Refer Là Gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Refer là gì

*
*
*

refer
*

refer /ri"fə:/ ngoại đụng từ quy, quy cho, quy vàoto refer one"s failure to...: quy sự thua trận là ngơi nghỉ tại... chuyển cho (ai, tổ chức triển khai nào) giúp xem xét, giao cho nghiên cứu và phân tích giải quyếtthe matter must be referred lớn a tribunal: sự việc phải được chuyển mang đến một toà án nhằm xét xửto refer a question to lớn someone"s decision: giao một vấn đề cho ai quyết định hướng dẫn (ai) mang đến hỏi (người nào, tổ chức triển khai nào)I have been referred khổng lồ you: người ta chỉ tôi cho hỏi anhto refer oneself: viện vào, dựa vào, dựa vào cậy vàoI refer myself khổng lồ your experience: tôi phụ thuộc kinh nghiệm của anh nội đụng từ xem, tham khảoto refer to one"s watch for the exact time: xem đồng hồ để biết đúng mấy giờto refer khổng lồ a documemt: xem thêm một tài liệu ám chỉ, nói đến, nói đến, nói đếndon"t refer khổng lồ the matter again: đừng nói tới vấn đề ấy nữathat is the passage he referred to: chính là đoạn ông ta nói đến tìm đến, viện vào, dựa vào, nhờ cậy vàoto refer to lớn somebody for help: tìm về ai để nhờ cậy ai góp đỡ; nhờ vào cậy sự giúp đỡ của ai có tương quan tới, có quan hệ tới, gồm dính dáng tớito refer khổng lồ something: có liên quan đến vấn đề gì hỏi ý kiếnto refer lớn somebody: hỏi chủ kiến airefer to lớn drawer ((viết tắt) R.D.) trả lại fan lĩnh séc (trong trường hợp bank chưa thanh toán giao dịch được)referring to lớn your letter (thương nghiệp) tiếp sau bức thư của ông
tham chiếuLĩnh vực: toán và tinchỉ, hướng theorefer torút vềrefer khổng lồ asmệnh danhrefer khổng lồ drawerchỉ dẫn tín đồ rút tiền

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): referee, reference, referral, refer, referee


*Xem thêm: Và Giờ Đây Tôi Muốn Khóc Thật Lớn Như Chưa Lớn Bao Giờ, Lời Bài Hát Muốn Khóc Thật To

*

*

refer

Từ điển Collocation

refer verb PHRASAL VERBS refer to lớn sb/sth

ADV. briefly, in passing He referred to lớn the report in passing. | specifically | commonly The disease was commonly referred khổng lồ as ‘the green sickness’. | frequently, often | generally, usually | sometimes | always | never | jokingly

VERB + REFER be used to The term ‘alexia’ is used to refer lớn any acquired disorder of reading.

PREP. as She always referred to Ben as ‘that nice man’.

Từ điển WordNet


v.

think of, regard, or classify under a subsuming principle or with a general group or in relation khổng lồ another

This plant can be referred lớn a known species

send or direct for treatment, information, or a decision

refer a patient to a specialist

refer a bill lớn a committee
Xem thêm: Ăn Sâm Ngâm Mật Ong Có Béo Không, Cách Dùng Sâm Tươi Ngâm Mật Ong

File Extension Dictionary

ReferBib Document

English Synonym and Antonym Dictionary

refers|referred|referringsyn.: allude direct point recommend send