Notes là gì

     
note nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng cùng ví dụ trong giờ Anh. Giải pháp phát âm lưu ý giọng bản ngữ. Tự đồng nghĩa, trái nghĩa của note.

Bạn đang xem: Notes là gì


Từ điển Anh Việt

note

/nout/

* danh từ

lời ghi, lời ghi chép

to make (take) notes: ghi chép

I must look up my notes: tôi bắt buộc xem lại lời ghi

lời ghi chú, lời chú giải

sự lưu giữ ý, sự chú ý

worthy of note: đáng chú ý

to take cảnh báo of: chú ý đến

bức thư ngắn

to drop someone a note: gửi mang lại ai một bức thư ngắn

(ngoại giao) công hàm

diplomatic note: công hàm ngoại giao

phiếu, giấy

promisorry note: giấy hẹn trả tiền

dấu, vệt hiệu, vết

a cảnh báo of infamy: vệt nhục

note of interrogation: dấu hỏi

tiếng tăm, danh tiếng

a man of note: người có tiếng tăm, bạn tai mắt

(âm nhạc) nốt; phím (pianô)

điệu, vẻ, giọng, mùi

there is a chú ý of anger in his voice: giọng anh ta có vẻ như giận dữ

his speech sounds the lưu ý of war: bài bác nói của hắn sặc mùi chiến tranh

* ngoại động từ

ghi nhớ, chú ý, lưu ý, dìm thấy

note my words: hãy ghi lưu giữ những khẩu ca của tôi

ghi, ghi chép

chú giải, chú thích

note

chú thích, chú giải ; (toán ghê tế) tín phiếu

bank n. (toán khiếp tế) tín phiếu ngân hàng

promissory n. (toán ghê tế) biene lai nợ


Từ điển Anh Việt - siêng ngành

note

* gớm tế

chú giải

chú giải chú thích

chú thích

chứng phiếu

ghi

ghi chép

ghi nhớ

giấy xác nhận nợ

kỳ phiếu

lá thư nhỏ

lệnh phiếu

lời chú giả

phiếu

phiếu khoán

thư nhắn

thư nhắn (thư viết ngắn)

* kỹ thuật

chú giải

chú thích

ghi chú

ký hiệu

lời chú giải

lời ghi chép

lời ghi chú

phiếu

sổ ghi đo

sự ghi chép

xây dựng:

ghi chép

điện lạnh:

nốt


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học từ vựng giờ đồng hồ Anh
9,0 MB
Học từ new mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập với kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích vừa lòng từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.

Xem thêm: Business License Tax Là Gì ? Các Thuật Ngữ Tiếng Anh Về Lệ Phí Môn Bài


*

Từ liên quan
Hướng dẫn cách tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để mang con trỏ vào ô tra cứu kiếm cùng để thoát khỏi.Nhập từ cần tìm vào ô search kiếm với xem các từ được nhắc nhở hiện ra mặt dưới.Khi bé trỏ đang phía trong ô tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để dịch chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó thừa nhận (một lần nữa) để xem cụ thể từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp con chuột ô tra cứu kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ cần tìm vào ô tra cứu kiếm và xem những từ được nhắc nhở hiện ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ mong mỏi xem.

Xem thêm: " Pickles Là Gì - Nghĩa Của Từ Pickle, Từ Pickle Là Gì


Lưu ý
Nếu nhập tự khóa vượt ngắn bạn sẽ không thấy được từ bạn muốn tìm trong list gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo sau để chỉ ra từ chủ yếu xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*