Once in a while nghĩa là gì

     

Xin mời quý khách theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài bác số 48 của Đài tiếng nói Hoa Kỳ, bởi Hằng trung ương và Brandon phụ trách.

Bạn đang xem: Once in a while nghĩa là gì

The two idioms we’re learning today are ONCE IN A WHILE và A WORKAHOLIC.

Trong bài học kinh nghiệm hôm nay, nhì thành ngữ ta học tập là ONCE IN A WHILE và A WORKAHOLIC.


*

*

The coffee shop is unusually crowded today. Young people take up all available chairs in the shop. Laughter & talking voices fill the air; everyone seems to lớn delight in this relaxing atmosphere. Mai Lan và Mike enjoy it, for sure. They seldom come khổng lồ this place, but when they’re here, they often see their friends & relish the conversation with them.

Quán cà phê lúc này đông bất thường. Người trẻ tuổi tuổi ngồi không còn ghế trong tiệm. Tiếng cười cợt tiếng nói vang mọi nơi; ai ai cũng vui thích hợp khung cảnh dễ chịu và thoải mái này. Chắc hẳn rằng Mai Lan cùng Mike cũng vậy. Chúng ta ít lúc tới đây tuy nhiên khi tại đây thì chúng ta gặp chúng ta và nói chuyện rất vui.

MIKE: It’s good lớn see happy people around us, Mai Lan.

Thật vui trong khi thấy mọi bạn quanh bản thân vui vẻ, Mai Lan.

MAI LAN: So true. Everyone’s relaxed & seems lớn be carefree. We deserve moments like this once in a while.

Đúng quá. Ai nấy nhàn rỗi và có vẻ như không lo ngại gì. Bọn chúng mình xứng danh được hưởng gần như lúc thay này, lâu lâu một lần.

MIKE: Wow! Mai Lan. You’re using a new idiom, “once in a while”.

Ôi chao, Mai Lan. Cô cần sử dụng từ mới, “once in a while”.

MAI LAN: Yes. I just learned it from a story I read last night. Once O-N-C-E in a while W-H-I-L-E means “sometimes”.

Đúng đó. Tôi vừa học được tự này lúc tôi đọc một chuyện về tối hôm qua. Once O-N-C-E in a while W-H-I-L-E tức là “đôi khi”.

MIKE: You just said that once in a while we came lớn this coffee-shop. When was the last time we were here, vì chưng you remember?

Cô vừa nói song khi chúng ta tới tiệm cà phê này. Lần chót ta tới đó là hồi nào, cô tất cả nhớ ko ?

MAI LAN: Oh, that was the night before Thanksgiving Day. I remember we went shopping, we bought pretty much because there were such good sales. We stopped here lớn rest, enjoy coffee & my favorite almond cookies.

Ồ, đó là ngày trước Lễ Tạ ơn. Bản thân đi thiết lập sắm, mua không ít vì có buôn bán giá tốt. Bản thân nghỉ tại phía trên để uống cafe và ăn bánh hạnh nhân tôi khôn cùng thích.

MIKE: I remember now. You have such good memory, Mai Lan. So we come here once in a while, not as often as we wish.

Tôi ghi nhớ rồi. Cô gồm trí nhớ tốt quá, Mai Lan. Thỉnh thoảng ta mới tới đây, rất ít như ta muốn.

MAI LAN: Let’s come here more often. It’s really nice here. We’re so busy, but after the exams, we have time to lớn relax.

Mình cho tới đây nhiều hơn thế nhé. Ở đây dễ thương và đáng yêu quá. Chúng mình bận, nhưng mà sau kỳ thi, sẽ có không ít thì giờ sống hơn.

MIKE: Don’t forget we have jobs this summer. You’re to lớn be a salesperson at Macy’s, aren’t you? & I, I’m going lớn intern at the bank. We’ll be quite busy again.

Đừng quên họ có câu hỏi làm mùa hè này. Cô sẽ bán sản phẩm cho tiệm Macy’s, đúng không? Còn tôi, tôi tập sự ở ngân hàng. Mình lại bận nữa.

MAI LAN: Yes. I’m so glad I got the job at Macy’s. A salesperson’s job is not really physically demanding, but I’ll have to stand up all the time. I’ll have khổng lồ sit down and relax at break time.

Đúng. Tôi khôn xiết mừng có việc ở thương hiệu Macy’s. Quá trình của người bán sản phẩm không đề nghị nhiều sức lực, nhưng mà tôi sẽ yêu cầu đứng suốt ngày. Tôi sẽ phải ngồi và nghỉ ngơi trong giờ nghỉ.

Xem thêm: Ngày 27 Tháng 12 Âm Là Ngày Bao Nhiêu Dương, Lịch Vạn Niên Ngày 27 Tháng 12 Năm 2021

MIKE: That’s right. I’ll have to work hard at the bank, too. Both of us need to lớn get experience in the workforce và we also need lớn build up our cash savings.

Đúng thế. Tôi cũng trở nên phải làm việc nhiều làm việc ngân hàng. Cả hai họ cần kinh nghiệm làm việc, mình cũng cần phải để dành thêm tiền nữa.

MAI LAN: You always think about work. You work so hard at school & then at work. What vày you hotline a person who works very hard?

Anh luôn luôn luôn nghĩ đến làm việc. Anh lo bài toán học ngơi nghỉ trường, rồi câu hỏi làm. Một người thao tác nhiều quá điện thoại tư vấn là gì ?

MIKE: A workaholic. W-O-R-K-A-H-O-L-I-C.

Một workaholic. W-O-R-K-A-H-O-L-I-C.

MAI LAN: That’s an interesting word. I’ve only heard of an alcoholic.

Từ này hay nhỉ. Tôi chỉ nghe tới từ alcoholic.

MIKE: An alcoholic is a person who drinks too much wine, beer, liquor, etc. And often gets drunk. He’s addicted khổng lồ alcoholic drinks.

Một alcoholic là bạn uống rượu vang, bia, rượu mạnh, v.v... Các quá cùng hay bị say sưa. Hắn là một người nghiện rượu.

MAI LAN: What a relief you’re not an alcoholic. I wouldn’t lượt thích to see you hanging around with a drink in your hand, doing nothing.

May quá, anh không phải là bạn nghiện rượu. Tôi không muốn thấy anh la cà nỗ lực ly rượu vào tay, không làm việc gì hết.

MIKE: I wouldn’t bởi vì that, you know me!

Tôi không bao giờ làm thế. Cô biết tôi mà.

MAI LAN: So, you’re not an alcoholic, but you are a workaholic. You work all the time. You don’t even take time lớn rest.

Vậy anh không phải là 1 trong anh nghiện rượu, nhưng anh là anh nghiện làm cho việc. Anh thao tác làm việc cả ngày, tăng ngơi luôn.

MIKE: I’m not an alcoholic, I’m not a workaholic either. I really want to work more. I think I’m a bit lazy.

Tôi không là người nghiện rượu, dẫu vậy cũng không là fan nghiện làm. Tôi còn mong muốn làm các hơn. Tôi suy nghĩ tôi khá lười biếng.

MAI LAN: Mike, you’re as good as gold. You study hard, you work hard. I find it hard to catch up with you.

Mike, anh xuất sắc lắm. Anh chuyên học chăm làm. Tôi thấy khó suy bì kịp với anh.

MIKE: You sound lượt thích I’m your hero! How I wish that were true! In reality, I’m a lazy bum.

Cô nói như tôi là người hùng của cô! Tôi ước nào đấy là sự thực! Chính thực chất tôi là anh đại lãn, anh lười hạng đại!

MAI LAN: I’ll ask you more about the idiom “a lazy bum” later. For now, let’s enjoy this delicious coffee & this fun place.

Sau này, tôi vẫn hỏi thêm anh về trường đoản cú “a lazy bum”, “anh lười”. Hiện nay mình thưởng thức cà phê ngon và nơi vui vẻ này nhé.

Xem thêm: Ra Máu Cá Bao Lâu Thì Sinh, Mẹ Bầu Cần Biết: Ra Máu Báo Bao Lâu Thì Sinh

Hôm nay chúng ta vừa học nhì thành ngữ : ONCE IN A WHILE nghĩa là ĐÔI KHI cùng A WORKAHOLIC nghĩa là MỘT NGƯỜI NGHIỆN LÀM VIỆC. Hằng trọng điểm và Brandon xin hẹn gặp mặt lại quí vị trong bài học kinh nghiệm tới.