Recorded là gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

recorded
*

record /"rekɔ:d/ danh từ (pháp lý) hồ nước sơto be on record: được ghi vào hồ sơ; gồm thực (vì đã được ghi vào hồ sơ)it is on record that...

Bạn đang xem: Recorded là gì

: vào sử tất cả ghi chép rằng... biên bản sự ghi chép (số nhiều) văn thư; (thương nghiệp) sổ sách di tích, đài, bia, đồ dùng kỷ niệm lý lịchto have a clean record: có lý kế hoạch trong sạch (thể dục,thể thao) kỷ lụcto break (beat) a record: phá kỷ lụcto achieve a record: lập (đạt) một kỷ lục mớito hold a record: giữ một kỷ lụcworld record: kỷ lục chũm giới đĩa hát, đĩa ghi âm (định ngữ) cao nhất, kỷ lụca record output: sản lượng kỷ lụcat record speed: với một tốc độ cao nhấtto bear record khổng lồ something chứng thực (xác nhận) câu hỏi gìto keep lớn the record đi đúng vào vấn đề gìoff the record không bao gồm thứcto travel out of the record đi ra bên ngoài đề ngoại cồn từ ghi, ghi chépto record the proceeding of an assembly: ghi biên phiên bản hội nghị thu, ghi (vào đĩa hát, trang bị ghi âm) chỉthe thermometer records 32 o: chiếc đo nhiệt chỉ 32o (thơ ca) hót khẽ (chim)to record one"s vote bầu, quăng quật phiếu
được đăng kýđược ghirecorded announcement: thông tin được ghirecorded information: thông tin được ghi lạirecorded programme: chương trình được ghirecorded pulse: xung được ghirecorded settlement: độ nhún mình được ghi chéptape recorded: được ghi bên trên băngdose recordedliều lượng ghi đượchighest recorded water levelmức nước cao nhất ghi đượclowest recorded water levelmực nước thấp tuyệt nhất ghi đượcrecorded (data) mediumphương luôn thể ghi dữ liệurecorded announcementlời loan báorecorded announcement machinemáy thông báorecorded announcement machinemáy thông tin ghi sẵnrecorded curveđường ghirecorded curvevết ghirecorded data mediumphương luôn thể ghi dữ liệurecorded floodlũ ghi đượcrecorded programchương trình (đã) ghirecorded surfacebề phương diện ghi (của vật mang dữ liệu)recorded tapebăng (đã) ghirecorded trackđường ghi âmrecorded voice announcementsự phạt tiếng nói vẫn thurecorded voice announcement unitthiết bị vạc tiếng nói vẫn thurecorded voice machinemáy ghi âmrecorded voice machinemáy nóirecorded wavelengthbước sóng ghi được

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): record, recorder, recording, record, recorded, unrecorded


*

*

*

adj.

Xem thêm: Tìm Việc Làm Gia Công Tại Thị Xã Dĩ An, Bình Dương 2022, Việc Làm Nhanh Tại Dĩ An, Bình Dương

set down or registered in a permanent size especially on film or tape for reproduction

recorded music

(of securities) having the owner"s name entered in a register

recorded holders of a stock

recorded or listed in a directory

a recorded number


n.

Xem thêm: Trưởng Ban Tổ Chức Tiếng Anh Là Gì, Tổ Chức Tiếng Anh Là Gì

anything (such as a document or a phonograph record or a photograph) providing permanent evidence of or information about past events

the film provided a valuable record of stage techniques

the number of wins versus losses & ties a team has had

at 9-0 they have the best record in their league

an extreme attainment; the best (or worst) performance ever attested (as in a sport)

he tied the Olympic record

coffee production last year broke all previous records

Chicago phối the homicide record

a document that can serve as legal evidence of a transaction

they could find no record of the purchase

v.


English Synonym và Antonym Dictionary

records|recorded|recordingsyn.: chronicle enroll enter inscribe các mục log mark down chú ý post register tabulate write