NGÂM LÁ KÈM TRONG DUNG DỊCH CHỨA 0 1 MOL CUSO4 PHẢN ỨNG XONG THẤY KHỐI LƯỢNG LÁ KẼM

     

home Đề thi và kiểm tra Lớp 12 Hoá học thắc mắc ôn thi HK2 môn Hóa 12 năm 2020 - Trường trung học phổ thông Phan Đăng giữ (Phần 1)

Ngâm lá kẽm trong dung dịch đựng 0,1 mol CuSO...

Bạn đang xem: Ngâm lá kèm trong dung dịch chứa 0 1 mol cuso4 phản ứng xong thấy khối lượng lá kẽm

Câu hỏi: ngâm lá kẽm trong dung dịch cất 0,1 mol CuSO4. Phản ứng kết thúc thấy trọng lượng lá kẽm:

A.tăng 0,1g

B.tăng 0,01g

C.giảm 0,1g

D.không thay đổi

Đáp án

C

câu hỏi trên ở trong đề trắc nghiệm

câu hỏi ôn thi HK2 môn Hóa 12 năm 2020 - Trường thpt Phan Đăng lưu (Phần 1)

Lớp 12 Hoá học tập Lớp 12 - Hoá học


Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

ngâm một lá Zn vào hỗn hợp CuSO4 sau một thời gian lấy lá Zn ra thấy khối lượng dung dịch tăng 0,2 g . Vậy khối lượng Zn bội nghịch ứng là bao nhiêu?


*

Gọi x là số mol của Zn ta có

(Zn+CuSO_4 ightarrow ZnSO_4+Cu)

65x 64x

(65x-64x=0.2)

(x=0.2left(mol ight))

(m_Zn=n imes M=0.2 imes65=13left(g ight))

Vậy cân nặng Zn phản nghịch ứng là 13(g)


*

Nhúng thanh Zn vào hỗn hợp C u S O 4 . Sau 1 thời gian, trọng lượng dung dịch tăng 0,2 gam so với cân nặng dung dịch ban đầu. Cân nặng Zn đang phản ứng là

A. 6,5 gam

B. 9,75 gam

C. 13 gam

D. 7,8 gam

Ngâm một lá Zn vào 100ml hỗn hợp AgNO3 0,1M, kế tiếp lấy thanh Zn ra rồi cho thêm tiếp dung dịch HCl vào hỗn hợp vừa thu được thì ko thấy hiện tượng gì. Hỏi trọng lượng lá Zn tăng giỏi giảm từng nào gam đối với ban đầu:

A.

Bạn vẫn xem: dìm lá kèm trong dung dịch đựng 0 1 mol cuso4 làm phản ứng chấm dứt thấy cân nặng lá kẽm

Tăng 0,755g.


B. giảm 0,567g.

C. Tăng 2,16g.

D. Tăng 1,08g.

Đáp án A

Vì khi mang đến HCl vào dung dịch vừa thu được ko thấy hiện tượng gì yêu cầu trong dung dịch không hề Ag+


*

Do đó Ag+ vẫn phản ứng không còn với Zn.


*

Ngâm một lá sắt trong hỗn hợp CuSO4. Sau một thời hạn phản ứng đem lá sắt ra rửa nhẹ làm cho khô, đem cân thấy khối lượng tăng thêm 1,6 gam. Trọng lượng Cu bám trên lá fe là từng nào gam?

A. 12,8 gam

B. 8,2 gam

C. 6,4 gam

D. 9,6 gam

Cho một lá kẽm có trọng lượng 50g trong hỗn hợp CuSO4 sau một thời hạn lấy lá sắt thoát ra khỏi dung dịch cọ nhẹ, có tác dụng khô thấy trọng lượng lá kẽm là 49,82g. Tính khối lượng Zn bị hòa tan.

Gọi số mol Zn bị hài hòa là a (mol)

PTHH: Zn + FeSO4--> ZnSO4+ Fe

______a---------------------------->a

=> 50 - 65a + 56a = 49,82

=> a = 0,02 (Mol)

=> mZn= 0,02.65 = 1,3(g)

Ngâm một lá sắt trong hỗn hợp CuSO4. Sau một thời gian phản ứng lấy lá fe ra rửa nhẹ và có tác dụng khô, đem cân nặng thấy cân nặng tăng thêm 1,6 gam. Trọng lượng Cu còn trên lá sắt là:

A. 12,8 gam.

B. 8,2 gam.

C. 6,4 gam.

D.

Xem thêm: Hai Số Nguyên Tố Có Tổng Là 99. Số Nguyên Tố Lớn Là 99, Hai Số Nguyên Tố Có Tổng Là 99

9,6 gam.

Chọn A.

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

x mol x mol

⇒ mlá thép tăng = mCu - mFe

⇔ 1,6 = 64x - 56x ⇒ x = 0,2 mol.

⇒ mCu = 0,2.64 = 12,8 gam.

Ngâm một lá fe có trọng lượng 100 gam trong 200 ml dung dịch CuSO4 0,5M một thời gian lấy lá fe rửa sạch, sấy khô cân lại thấy nặng 100,4 gam, mang sử cục bộ kim các loại sinh ra đều bám vào sắt. Khối lượng FeSO4 bao gồm trong hỗn hợp sau bội nghịch ứng là:

A. 3,2 gam .

B. 6,4 gam.

C. 7,6 gam

D. 14,2 gam.

Đáp án C

nCuSO4 = 0,2. 0,5 = 0,1 (mol) ; hotline nFe phản nghịch ứng = x (mol)

PTHH: sắt + CuSO4 → FeSO4 + Cu ↓

Theo PTHH 56x 64x

Khối lượng sắt kẽm kim loại tăng ∆ = (64x -56x)= 8x (g)

Theo đề bài bác ∆m tăng = ( 100,4 -100) = 0,4 (g)

=> 8x = 0,4

=> x = 0,05 (mol)

=> mFeSO4 = 0,05. 152 = 7,6 (g)

Ngâm một lá fe có khối lượng 100 gam vào 200 ml hỗn hợp CuSO40,5M một thời gian lấy lá sắt ra cọ sạch, sấy khô cân nặng lại thấy nặng 100,4 gam. đưa sử cục bộ kim nhiều loại sinh ra đều dính vào thanh sắt. Trọng lượng FeSO4có trong dung dịch sau làm phản ứng là

A. 3,2 gam

B. 6,4 gam

C. 7,6 gam

D. 14,2 gam

Đáp án C

Ta cớ pứ: sắt + Cu2+→ Fe2++ Cu.

Đặt nFepứ= a ⇒ nCu = a.

⇒ mCu– mFe pứ= 0,4Û8a = 0,8Ûa = 0,05.

Xem thêm: Soạn Văn Chiếc Lược Ngà Trang 195 Sgk Văn 9 (Chi Tiết), Soạn Văn 9 Vnen Bài 15: Chiếc Lược Ngà

⇒ mFeSO4 = 0,05×152 = 7,6 gam

Ngâm một lá fe có trọng lượng 100 gam trong 200 ml hỗn hợp CuSO4 0,5M một thời hạn lấy lá sắt ra rửa sạch, sấy khô cân nặng lại thấy nặng nề 100,4 gam. đưa sử toàn bộ kim nhiều loại sinh ra đều bám vào thanh sắt. Cân nặng FeSO4 gồm trong dung dịch sau phản ứng là


dìm lá kẽm vào dung dịch chứa 0,1 mol CuSO4. Phản ứng hoàn thành thấy trọng lượng lá kẽm

A. Tăng 0,1 gam.

B. Tăng 0,01 gam.

C. Giảm 0,1 gam.

D. Sút 0,01 gam.

câu hỏi hot cùng chủ đề

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI thpt QUỐC GIA 2022

BÀI TẬP GÓC GIỮA 2 MẶT PHẲNG ( dễ dàng nắm bắt nhất ) - 2k5 TOÁN THẦY HUY ĐEN

Toán

BÀI TẬP TỔNG HỢP HIDROCACBON - PP TÁCH CHẤT - 2k5 - Livestream HÓA thầy DŨNG

chất hóa học

BÀI TẬP ANKIN CHỌN LỌC - 2K5 - Livestream HÓA cô HUYỀN

chất hóa học

ĐẠO HÀM LƯỢNG GIÁC TỪ DỄ ĐẾN KHÓ - 2k5 - Livestream TOÁN thầy quang HUY

Toán

KĨ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN ĐỐT CHÁY HIDROCACBON - 2k5 - Livestream HÓA cô THU

chất hóa học

UNIT 9 - LANGUAGE - NGỮ PHÁP - CÂU HỎI ĐUÔI - 2k5 Livestream TIẾNG ANH cô QUỲNH TRANG

tiếng Anh (mới)

TƯƠNG GIAO GIỮA PARABOL VÀ ĐƯỜNG THẲNG - 2k7 - Livestream TOÁN thầy quang đãng HUY

Toán

H.A.C.K KHOẢNG CÁCH TỪ ĐIỂM ĐẾN MẶT PHẲNG - 2k5 livestream TOÁN THẦY CHINH