Resource Là Gì

     
resource nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong tiếng Anh. Giải pháp phát âm resource giọng bạn dạng ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của resource.

Bạn đang xem: Resource là gì


Từ điển Anh Việt

resource

/ri"sɔ:s/

* danh từ

phương sách, phương kế, thủ đoạn, giải pháp xoay xở; địa điểm trông hy vọng vào (khi chạm chán thế bí)

to be at the over of one"s resources: hết kế, vô phương, không thể trông mong (xoay xở) vào đâu được

(số nhiều) tài nguyên

a country with abundant natural resources: một nước tài nguyên phong phú

(số nhiều) tiềm lực kinh tế và quân sự (của một nước)

sự giải trí, sự tiêu khiển

reading is a great resource: hiểu sách là một trong sự tiêu khiển vô cùng tốt

tài luân chuyển sở, tài cởi vát, tài vặt

a man of resource: bạn tháo vát, người tài năng xoay xở

Resource

(Econ) nguồn lực; nguồn tài nguyên.

resource

phương kế; nguồn, tài nguyên


Từ điển Anh Việt - chuyên ngành

resource

* kỹ thuật

nguồn dự trữ

nguồn, tài nguyên

toán & tin:

nguồn tài nguyên


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học tập từ vựng giờ đồng hồ Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập với kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích thích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh với Việt Anh với tổng số 590.000 từ.

Xem thêm: Các Cách Kết Nối Điện Thoại Với Tivi Samsung, Lg, Sony, Tcl Chuẩn 100%


*

Từ liên quan
Hướng dẫn phương pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tìm kiếm kiếm và để tránh khỏi.Nhập từ nên tìm vào ô tìm kiếm kiếm và xem những từ được lưu ý hiện ra bên dưới.Khi nhỏ trỏ đang phía trong ô tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để dịch rời giữa những từ được gợi ý.Sau đó nhận (một lần nữa) nhằm xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp con chuột ô tìm kiếm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ yêu cầu tìm vào ô tra cứu kiếm với xem các từ được lưu ý hiện ra bên dưới.Nhấp con chuột vào từ hy vọng xem.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Timekeeper Là Gì, Nghĩa Của Từ Timekeeper, (Từ Điển Anh


Lưu ý
Nếu nhập từ khóa vượt ngắn bạn sẽ không bắt gặp từ bạn muốn tìm trong list gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp sau để hiển thị từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*