RAILWAY LÀ GÌ

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt Bạn vẫn xem: Railway là gì


Bạn đang xem: Railway là gì

*

*

*Xem thêm: Oppa, Otoke Tiếng Hàn Là Gì ? Otoke Hay Ô Tô Kê Có Nghĩa Là Gì

*

rail /reil/ danh từ
tay vịn (cầu thang, lan can...); bao lơn, lan can, thành (cầu tàu...); lá chắn (xe bò...) sản phẩm rào, (số nhiều) hàng rào chấn song (ngành mặt đường sắt) mặt đường ray, mặt đường xe lửaoff the rails: cô đơn đường ray; (nghĩa bóng) lếu loạn, lộn xộn; hỏng, ko chạy xuất sắc (máy...)to go by rail: đi xe pháo lửa (kiến trúc) xà ngang (nhà) mẫu giá chuyển phiên (để khăn mặt...)thin as a rail tạo như que củi ngoại rượu cồn từ có tác dụng tay vịn cho, làm cầu thang cho rào lại; làm rào xung quanhto rail in (off) a piece of ground: rào một miếng đất lại giữ hộ (hàng hoá) bằng xe lửa; đi du lịch bằng xe cộ lửa đặt mặt đường ray danh từ (động vật học) con kê nước nội hễ từ chửi bới, măng nhiếc, xỉ vảto rail at (against) someone: chửi bươi aito rail at fate: than thân trách phậndàn treobleeding rail: dàn treo tách huyếtconveyor rail: dàn treo chuyển tải nhỏ thịtdressing rail: dàn treo để pha con thịtfloating rail: dàn treo di động cắt bé thịthanging rail: dàn treo (để bảo vệ giò)moving rail: dàn treo gửi tải nhỏ thịtoverhead rail: dàn treo (để bảo quản giò)retaining rail: dàn treo để bảo quản thịtribbing rail: dàn treo để bảo quản con thịtribbing rail: dàn treo để ngã tư nhỏ thịtring rail: dàn treo vòng trònshackle return rail: dàn treo xoay vòngskinning rail: dàn treo lột da nhỏ thịtsticking rail: dàn treo tách bóc huyếtstorage rail: dàn treo bảo quản con thịtđường raybleeding rail hanger: móc treo cho đường ray không tồn tại mái chebrush rail: mặt đường ray gửi làm sạch sẽ lôngex rail: giá ship hàng tại con đường rayrail age: tuổi của con đường rayrail inspection: sự theo dõi nhỏ thịt trê tuyến phố rayđường sắtby rail: bằng đường sắtcarriage by rail: vận chuyển bằng đường sắtfree on rail: giao tại đường sắtocean and rail: đường thủy và đường sắtrail & air: vận tải đường bộ đường sắt và con đường khôngrail and ocean: vận tải đường sắt và con đường biểnrail & truck: vận tải đường bộ đường sắt và mặt đường xe tảirail & truck: vận tải đường sắt cùng xe tảirail & waterway: vận tải đường bộ đường fe và đường thủyrail carrier: tín đồ chuyên chở đường sắtrail transport: vận tải đường sắtshipped by rail: chở bởi đường sắttransport by rail: vận tải đường bộ đường sắttransport goods by rail: chở hàng bằng đường sắtđường sắt bao gồm răngxà ngangat ship"s railbên mạn tàuat ship"s railtại bậc thang tàuby railbằng xe cộ lửadressing rail conveyorbăng download treo phân tách thịtex railgiao hàng tại ga xe cộ lửafree on railgiá giao bên trên toaglide-down railthanh ray nghiêng (để hạ con thịt). Grading railthanh ray treo (để phân loại con thịt)gravity railthanh ray nghiêngjoint rail và water transportationthủy lực liên vậnjump railthanh treo (để chọn nhỏ thịt)ocean và railhải lục liên vậnon railgiao hàng tại gaon railgiao sản phẩm tại toaover ship"s railqua lan can tàu o ray, con đường sắt, mặt đường xe lửa o tay vịn, bậc thang § cogged rail : đường sắt răng cưa § guard rail : lan can bảo hiểm, hàng rào bình yên § hand rail : tay vịn § slide rail : ray trượt, thanh trượt
*Xem thêm: Em Bé Trai Đẹp Nhất Thế Giới

rail

Từ điển Collocation

rail noun

1 bar

ADJ. guard, safety | curtain, picture, towel heated towel rails | altar, balcony, banister

VERB + RAIL grip, hold on to, lean on She held tightly on lớn the rail. | hang from Lace curtains hung from the brass rails over the bed. | fit, fix

PREP. on a/the ~ She sat on the rail. | over a/the ~ He folded the towel over the rail.

2 (usually rails) tracks

VERB + RAIL run along/on ~ Trams run alog rails.

PREP. along (the) ~s The train thundered along the rails. | between the ~ Weeds grew between the rails. | off the ~s The train came off the rails. | on (the) ~s The gun is mounted on rails.

3 railway system

RAIL + NOUN fare, ticket | network modernizing the rail network | route | timetable | service | connection, line, link the Channel Tunnel rail link | journey | commuter, passenger, traveller, user | transport, travel | traffic | freight | bridge | accident, crash, disaster | employee, staff, worker | union | enthusiast

PREP. by ~ We went from London khổng lồ Budapest by rail.

Từ điển WordNet

n.

short for railway

he traveled by rail

he was concerned with rail safety

a horizontal bar (usually of wood)any of numerous widely distributed small wading birds of the family Rallidae having short wings and very long toes for running on soft mud

v.

provide with rails

The yard was railed

convey (goods etc.) by rails

fresh fruit are railed from Italy to lớn Belgium

lay with rails

hundreds of miles were railed out here

fish with a handline over the rails of a boat

They are railing for fresh fish

Timenewbank) · Twitter, Time New ngân hàng (Tnb) Price to Usd

File Extension Dictionary

DeckTools Custom Railing design (DeckTools)

English Synonym và Antonym Dictionary

rails|railed|railingsyn.: fulminate inveigh rail in rail off railing rails revile track train vilify vituperate