Nón Lá Tiếng Anh Là Gì

     

Task 1:You are going lớn write about the conical leaf hat or the nón lá, a symbol of Vietnamese culture. Look at the picture below. Find the Vietnamese equivalents for the English words.

Bạn đang xem: Nón lá tiếng anh là gì

(Em sẽ viết về nón lá", một hình tượng của văn hóa Việt. Nhìn vào mẫu dưới đây. Kiếm tìm từ tương đương tiếng Việt cho hầu hết từ giờ Anh.)


*

Task 2

Task 2:Write a passage of about 150 words about the conical leaf hat of Vietnam, using the outline and information below.

(Viết một đoạn văn khoảng tầm 150 tự về nón lá", cần sử dụng dàn bài xích và thông tin dưới dây.)

A Symbol of the Vietnamese Culture: The Conical Leaf Hat


- symbol of Vietnamese girls/women

- part of the spirit of the Vietnamese nation

Main body:

Materials

Shape and size

Process

- special kind of bamboo và young/soft palm leaves

- conical form

- diameter: 45 - 50 cm; 25 - 30 centimet high

- covering the size with leaves/sewing leaves around ribs

Conclusion:

- protecting people from sun rain

- girls/women look pretty/attractive


*

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Mở bài bác

- hình tượng của các thiếu nữ / đàn bà Việt phái nam

- một phần tinh thần của dân tộc Việt Nam

Thân bài

Nguyên đồ vật liệu dáng vẻ và kích thước

Quá trình

- Loại đặc biệt quan trọng của tre và lá rửa mềm / non

- hình nón

- Đường kính: 45 - 50 cm; Cao 25 - 30 cm

- bao hàm các bề ngoài với lá / may lá quanh khung nón

Kết bài

- bảo đảm an toàn con người, né mưa kị nắng

- cô gái / thiếu nữ nhìn đẹp nhất / hấp dẫn


Lời giải chi tiết:

When you come lớn the countryside of Vietnam, especially in Hue, you can see a lot of beautiful girls with a palm leaf conical hat on. The conical leaf hat is said the symbol of the Vietnamese culture.

The hat is made from a special kind of bamboo & young & soft palm leaves. The ribs are shaped into a conical form. The diametre of the hat is usually about between forty và fifty-five centimetres, & it is about twenty-five or thirty centimetres high. The ribs are covered with palm leaves which are tightly stiched onto the bamboo frame. Finally, the hat is usually painted with a coat of furniture - polish oil.

Xem thêm: Soạn Mĩ Thuật Lớp 7 Bài 22: Vẽ Trang Trí, Trang Trí Cái Đĩa

The palm leaf conical hat is mainly used to lớn protect from shine or rain. Beneath the broad rim of the hat vị Vietnamese girls look more attractive and charming.

Tạm dịch:

Khi bạn đến nông thôn Việt Nam, đặc biệt là ở Huế, chúng ta có thể nhìn thấy hết sức nhiều cô bé xinh đẹp mắt với cái nónlá. Nón lá là hình tượng của văn hoá Việt Nam.

Nón được làm từ một các loại tre đặc trưng và lá rửa mềm và non. Những khung sườn được chế tác thành dạng hìnhnón. Đường kính của mũ thường khoảng tầm từ 40 cho 54 cm; với cao khoảng tầm 25 tốt 30 cm. Những khung sườnđược phủ bằng lá rửa được dán chặt vào size tre. Cuối cùng, loại mũ thường xuyên được sơn bằng một lớp dầu dùng để làm đánh bóng nội thất.

Nón lá được sử dụng chủ yếu để bảo vệ khỏi tia nắng hoặc mưa. Bên dưới viền rộng lớn của nón lá cô nàng Việt phái nam trông gợi cảm và điệu đà hơn.

Xem thêm: Kể Tóm Tắt Truyện Tấm Cám Dựa Theo Nhân Vật Cám Hay, Ngắn Nhất (6 Mẫu)

Loigiaihay.com


*

Language Focus - Unit 2 trang 27 tiếng Anh 12

Exercise 1. Complete the following conversations with the coưect form of the verbs in the box.

Listening - Unit 2 trang 24 giờ Anh 12

Discuss the following questions. (Làm việc với một các bạn cùng học. Trao đổi những câu hỏi sau.)

Speaking - Unit 2 trang 22 tiếng Anh 12

Work in pairs. Express your point of view upon the following ideas, using the words or expressions in the box. (Làm câu hỏi từng đôi. Trình bày quan điểm của em về những ý tưởng phát minh sau, dùng hầu như từ hay các từ vào khung.)

Reading - Unit 2 trang đôi mươi Tiếng Anh 12

Work in pairs. Discuss the question: Which of the following factors is the most important for a happy life? Why?

Vocabulary - Phần trường đoản cú vựng - Unit 2 tiếng đồng hồ Anh 12

Tổng hòa hợp từ vựng (Vocabulary) giờ đồng hồ Anh 12 Unit 2

Reading - Unit 6 trang 62 giờ Anh 12 Reading - Unit 5 trang 52 tiếng Anh 12 Reading - Unit 8 trang 84 giờ Anh 12 Vocabulary - Phần từ bỏ vựng - Unit 8 tiếng Anh 12