NEITHER NOR LÀ GÌ

     

EITHER … OR và NEITHER … NOR là những cấu trúc tiếng Anh phổ biến và khá dễ dàng dùng. Tuy nhiên, nó lại hay gây nhầm lẫn cho người dùng, vày sự “na ná như thể nhau” của cặp tự này. Trong bài bác ngày hôm nay giaynamdavinci.com đang hướng dẫn cho bạn cách cần sử dụng cặp “either … or” cùng “neither … nor” thần thánh này nhé! Hãy cùng bắt đầu nào!


*

I. EITHER …OR

1. Biện pháp dùng

Either … or mang ý nghĩa là “hoặc…hoặc”. Nó được sử dụng để đưa ra khả năng có thể xảy ra đồng thời với 2 đối tượng người tiêu dùng được nói đến.

Bạn đang xem: Neither nor là gì

2. Kết cấu và ví dụ

Để áp dụng either … or, chúng ta có thể áp dụng bí quyết sau:

Either + Danh từ/ Đại từ bỏ + or + Danh từ/ Đại từ 


Ví dụ:

I want lớn sit with either Kai or Zoey in the next school year. (Tớ hy vọng ngồi với hay là Kai hay là Zoey trong thời hạn học tới.)

Either he or his sister will go lớn their grandma’s house khổng lồ pick his brother up. (Hoặc anh ấy hoặc chị của anh ý ấy sẽ tới nhà bà của mình đến đón em trai anh ấy.) 

II. NEITHER … OR

Cách dùng 

Neither … nor mang ý nghĩa sâu sắc là “không… cũng không”. Kết cấu này được sử dụng khi chúng ta muốn phủ định đồng thời cả 2 đối tượng người tiêu dùng được nói đến.

Cấu trúc

Để thực hiện neither … nor, bạn cũng có thể áp dụng bí quyết sau:

Neither + Danh từ/ Đại từ bỏ + Nor + Danh từ/ Đại từ

Ví dụ:

My father likes neither coffee nor tea! (Bố tôi không mê say cả cafe và trà!)

This job is neither interesting nor fancy. (Công việc này không thú vị với cũng chẳng hấp dẫn.) 

III. Các trường hợp đặc biệt quan trọng cần lưu giữ ý 

1. Cùng với either … or hoặc neither … nor lúc đứng ở vị trí chủ ngữ

Nếu either …or hoặc neither … nor đứng ở phần chủ ngữ thì hễ từ sẽ phân chia theo nhà ngữ thứ hai (đứng sau or). Ví dụ:

Either you or I am right. (Hoặc tôi đúng hoặc chúng ta đúng.) 

Neither you nor I am right. (Tôi chẳng đúng và các bạn cũng không.) 

Neither Lyn nor her boyfriend knows that they’ve got the highest score. (Cả Lyn và các bạn trai của của ấy đều do dự là bọn họ đạt điểm cao nhất.) 

2. Thay đổi giữa Either … or với Neither … nor

Neither … nor = Not either … or

Ví dụ 1: 

Neither Kien nor bầu passed the exam last year.

=> Not either Kien nor bầu passed the exam last year. 

1 phương pháp dùng thông dụng rộng là dùng cấu trúc: “and … not … either”. Ví dụ, bọn họ cùng chuyển tiếp câu về Kiên với Thái làm việc trên. 

=> Kien didn’t pass the exam last year và Thai didn’t either.

Xem thêm: Phân Biệt Fight Over Là Gì, Fight For Trong Tiếng Tiếng Việt

Tuyệt đối không sử dụng: “Thai didn’t also!” nhé!

Ví dụ 2: 

My father doesn’t lượt thích either coffee or tea. 

=> My father likes neither coffee or tea. 

Khi either hoặc neither đứng một mình
Neither đứng một mình

Khi neither đứng một mình thì câu sẽ mang nghĩa đậy định. Rõ ràng thì:, còn neither với nghĩa là không đối tượng nào vào 2 đối tượng người tiêu dùng được nói đến. 

Trường phù hợp này, danh trường đoản cú (đại từ) sinh hoạt phía sau neither cùng either sống dạng số ít và hễ từ phía sau sẽ được chia theo chủ ngữ. 

Ví dụ:

Neither parent came to lớn pick him up. (The mother didn’t come and the father didn’t come.)

Neither shirt fits me. (There are two shirts và not one of them fits me.)

Either đứng một mình 

Trong trường hòa hợp này thì vẫn vẫn có nghĩa che định với either sẽ có nghĩa là một trong những đối tượng nhắc đến. Danh từ (đại từ) ở phía sau either sống dạng số ít và động từ phía sau sẽ tiến hành chia theo chủ ngữ. 

Either person in this class is under 15. (Một trong các những bạn ở vào lớp này dưới 15.) 

Either mèo is mine. (Một trong những những nhỏ mèo là của tôi.)

IV. BÀI TẬP

In this match, you _______ win _______ lose. It depends on you._______ Kai _______ Luke will help you with your homework. They are both busy right now.This is my final offer. You _______ take it _______ leave it.When I go lớn Billie restaurant, I will eat _______ beef _______ roast chicken. Both are my favorites.His mother believed _______ his husband _______ his friend. She thought that both were lying.I need _______ your help _______ your compassion. I can perfectly handle my work all alone._______ Zed _______ Lucy will write the report. Just ask one of them._______ you return the stuffs you had stolen _______ I’ll gọi the cop.My grandmother can _______ read _______ write. She is illiterate.You can use _______ this phone _______ the other one. Someone must fix them first.

Đáp án:

Either …orNeither … norEither … orEither … orNeither … norNeither … norEither … orEither … orNeither … norNeither … nor

Trên đây là toàn thể các nội dung về neither nor cùng either or rồi, tuy nhiên, loài kiến thức về cách dùng either cùng neither vẫn còn không ít nhé, các bạn có thể đọc thêm 2 bài xích dưới đây.

Xem thêm: Một Sô Vấn Đề Chung Về Động Cơ Điện Vòng Chập Có Nhược Điểm Gì

Còn nếu bạn vẫn không thể hiểu với thành thạo các nội dung này, bạn hãy thử những hiểu biết một phương pháp khác học khác tại khoá học Online của giaynamdavinci.com hoặc qua cuốn sách giờ Anh cơ bản của giaynamdavinci.com nhé. Chắc chắn là rằng, với cùng 1 phương pháp, quãng thời gian phù hợp, vững chắc chắn các bạn sẽ có thể gắng trọn mọi kiến thức tiếng Anh giao tiếp.