OUT LOUD LÀ GÌ

     
*

Giải phù hợp nghĩa cụm từ "Think out loud" 

‘Think out loud’ (tiếng Anh Mỹ) hoặc ‘Think aloud’ (tiếng Anh Anh) tức là nói ra suy nghĩ của mình.

Bạn đang xem: Out loud là gì

Ví dụ:

Lời bài hát Think out loud của Ed Sheeran:

E.g: A friend is a person with whom I may think aloud.

(Một người chúng ta là fan mà tôi có thể nói rằng ra những suy nghĩ của mình với những người đó.)

E.g.: “What did you say?” “Oh, nothing, I was just thinking out loud.”

(“Bạn vừa nói gì?” “À không tồn tại gì. Tôi chỉ tâm sự những xem xét của mình thôi.”

E.g.: Ask her to lớn think out loud about possible reasons, and promise you will just listen & not interrupt or get angry.

(Bảo cô ấy nói ra những xem xét của mình về những nguyên nhân có thể, với hứa và bạn sẽ chỉ lắng nghe mà lại không xen vào hoặc nổi giận.)

Vậy rất nhiều câu hát của Ed Sheeran rất có thể dịch như sau:

I’m thinking out loud

Anh đang phân trần nỗi lòng anh đây

Maybe we found love right where we are..

Rằng gồm lẽ bọn họ đã tra cứu thấy tình yêu ngay thiết yếu nơi này… 

Cách sử dụng từ Think trong tiếng Anh


1. Think là gì?

Ta xét ý nghĩa đầu tiên của rượu cồn từ think, chính là nghĩa chăm chú (consider). Ta sử dụng think khi ao ước đưa ra sự check về một điều gì, chủ kiến gì đó. Hoặc khi giới thiệu một ý kiến review thấp, cẩn thận sự cần thiết hay nhu yếu của ai đó.

Ví dụ:

- I think (that) I"ve met you before.

- I don"t think Emma will get the job.

- vày you think (that) you could get me some stamps while you"re in town?

- I didn"t think much of her latest book.

- She"s always thinking of others.

Ta dùng think khi ý muốn lên một chiến lược cho việc gì đó, xử lý vấn đề hoặc thấu hiểu về chứng trạng hiện tại.

Ví dụ:

- What are you thinking, Peter?

- He just does these things without thinking and he gets himself into trouble.

- You think too much - that"s your problem.

- I"m sorry I forgot khổng lồ mention your name. I just wasn"t thinking.

- Think long và hard before you make any important decisions.

- I know it"s exciting, but you should think twice before you spend that much money on a vacation.

- What did you say?" "Oh, nothing, I was just thinking aloud.

Xem thêm: “Nhân Viên Hành Chính Tiếng Anh Là Gì ? Hành Chính English Translation

Think còn được sử dụng khi mong mỏi đưa ra một quyết định gì đó tiếp theo so với hiện tại tại.

Ví dụ:

- I"m thinking of taking up running.

- I think (that) I"ll go swimming after lunch.

- I"m thinking about buying a new car.

Think còn được dùng với chân thành và ý nghĩa nhớ lại, tưởng tượng:

- I was just thinking about you when you called.

- She was so busy she didn"t think khổng lồ tell me about it.

Think còn được sử dụng như một danh từ vào câu, mang chân thành và ý nghĩa là ý nghĩ, sự để mắt tới một sự việc trong một khoảng thời hạn nào đó.

Ví dụ:

- Let me have a think about it before I decide.

- Have a think over the weekend and tell me what you"ve decided.

2. Cấu tạo và phương pháp dùng think trong giờ đồng hồ Anh

Chúng ta có thể dùng think để nói đến việc tất cả một chủ kiến hoặc ý tưởng nào đó. Trong trường vừa lòng này, họ không hay được dùng thể tiếp diễn:

- I think (that) she’s a very selfish person.

Không dùng: I’m thinking (that) she’s a ….

- Ryan thinks we should leave by 8 am at the latest.

- Dialogue 1:

A: What vì chưng you think about this frame?

B: to be honest, I don’t think it suits the picture.

Chúng ta cần sử dụng “think of” tốt “think about” để nói tới việc lên một kế hoạch hay là một quyết định, ta hoàn toàn có thể dùng thể tiếp tục trong trường hòa hợp này “thinking of/about + verb_ing:

- We’re thinking of moving out of London & buying a small cottage in the country.

- Thinking about returning to college?

Chúng ta dùng “Think” với “think of” với tức là nhớ lại, ghi nhớ:

- I went upstairs lớn get something, but when I got there, I couldn’t think what it was that I wanted!

- Can anyone think of the name of the first dog that went into space?

- It’s so embarrassing when you meet someone và you can’t think of their name.

Xem thêm: Điều Khiển Mạch Điện Tử Theo Chức Năng Gồm Có :, Theo Chức Năng Mạch Điều Khiển Có Hai Loại Là

“Think about” được dùng khi muốn mô tả sự xem xét:

A: Are you going khổng lồ change jobs?

B: I’m not sure. I’m thinking about it.

Trong một vài trường hợp sệt biệt, ta cũng hoàn toàn có thể sử dụng think hoặc don’t think để mô tả một ý định, ý tưởng, suy xét không chắc chắn nào đó: