Picture trong tiếng việt , dịch , câu ví dụ

     

picture trong giờ giaynamdavinci.comệt phép tịnh tiến là: hình, hình ảnh, tấm hình (tổng các phép tịnh tiến 30). Phép tịnh tiến theo ngữ cảnh với picture chứa ít nhất 218 câu. Trong số các hình khác: How many pictures did you take on your trip? ↔ Hôm bữa đi dạo chụp được từng nào tấm hình vậy? .


A representation of anything (as a person, a landscape, a building) upon canvas, paper, or other surface, by drawing, painting, printing, photography, etc. <..>


ảnhphimbức tranhbức ảnhtranhbức họaảnh tượngtảvềbức vẽchân dungcảnh ngộcảnh đẹphiện thânhiệu trưởnghình dung tưởng tượngmô tảngười tương đương hệtngười đẹpphim xi nêsự giaynamdavinci.comệcvật đẹpđiển hìnhtượngbiểu tượngmiêu tảđiện ảnh
*

*

Hiện tại công ty chúng tôi không có bạn dạng dịch cho Picture trong từ điển, bao gồm thể bạn có thể thêm một bản? Đảm bảo kiểm soát dịch từ bỏ động, bộ nhớ dịch hoặc dịch loại gián tiếp.


*
hình ảnh
*
bức tranh

And what"s good about this, I think, is that it"s like a moment in time, lượt thích you"ve turned around, you"ve got X-ray giaynamdavinci.comsion & you"ve taken a picture with the X-ray camera.

Bạn đang xem: Picture trong tiếng việt , dịch , câu ví dụ


Và quý nhất là 1 trong những khoảnh xung khắc đúng lúc, khi bạn nhìn xung quanh, lấy được một tầm quan sát X-quang và chụp 1 bức bằng camera X-quang.
These included a spectacular oblique picture of Copernicus crater, which was dubbed by the news media as one of the great pictures of the century.
Chúng bao gồm một hình ảnh xiên siêu hạng của miệng núi lửa Copernicus, được giaynamdavinci.comnh danh bởi các phương tiện truyền thông media như là trong những hình ảnh tuyệt vời của cố kỷ XX.
We recommend that you always progiaynamdavinci.comde an img element as a fallback with a src attribute when using the picture tag using the following format:
Trong phần đa trường hợp, bạn nên cung cấp thành phần img làm giải pháp dự phòng, trong số đó có nằm trong tính src khi áp dụng thẻ picture ở định dạng sau:
Hãy nhấp vào biểu tượng trình đối kháng nhằm chuyển mang lại phần download đặt, nhấn trợ giúp hoặc gửi đánh giá cho công ty chúng tôi trên trang web dành cho thiết bị di động.
As we were wrapping up that day, the leader of the team came, her name is Nandini, she came và said, " Can we all take a picture together? "
Đến cuối buổi fan trưởng đội đến chúng tôi tên cô ấy là Nandini, cô ấy đến và nói " bọn họ chụp thông thường một tấm hình nhé? "
A picture of the four orphaned girls was displayed on the front page of a South African newspaper that reported on the 13th International aids Conference, held during July 2000 in Durban, South Africa.
Hình bốn đứa bé bỏng mồ côi được đăng bên trên trang bìa tờ báo nam Phi tường trình về cuộc hội thảo quốc tế về sida lần thiết bị 13, được ra mắt vào mon 7 năm 2000 tại Durban, nam giới Phi.
We need relative figures that are connected khổng lồ other data so that we can see a fuller picture, and then that can lead to lớn us changing our perspective.

Xem thêm: Vuông Vuông Cửa Đóng 2 Đầu, Đáp Án Game Đố Vui Dân Gian Từ Câu 11


Chúng ta cần những số liệu đối sánh tương quan để có thể nhìn tổng thể và toàn diện bức tranh với làm bọn chúng ta biến hóa lối suy nghĩ.
During the beginning of her career, the mole was removed from her modeling pictures, including her first Vogue cover.
Trong thời gian khởi đầu sự nghiệp, nốt ruồi sẽ được xóa sổ các hình ảnh người mẫu trước phía trên của cô, của cả ở trang bìa tạp chí Vogue trước tiên của cô.
So the over result, the big picture what"s happen here in order lớn maintain a trade imbalance in order khổng lồ keep its currency pegged?
Vậy, tác dụng cuối cùng, bức tranh toàn cảnh của giaynamdavinci.comệc kiểm soát điều hành tỷ giá bán nhằm gia hạn thặng dư thương mại là gì?
In 2013, she and Patrick Lussier were both named co-writers for the fifth film in the Terminator series, Terminator Genisys, for Paramount Pictures and Skydance Productions.
Năm 2013, bà cùng Patrick Lussier mọi là đồng tác giả cho cỗ phim máy năm trong loạt phim Terminator, Terminator Genisys, mang đến Paramount Pictures cùng Skydance Productions.
Then he went into another room và brought out a picture of two missionaries with their top hats and their copies of the Book of Mormon.
Rồi ông đi vào một phòng khác và có ra một bức ảnh của hai tín đồ truyền giáo đầu team mũ cùng rất quyển Sách mặc Môn của họ.

Xem thêm: Samsung S3 Báo Lỗi " Tiến Trình Android.Process.Media Đã Dừng


You have khổng lồ figure out the sounds of each of these pictures such that the entire sequence makes sense.