Số Nhóm Gen Liên Kết

     

 + hạn chế sự xuất hiện thêm biến dị tổ hợp, các nhóm tính trạng được di truyền bình ổn qua những thế hệ, có ý nghĩa sâu sắc trong tiến hoá của loài.

+ Nhờ những gen
Bạn đang xem: Số nhóm gen liên kết

2 trang
*
kidphuong
*
2402
*
0Download
Bạn đang xem tài liệu "Ôn tập links gen", để thiết lập tài liệu cội về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên


Xem thêm: Nêu Cấu Tạo Và Nguyên Tắc Bình Thông Nhau Là Gì, Nêu Cấu Tạo Và Nguyên Tắc Của Bình Thông Nhau

LIÊN KẾT GENCác gen thuộc nằm trên 1 NST phân li cùng cả nhà và có tác dụng thành nhóm gen liên kết.Số team gen links ở từng loài tương ứng với số NST đối chọi bội của chủng loại đóSố team tính trạng liên kết tương ứng với số team gen lien kếtVD: Ở bạn bộ NST 2n = 46 -> n = 23Vậy số đội gen links là 23Ở con ruồi giấm 2n = 8 -> số nhóm link là 4- Ý nghĩa: + tinh giảm sự xuất hiện thêm biến dị tổ hợp, những nhóm tính trạng được di truyền bình ổn qua các thế hệ, có ý nghĩa trong tiến hoá của loài.+ Nhờ những gen phân bổ dọc trên 1 NST nên vật hóa học di truyền được chia hầu như cho 2 tB con trong bớt phân.I.Bài tập1. Khẳng định số hình dạng giao tử , viết các loại giao tử và tính tỉ lệ các loại giao tử:VD1: → 2 đẳng cấp giao tử là: Ab = aB =VD2: → 2 hình dạng giao tử là: AbC = aBc =VD3: Aa→ 4 giao diện giao tử là: A BD = A bd = aBD = abd =Một thành viên có kilogam như sau: HH. Những NST links hoàn toàn. Dùng dữ kiện trên để trả lời các câu sau:Số vẻ bên ngoài giao tử được tạo ra bằng bao nhiêu?a. 4b. 16c. 2d. 82. Tỉ lệ lộ diện loại giao tử AB De H là:a. 1/16b. 1/ 4c. 1/8d. 1/123. Loại giao tử aB DE H xuất hiện thêm với tỉ trọng nào?a. 25%b. 50%c. 12,5%d. 0%2. Xác định kết quả lai:VD: Một cặp cha mẹ có đẳng cấp gen x . Xác minh tỉ lệ phân li KG với KH. Biết A: cây cao, a: Cây thấp, B: quả tròn, b: Quả lâu năm và những gen liên kết hoàn toàn.- P: x Giao tử P: Ab, aBAb, aBF:PLKG: 1:2 : 1PLKH: 3 cao tròn : 1 tốt dàiVD 2: Một cặp bố mẹ có mẫu mã gen Aa x Aa khẳng định tỉ lệ phân li KG cùng KH. Biết A: cây cao, a: Cây thấp, B: trái tròn, b: dài, D: quả trắng d: trái vàngQuả và các gen link hoàn toàn. Sử dụng dữ kiện trên để vấn đáp các câu sau:Số kiểu tổng hợp giao tử xuất hiện thêm trong phép lai là:a. 4b. 8c. 16d. 62. Có bao nhiêu KG xuất hiện thêm ở F 1 phép lai trên?a. 9b. 4c. 8d. 6Cách tính: Cặp Aa x Aa có 3 KG, Cặp x có 2 kg -> 3 x2 = 6 đẳng cấp genTỉ lệ xuất hiện KH cây thấp quả dài màu trắng là:a. 25%b. 12,5%c. 6,25%d.18,75% giải pháp tính: Aa x Aa -> 1/ 4 cây thấp. X -> 1/ 2 trái dài màu trắng Cây tốt quả dài màu trắng : 1/ 4 x ½ = 1/ 8 = 12,5%


Xem thêm: Thế Nào Là Mặt Đối Lập - Mặt Đối Lập Của Mâu Thuẫn Là Gì

Tài liệu đính kèm:

on phan lien ket gen cuc hay.doc