PODIUM LÀ GÌ

     
Dưới đấy là những mẫu mã câu tất cả chứa từ bỏ "podium", trong bộ từ điển tự điển y tế Anh - giaynamdavinci.comệt. Bạn cũng có thể tham khảo phần nhiều mẫu câu này để tại vị câu trong tình huống cần để câu với từ bỏ podium, hoặc xem thêm ngữ cảnh sử dụng từ podium trong cỗ từ điển tự điển y tế Anh - giaynamdavinci.comệt

1. Okay, he"s returning khổng lồ the podium.

Bạn đang xem: Podium là gì

Ông ta sẽ quạy lại bục.

2. I jacked off behind the podium while I was sharing.

Anh xóc lọ ở bên dưới bục diễn văn trong những khi phát biểu.

3. Any way I can get up onstage by the podium?

tất cả cách nào nhằm tôi hoàn toàn có thể lên sảnh khấu và đứng sau bục không?

4. Podium in the palace, where the statue of a goddess may have stood

Bệ trong cung điện, có lẽ rằng trước kia là vị trí đặt một tượng nữ giới thần

5. The Netherlands achieved a podium sweep in tốc độ skating, in the women"s 3,000 metres.

Hà Lan dành được giải vào trượt băng tốc độ 3.000 mét nữ.

6. He stepped up to lớn the podium, even though he had neither Bible nor notes.

Anh lên bục nói dù không có Kinh Thánh hoặc giấy biên chép gì cả.

7. They have never left the podium of CAF Beach soccer championship since their first appearance in 2007.

Xem thêm: Một Người Cận Thị Có Khoảng Nhìn Rõ Từ 12.5

họ chưa bao giờ vắng khía cạnh tại Giải vô địch bóng đá bãi tắm biển châu Phi nào từ lần đầu tham dự năm 2007.

8. The 115-story tower has a width-to-height aspect ratio of 1:10 & also has an 11-story podium.

Tháp 115 tầng bao gồm tỉ lệ teo chiều rộng là 1:10 và cũng có thể có bục 11 tầng.

9. A clearly-ligiaynamdavinci.comd Lewis Hamilton has vowed to " find out " who made the fateful pit-call that cost him a podium finish in nước australia .

Lewis Hamilton hẳn nhiên cáu tiết đã hứa đã " mày mò ra " ai đó đã đưa ra tín lệnh tồi tệ khiến cho anh ấy mất thời cơ đứng trên bục danh dự sống châu Úc .

10. At the podium ceremony, Schumacher pushed Barrichello onto the vị trí cao nhất step, và for this disturbance, the Ferrari team incurred a US$1 million fine.

Ở lễ trao giải, Schumacher đẩy Barrichello lên bục cao nhất, và vì hành giaynamdavinci.com này, nhóm Ferrari bị phân phát 1 triệu dollar.

11. The Fifth Symphony was premiered on 22 December 1808 at a mammoth concert at the Theater an der Wien in giaynamdavinci.comenna consisting entirely of Beethoven premieres, and directed by Beethoven himself on the conductor"s podium.

Xem thêm: Các Loại Vitamin Không Nên Uống Cùng Nhau Cùng Lúc, Các Loại Vitamin Không Nên Uống Cùng Nhau

bạn dạng Giao hưởng trọn Số 5 được biểu ra mắt mắt vào ngày 22 tháng 12 năm 1808 trong một buổi hoà nhạc đồ gia dụng sộ tại nhà hát Theater an der Wien bởi vì đích thân Beethoven chỉ huy.