Reliable là gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Reliable là gì

*
*
*

reliable
*

reliable /ri"laiəbl/ tính từ chắc chắn chắn, xứng đáng tin cậy; xác xắn (tin tức...)a reliable man: một bạn đáng tin cậyreliable information: tin tức chắc hẳn chắn
an toànbảo đảmđảm bảoreliable communication: sự truyền thông đảm bảođáng tin cậyLĩnh vực: toán & tintin cậy đượcprobability of reliable workxác suất làm việc tin cậyreliable communicationsự truyền thông media tin cậyreliable informationthông tin (có) thựcreliable linkliên kết tin cậyreliable linksự liên hệ tin cậyreliable timing signaltín hiệu nhịp tin cậyreliable transfer servermáy tính nhà chuyển tin cậychắc chắnreliable guarantee: sự bảo đảm an toàn chắc chắnđáng tinreliable account: thông tin tài khoản đáng tin cậyreliable indicator: chỉ báo xứng đáng tin cậyreliable performance: nhân kiệt đáng tin cậyreliable product: sản phẩm đáng tin cậyreliable product: hàng an toàn (về hóa học lượng)đáng tin cậyreliable account: thông tin tài khoản đáng tin cậyreliable indicator: chỉ báo xứng đáng tin cậyreliable performance: nhân kiệt đáng tin cậyreliable product: sản phẩm đáng tin cậyreliable product: hàng tin cậy (về hóa học lượng)sự bảo vệ chắc chắnreliable firmhãng tin cậy

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): reliability, reliance, rely, reliable, unreliable, reliant, reliably


*Xem thêm: Các Kí Hiệu Âm Nhạc Và Tác Dụng, Các Ký Hiệu Âm Nhạc Cở Bản Thường Gặp

*

*

reliable

Từ điển Collocation

reliable adj.

VERBS be, prove, seem | become | consider sth

ADV. extremely, highly, very It has a highly reliable control system. | absolutely, completely, perfectly, totally He"s a good musician & totally reliable. | not entirely, not exactly, not terribly, not wholly | fairly, quite, pretty, reasonably | enough, sufficiently These measurements are reliable enough for most purposes.

PREP. as This statement is not reliable as evidence.

Từ điển WordNet
Xem thêm: Tổng Quan Về Bpmn Là Gì ? Hiện Giải Ngố Các Ký Hiệu Bpmn Tổng Quan Về Bpmn Dành Cho Business Analyst

English Synonym và Antonym Dictionary

syn.: dependable devoted faithful loyal safe stable steadfast sure true trustworthyant.: unreliable