PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU NHÂN KHẨU CHO CON

     

Phiếu báo biến hóa hộ khẩu nhân khẩu là loại giấy tờ không thể thiếu hụt khi cần làm giấy tờ thủ tục chuyển hộ khẩu, bóc hộ khẩu hoặc có ngẫu nhiên sự chuyển đổi nào khác liên quan đến sổ hộ khẩu. Với được luật pháp quy định biểu mẫu ví dụ để fan dân dễ áp dụng và bớt khó khăn trong công tác hành chính.


Khi nào đề nghị dùng phiếu báo biến hóa hộ khẩu nhân khẩu?

Sổ hộ khẩu là căn cứ quan trọng đặc biệt để phòng ban nhà nước có thể theo dõi và làm chủ nơi trú ngụ của công dân. Cũng chính vì vậy, khi tất cả sự biến đổi về hộ khẩu nhân khẩu, công dân nên thực hiện thông tin lên cơ quan tất cả thẩm quyền.

Tại Thông tứ 36/2014/TT-BCA của bộ công an bao gồm quy định những trường hòa hợp cần áp dụng biểu mẫu mã phiếu báo biến hóa hộ khẩu nhân khẩu bao gồm:

Đăng cam kết thường trú,đăng ký tạm trú;Điều chỉnh những biến hóa trong sổ hộ khẩu, sổ trợ thì trú;Thay đổi nơi đk thường trú, tạm bợ trú;Xóa đk thường trú, xóa đk tạm trú;Tách sổ hộ khẩu;Đổi, cấp cho lại sổ hộ khẩu, sổ nhất thời trú;Cấp giấy đưa hộ khẩu;Xác nhận trước đó đã đk thường trú;Gia hạn nhất thời trú.

Mẫu phiếu báo biến hóa hộ khẩu nhân khẩu – HK02


*
*
*
*
*
*
*
*
*