Nhà thầu tiếng anh là gì

     
China Construction First Building Group was hired as the general contractor lớn construct the building.

Bạn đang xem: Nhà thầu tiếng anh là gì


Nhà thầu xây dựng Nga Atomenergoprom cho thấy Nhà máy điện hạt nhân Bushehr đã đạt công suất không hề thiếu vào cuối năm 2012.
The Russian engineering contractor Atomenergoprom said the Bushehr Nuclear nguồn Plant would reach full capacity by the kết thúc of 2012.
Năm 1975, Hendricks bán những tòa nhà được thành lập riêng theo yêu mong của khách cùng Ken là 1 nhà thầu xây dựng mái nhà thời điểm bấy giờ.
Tới giữa tháng 11 Cục công an Hoa Kỳ thực thi gắn thông tin di dời lên cửa những nông trang, và những nhà thầu xây dựng dịch rời vào khu vực vực.
By mid-November U.S. Marshals were tacking notices khổng lồ vacate on farmhouse doors, và construction contractors were moving in.
Khách sạn được xây dựng vày nhà thầu xây dựng từ nam Phi Murray & Roberts với Al Habtoor Engineering và các công trình thiết kế bên trong được cung ứng bởi UAE dựa vào Depa.
The hotel was built by South African construction contractor Murray và Roberts & Al Habtoor Engineering và the interior works were delivered by UAE based Depa.
Năm 1854, nhà thầu xây dựng tín đồ Anh là William B. Wilkinson đã cho gia cố mái với sàn bằng bê tông cốt thép cho một ngôi nhà hai tầng cơ mà ông xây dựng.
In 1854, English builder William B. Wilkinson reinforced the concrete roof & floors in the two-storey house he was constructing.
Thế nên, những tổ chức đảm bảo an toàn lợi ích mang đến loài chim, như hiệp hội Audubon, nỗ lực thuyết phục bản vẽ xây dựng sư và nhà thầu xây dựng ân cần hơn đến yêu cầu của quả đât tự nhiên.
Hence, organizations devoted to the welfare of birds, such as the Audubon Society, are attempting lớn persuade architects và developers to be more sensitive lớn the needs of the natural world.
Một ban tái thiết đang được thành lập và hoạt động gồm linh mục thiết yếu xứ Josef Sanevski thống trị tịch, những thành viên là sử gia tín đồ Nga Stanislav Durnin, nhà thầu xây dựng bố Lan và chính trị gia Grzegorz Tuderek.
A commission was founded for the planned restoration, chaired by parish priest Josef Sanevski, Russian historian Stanislav Durnin, and Polish building contractor and politician Grzegorz Tuderek.
Ví dụ, nếu một nhà thầu xây dựng một nhà máy trọng điểm một thành phố đông đúc, nhà máy sẽ gây ra các khoản bồi hoàn không được tính phí: tắc nghẽn đường phố, mất ánh sáng, và mất sức mạnh cho hàng xóm.
For example, if a contractor builds a factory in the middle of a crowded neighborhood, the factory causes these incidental uncharged disservices: higher congestion, loss of light, & a loss of health for the neighbors.
Đối với những nhà thầu xây dựng hoặc quản lý xây dựng, điều đặc biệt quan trọng là đề xuất theo dõi với tổng hợp dữ liệu quá khứ của các xu hướng, dự án công trình đã hoàn thành, các yếu tố sản xuất, biến đổi thiết bị và thị phần lao hễ khác nhau.
For construction contractors or construction managers it is important khổng lồ track và compile past data of trends, completed projects, production factors, equipment changes, & various labor markets.

Xem thêm: Cho Tôi Xem Tranh Ảnh Sinh Nhật Cho Bé Trai Và Bé Gái Tập Tô


Khi đó, Caroline chạm chán Bobby, nhà thầu ước ao xây dựng lại quầy bar giải khát sau đó 1 cơn bão, cùng cả hai bắt đầu mối quan liêu hệ.
Meanwhile, Caroline meets Bobby, a contractor who rebuilds the dessert bar after a storm, và the two start a relationship.
Giống như nhà thầu xây dựng, khi bọn họ trở đề xuất ý thức về các yếu tố vào cuộc sống của chính bản thân mình không tương xứng với mọi lời đào tạo của Chúa, khi chúng ta không nỗ lực cật lực, thì bọn họ nên gấp rút sửa đổi bất cứ điều gì sai sót, và nhận ra rằng họ không thể đậy giấu các tội lỗi của chính mình đối với Chúa.
Like the contractor, when we become aware of elements in our own lives that are inconsistent with the teachings of the Lord, when our efforts have been less than our very best, we should move quickly lớn correct anything that is amiss, recognizing that we cannot hide our sins from the Lord.
Nhà thầu thiết yếu cho xây dựng vẫn chưa được lựa lựa chọn khi một báo cáo cho biết công trình dự kiến sẽ ngừng vào năm 2012.
The main contractor for construction had not yet been selected when a report stated the structure was expected to be completed in 2012.
Vào tháng 2 năm 2015, chính phủ nước nhà Uganda đã lựa chọn tập đoàn dẫn đầu vày RT Global Resources của Nga với tư phương pháp nhà thầu chiến hạ thầu, để xây dựng nhà lắp thêm lọc dầu.
In February 2015, the Ugandan government selected the consortium led by Russia"s RT Global Resources as the winning bidder, to lớn construct the refinery.
Groves mướn DuPont trong tháng 11 năm 1942 làm nhà thầu thiết yếu cho việc xây dựng một đội nhóm hợp thêm vào plutoni.
Groves recruited DuPont in November 1942 to lớn be the prime contractor for the construction of the plutonium production complex.
Việc kiến tạo một khối hệ thống sản xuất để đạt được tuyên bố chấm dứt chỉ rất có thể thông qua sự hợp tác của tất cả các bên tham gia dự án (Chủ chi tiêu (chủ sở hữu bất động sản), tư vấn thi công (kiến trúc cùng kỹ thuật), những Nhà thầu xây dựng, Ban cai quản trị bđs nhà đất (Ban cai quản vận hành công trình), người sử dụng ở đầu cuối (người mướn nhà)) ngay từ những giai đoạn ban đầu của dự án.
Designing a production system khổng lồ achieve the stated ends is only possible through the collaboration of all project participants (Owner, A/E, contractors, Facility Managers, End-user) at early stages of the project.
Những đường xe điện mới được John Mason, một nhà nhà băng giàu có hỗ trợ tài chính, với được John Stephenson, một nhà thầu người Ireland xây dựng.
The streetcars were financed by John Mason, a wealthy banker, and built by an Irish-American contractor, John Stephenson.
Một tổng thầu xây dựng hoặc nhà thầu phụ hay phải chuẩn bị dự toán bỏ ra phí kết thúc khoát để chuẩn bị hồ sơ dự thầu trong quy trình đấu thầu tạo để tuyên chiến và cạnh tranh giải thưởng của vừa lòng đồng.
A construction general contractor or subcontractor must normally prepare definitive cost estimates to lớn prepare bids in the construction bidding process to compete for award of the contract.
Chính bao phủ dự loài kiến sẽ ban đầu các cuộc hiệp thương sâu với nhà thầu win thầu mang lại một thỏa thuận ràng buộc để xây dựng nhà sản phẩm lọc dầu.

Xem thêm: 11 Cách Khắc Phục Lỗi Facebook Bị Lỗi Không Xem Được Video, Tôi Không Xem Hoặc Phát Được Video Trên Facebook


The government was expected khổng lồ begin in-depth negotiations with the winning bidder for a binding agreement khổng lồ construct the refinery.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M