Productivity là gì

     

Productivity (năng suất cá nhân) là khả năng xong xuôi một công việc/nhiệm vụ trong một khoảng thời hạn nhất định.


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Lên planer theo ngày
Cuối ngày, hãy nhớ là dành vài ba phút, coi lại chiến lược đã đặt ra và giám sát năng suất cá nhân. Như vậy, bạn cũng có thể đánh giá chỉ mức độ hoàn thành, hiệu suất các bước cũng như định hình được quá trình cho ngày hôm sau.

Thông qua bài xích viết, mong muốn rằng bạn đã hiểu khái niệm productivity là gì. Chúng ta có thể đo lường năng suất cá nhân bằng thời gian hoặc kết quả. Bên cạnh ra, để cải thiện năng suất, hãy tham khảo 3 biện pháp và áp dụng, thao tác đạt kết quả tốt nhất.