Relative Clause Là Gì

     

Mệnh đề tình dục (Relative clauses) được thực hiện để rút gọn câu nhưng mà vẫn biểu đạt đủ ý. Đây là chủ điểm ngữ pháp đặc biệt quan trọng cần ráng vững trong tiếng Anh, thường lộ diện trong các dạng đề thi.

Bạn đang xem: Relative clause là gì

> Câu điều kiện, mệnh đề If 1,2,3 - bí quyết và bài bác tập vận dụng

> Quy tắc đọc và viết tháng ngày tiếng Anh

Kênh tuyển chọn Sinh tổng hòa hợp tất cả kiến thức đặc biệt quan trọng về mệnh đề dục tình - định nghĩa, phân loại, cách dùng, lưu ý, ví dụ ví dụ và chi tiết.

*

Mệnh đề quan liêu hệ là một trong những chủ điểm ngữ pháp quan trọng trong giờ đồng hồ Anh

1. Định nghĩa mệnh đề quan hệ nam nữ (Relative Clause)

Trước khi khám phá về mệnh đề (clause), hãy cùng tò mò qua một trong những đại từ quan hệ giới tính (relative pronouns) nhé!

Trong tiếng Anh bao gồm đại từ quan hệ nam nữ cơ bản sau:

Đại từ quan tiền hệ Cách sử dụng
Who Làm chủ ngữ, đại diện thay mặt ngôi người
which Làm chủ ngữ hoặc tân ngữ, thay mặt ngôi trang bị vật, đụng vậtBổ sung cho tất cả câu đứng trước nó
whose Chỉ sở hữu cho tất cả những người và vật
whom Đại diện đến tân ngữ chỉ người
That Đại diện đến chủ ngữ chỉ người, vật, quan trọng trong mệnh đề quan tiền hệ xác minh (who, which vẫn đang còn thê sử dụng được)

Khi này, bọn họ sử dụng mệnh đề quan hệ (Relative Clause) nhằm bửa nghĩa đến danh trường đoản cú đứng trước nó. Vì là 1 trong mệnh đề nên chúng vẫn có cấu trúc chủ ngữ vị ngữ cơ bạn dạng của một câu. Mệnh đề quan hệ nam nữ đứng ngay sau danh từ mà lại nó vấp ngã nghĩa.

Ví dụ:

Lord Thompson, who is 76, has just retired. This is the house which Jack built. Marie Curie is the woman that discovered radium.

2. Các loại mệnh đề quan tiền hệ 

Có hai nhiều loại mệnh đề quan liêu hệ: mệnh đề quan tiền hệ khẳng định và mệnh đề quan hệ không xác định.

Mệnh đề quan lại hệ khẳng định (Defining Relative Clause)

Defining Relative Cluase được dùng để xác định danh trường đoản cú đứng trước nó. Mệnh đề xác minh là mệnh đề quan trọng cho chân thành và ý nghĩa của câu, không có nó câu sẽ không đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh từ bỏ là danh tự không xác định và không dùng dấu phẩy phân cách nó cùng với mệnh đề chính. 

Trong mệnh đề này, bạn cũng có thể sử dụng that thay nắm cho who và which:

Ví dụ: 

Marie Curie is the woman that discovered radium.This is the house that Jack built.

Đồng thời, họ cũng rất có thể loại vứt danh từ nếu nó đã là tân ngữ vào mệnh đề quan liêu hệ.

Ví dụ: This is the house that Jack built. (that is the object of built)

Mệnh đề quan hệ giới tính không xác minh (Non-defining relative clauses)

Non-defining relative clause là mệnh đề cung cấp thêm thông tin về một người, một trang bị hoặc một sự việc đã được xác định. Mệnh đề không xác định là mệnh đề không tuyệt nhất thiết phải gồm trong câu, không tồn tại nó câu vẫn đầy đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh tự là danh từ khẳng định và được phân làn với mệnh đề chính bằng một hoặc hai vết phẩy (,) hay vệt gạch ngang (-)

Ví dụ: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. 

Làm cố gắng nào để xác minh loại của mệnh đề quan hệ?

Để có thể xác định được một số loại mệnh đề quan liêu hệbạn hãy chăm chú đến danh từ cơ mà nó té nghĩa. Đối với Non-defining relative clauses, danh tự được xẻ nghĩa vào mệnh đề hay là: 

Danh từ riêng Tính từ thiết lập (my, his, her, their) Danh tự đi cùng với this , that, these, those

3. Bí quyết dùng mệnh đề quan liêu hệ 

Đối với các đại từ quan hệ nam nữ who, whom, which

Who

Làm chủ từ trong mệnh đề quan liêu hệ.

Thay ráng cho danh từ chỉ người. 

 ….. N (person) + who + V + O

Ví dụ: I don"t know who he is

Whom

Làm túc từ cho động từ vào mệnh đề quan liêu hệ.

Thay cụ cho danh từ chỉ người.

…..N (person) + whom + S + V

Ví dụ: The girl whom John is dating is really beautiful.

Which

Làm nhà từ hoặc túc từ trong mệnh đề quan tiền hệ.

Thay nạm cho danh tự chỉ vật

….N (thing) + which + V + O

….N (thing) + which + S + V

Ví dụ: The oto which I have just bought suddenly broken down.

Whose

Chỉ download cho danh tự chỉ bạn hoặc vật, thường xuyên thay cho các từ: her, his, their, hoặc hình thức ‘s

…..N (person, thing) + whose + N + V ….

Ví dụ: This is George, whose brother went khổng lồ school with me.

Đối cùng với đại từ tình dục that 

That rất có thể thay núm cho địa chỉ của who, whom, which vào mệnh đề quan hệ quan hệ xác định.

Các trường phù hợp sử dụng that:

lúc đi sau các hình thức so sánh nhất.

Ví dụ: He was the most interesting person that I have ever met.

lúc đi sau những từ chỉ lever như only, the first, the last:

Ví dụ: It was the first time that I heard of it.

khi danh từ đi trước bao gồm cả tín đồ và vật. 

Ví dụ: These books are all that my sister left me.

khi đi sau các đại từ bất định, đại từ che định, đại tự chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Ví dụ: She talked about the people & places that she had visited.

Lưu ý: Bạn không được phép thực hiện đại từ that trong các mệnh đề dục tình không xác minh và khi nó che khuất giới từ.

Đối với những trạng từ quan hệ 

Why Mở đầu mang lại mệnh đề tình dục chỉ lý do, thường nắm cho các for the reason, for that reason.

…..N (reason) + why + S + V …

Ví dụ: I don’t know the reason why you didn’t go to lớn school.

Where Thay nạm từ chỉ khu vực chốn, thường núm cho there

….N (place) + where + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ví dụ: 

The hotel where we stayed wasn’t very clean.

The khách sạn at which we stayed wasn’t very clean.

When Thay cầm từ chỉ thời gian, thường thế cho từ then

….N (time) + when + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ví dụ:

Do you still remember the day when we first met?

Do you still remember the day on which we first met?

4. Cách rút gọn gàng mệnh đề quan liêu hệ

Với các mệnh đề quan hệ rút gọn, chúng ta nên sử dụng kết cấu này như vậy nào?

Mệnh đề tình dục được rút thành nhiều phân từ:

Mệnh đề quan hệ tình dục chứa những đại từ quan lại hệ quản lý từ who, which, that hoàn toàn có thể được rút gọn gàng thành cụm bây giờ phân từ bỏ (V-ing) hoặc vượt khứ phân từ bỏ (V3/ed).

Nếu mệnh đề dục tình là mệnh đề dữ thế chủ động thì rút thành cụm bây giờ phân trường đoản cú (V-ing).

Ví dụ: 

The man who is standing over there is my father.

Xem thêm: 3 Cách Tự Làm Bút Cảm Ứng Để Vẽ Cho Samsung, Cách Để Tự Làm Bút Cảm Ứng

→ The man standing over there is my father.

The couple who live next door to lớn me are professors.

→ The couple living next door lớn me are professors.

Nếu mệnh đề quan hệ giới tính là mệnh đề bị động thì rút thành cụm quá khứ phân trường đoản cú (V3/ed).

Ví dụ: 

The instructions that are given on the front page are very important.

→ The instructions given on the front page are very important.

The book which was bought by my mother is interesting.

→ The book bought by my mother is interesting.

Mệnh đề quan hệ được rút thành cụm động từ bỏ nguyên mẫu

Mệnh đề quan hệ được rút thành các động từ nguyên chủng loại (To-infinitive) lúc trước đại từ dục tình có các cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặc bề ngoài so sánh bậc nhất.

Ví dụ

John was the last person that got the news.

→ John was the last person to get the news.

He was the best player that we admire.

→ He was the best player khổng lồ be admired.


5. Một số chú ý khi sử dụng mệnh đề quan hệ 

Nếu trong mệnh đề quan hệ tất cả giới tự thì giới từ rất có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề dục tình (chỉ áp dụng với whom cùng which).

Ví dụ: 

Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.

→ Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.

→ Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

Có thể dùng which thay cho cả mệnh đề đứng trước.

Ví dụ: She can’t come khổng lồ my birthday party, which makes me sad.

Ở địa chỉ túc từ, whom hoàn toàn có thể được thay bằng who.

Ví dụ: I’d like to talk to lớn the man whom / who I met at your birthday party.

Trong mệnh đề quan lại hệ xác định , chúng ta có thể bỏ những đại từ quan hệ làm túc từ như whom, which.

Ví dụ: 

The girl you met yesterday is my close friend.

The book you lent me was very interesting.

Các các từ chỉ con số some of, both of, all of, neither of, many of, none of … có thể được sử dụng trước whom, which whose.

Ví dụ: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.

Xem thêm: Tải Exploration Craft Mod Full Tiền, Kim Cương Cho Android Yeuapk

6. SUMMARY 

*
Tổng quát chủ điểm ngữ pháp Mệnh đề quan hệ giới tính (Relative Clauses)

7. Bài xích tập thực hành thực tế mệnh đề dục tình tiếng Anh

Bên cạnh việc hiểu lý thuyết, thực hành tiếp tục bài tập mệnh đề tình dục (relative clauses) sẽ giúp bạn nắm rõ chủ điểm ngữ pháp này rộng nữa.