I have put together for you. If it doesn"t work, then please tell me."
Hãy loại bỏ ngay loại quan niệm cho rằng đàm phán tức là hạ giá để sở hữu được hợp đồng ấy đi. Giá tốt đâu bao gồm dẫn mang lại một thoả thuận xuất sắc hơn; nó chỉ tạo nên lợi nhuận của công ty họ ít đi mà thôi. Cái phương án mà sản phẩm và thương mại & dịch vụ của họ đưa ra mới là điểm mấu chốt của đa số cuộc đàm phán, chứ không phải giá cả. Bạn yêu cầu là người chủ động ban đầu quá trình dàn xếp vì bất kỳ ai kiểm soát điều hành được giai đoạn mở đầu thì cũng thường điều hành và kiểm soát được giai đoạn xong xuôi của cuộc đàm phán. Ví như trong đàm phán, bạn để cho tất cả những người ta công ty động bước đầu trước thì bạn luôn luôn mất kiểm soát, nhưng thường là không thể hay biết mình hiện giờ đang bị dắt mũi.Chẳng hạn, gồm một quý khách hàng muốn đưa ra các điều kiện của ông ta trước. Thì tôi sẽ nhã nhặn nói với ông ấy: "Xin lỗi, tôi rất hiểu thiện ý của ông khi nói cho tôi biết những điều kiện bên ông chuyển ra đề nghị tôi rất ý muốn xin ông một chút thời hạn để chia sẻ với ông những điều khoản của bên tôi đã soạn sẵn giành riêng cho bên những ông. Giả dụ có nơi nào đó ko ổn, xin vui lòng nói mang đến tôi biết."
Simple phrases such as "yes," "OK" or "I see" effectively show you are paying attention. Use open-ended questions instead of "why" questions, which could imply interrogation. Effective open-ended questions include, "Can you tell me more about that?" "I didn"t understand what you just said; could you help me better understand by explaining that further?" and, "Could you tell me more about what happened...?"
Trong quy trình đàm phán, bạn nên sử dụng công dụng những nhiều từ như "yes" (vâng, dạ, ừ); "OK"(đồng ý) hoặc "I see" (tôi hiểu) để cho đối tác biết là chúng ta đang để ý lắng nghe họ. Sử dụng những câu hỏi gợi mở thay vì những câu hỏi "vì sao", vị hỏi cố này người ta tưởng bạn phỏng vấn họ đấy. Một số thắc mắc gợi mở siêu hữu dụng: "Xin anh/chị nói rõ rộng về điều này được không ạ?" "Tôi chưa chắc chắn ý anh vừa nói, anh rất có thể giải say đắm thêm để tôi nắm rõ hơn được chứ?" "Làm ơn cho tôi biết thêm về hồ hết gì vẫn xảy ra...?"
Last but not least, always stay cool. The negotiation table can be loaded with agendas, egos & emotions. Great negotiators know how to stay cool. When the rest of the room gets emotional, stay cool và use ngắn gọn xúc tích to negotiate and close.
Sau hết, hãy luôn giữ bình tĩnh. Không khí xung quanh bàn đàm phán rất có thể đặc quánh cảm xúc, những cái tôi, với những sự việc phải bàn thảo. Người giỏi đàm phán là bạn biết duy trì bình tĩnh. Lúc mà những người khác vào phòng vẫn căng thẳng, thì bạn hãy giữ bình tĩnh, áp dụng lập luận nghiêm ngặt để hội đàm và dứt điểm.